måndag, mars 21, 2011

Svenska stridsflygplan till skydd mot Gadaffis terror

Situationen i Libyen är fruktansvärd. Efter demonstrationer med brett stöd i stora delar av Libyen har överste Gadaffi - som kontrollerar absoluta huvuddelen av armé, stridsfkyg, marin och polis - under fruktansvärda hotelser börjat en offensiv för att återta kontrollen.

FNs säkerhetsråd beslutade med stöd av Arabförbundet - något överraskande, ska sägas, men det visar på allvaret i situationen - att ge mandat till ett flygförbud mm. över Libyen för att skydda civilbefolkningen.

Enskilda Natoländer leder insatserna och fortsättningen diskuteras, sannolikt kan NATO spela en växande roll. Danmark och Norge har redan bidragit med stridsflygplan, även om Norge nu hejdat sig innan ledningen för operationerna klarnar. Utrikesminister Carl Bildt vill också se hur det hela organiseras och håller öppet för vad Sverige kan bidra med.

Sverige har starkt stött FN-resolutionen och har 8 JAS Gripen i beredskap inom ramen för den nordiska stridgruppen.

En bred politisk enighet råder om att Sverige inte bara ska kräva resolutioner och sedan låta andra agera, utan också självt bidra.Både Urban Ahlin och Lars Ohly vill se en svensk medverkan, och håller öppet för stridsflygs-sådan. Det är bra. Endast Sverigedemokraterna och Marita Ulvskog går kategoriskt emot..

Kerstin Lundgren och jag själv har uttalat oss i Svenska Dagbladet respektive Aftonbladet, i samma riktning.

Vi menar att det är naturligt att Sverige som brukar delta i fredsbevarande FN-insatser med de resurser vi disponerar och som efterfrågas också bör göra det denna gång. Självfallet ska deltagandet ske efter prövning som ska kunna vara snabb.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Inga kommentarer: