söndag, januari 13, 2013

Natodebatt på Folk och Försvar, mm!

Dags för Folk och Försvar i Sälen, börjar idag. Jag skrev en debattartikel för några dagar sedan på SvD Brännpunkt med mina ingångar, som glädjande nog rönte fullt stöd på ledarsidan hos en av de två stora tidningarna i Östergötland, Norrköpings tidningar.

Både Dagens Nyheter och Svenska Dagbladet skriver om Rysslands upprustning samt om ÖBs uttalande att vårt försvar är högteknologisk men med begränsat djup och motståndskraften mot ett begränsat angrepp kan bara röra sig om vecka/veckor.  Länkar här och här och här och här

Jag uttalar mig starkt kritiskt till att de två stora partierna inte vill genomföra en genomgripande parlamentarisk analys av Sveriges militära samarbeten i Norden, med EU och med Nato. De passar och agerar inte ansvarsfullt. Därmed riskerar både kommande omvärldsanalys och försvarsbeslut att vila på en delvis osäker grund.

Analysen ska självfallet vara förutsättningslös, men både de som vill att Sverige ska gå med i Nato och de som tycker att Sverige steg för steg kommit alldeles för nära Nato borde bejaka att en analys borde genomföras. Finland har utan någon dramatik gjort ca 4 sådana här analyser, och bedömer sig fortsatt vilja vara militärt alliansfria.

Förutom att en sådan analys skulle klarlägga t ex hur nära Sverige kan utveckla sina militära samarbeten med de nordiska länderna, varav 3 är med i Nato och 2 är militärt alliansfria, kunde den också klargöra hur mycket mer effektivt eller ej ett sådant samarbete skulle kunna utformas om hypotetiskt alla länderna var militärt alliansfria eller alla med i Nato. Kanske finns det betydande skillnader, kanske ej. Och var går gränsen för hur nära samarbete kan ske givet dagens situation, därom råder viss osäkerhet.

Sjävfallet ska också i en sådan analys de kända argumenten för militär alliansfrihet prövas och om de idag är mer eller mindre relevanta än tidigare.