lördag, april 18, 2009

Vad skiljer och förenar om försvaret - en färsk analys

Vi inser alla att det spelas upp till en blockstrid i försvarspolitiken. Lite på samma vis som skedde i signalspaningen.

Hur tänker jag då? Jo. I signalspaningsfrågan blev det blockpolitik trots att regeringen och s låg rätt nära varandra och det skiljde mycket inom oppositionen. S och framförallt Thomas Bodström ville blockpolitik, och så blev det trots interna skiljaktigheter.

Analyserar man oppositionens försvarsmotioner - som jag försökt göra här nedan - framtonar något av samma bild, åtminstone i de två övergripande frågorna om försvarets inriktning och personalförsörjning. Kanske med skillnaden att samsynen från försvarsberedningen i dessa frågor omfattar i lite olika grad alla partier.

Sedan skiljer det rejält i fråga om tex budgetnivå och Battle Group och annat mellan regering och opposition, givetvis.

Nu stundar utskottsbehandling och dialog, förlåt debatt. Och pliktutredningen fortsätter sitt arbete, trots att s ovanligt nog sätter ner foten under pågående utredning.Sveriges framtida försvar

Vad vill oppositionen tillsammans?

• Alliansens budget minus 2.000.000 milj.kr.
• Sverige inte (aldrig..?) med i Nato
• Mer kontrakterade deltidssoldater – mindre fast anställda soldater
• Sverige ska ej leda EU Battle Group 2011
• Georgienkriget kom ej plötsligt.
• Vissa strategiska resurser flyttas från försvaret till försvarsdepartementet
• Försvarsmaterielinköp bör redovisas i objektramar
• Fortsatt organisationsstöd som idag till frivilligorganisationerna

Vad är oppositionen oeniga om?

• Nordic Battle Group 2011 (Ok delta s och mp,ej delta v)
• Internat.insatser (s = 1.000 soldater/år, v = ”mindre bidrag, mp= 2.000 soldater)
• Försvarsindustrin (S=Stark!!, v= ”bör värnas”(!), mp =minskas, mindre vapenexport)
• Försvarsindustristrategi behövs (s och v, ej mp)
• Stridsflygplan (s=100, v och mp= reduceras i väsentlig grad)
• Visst inslag av värnplikt första tre månaderna (s och v, ej mp)
• Vapenexport (mp vill minska, s vill stärka försvarsindustrin)
• EU-fördragets solidaritetsparagraf (s=bra)
• Nära samarbete med Nato (s understryker detta, v säkert emot,mp?)
• Ej sexårskontrakt, LAS gäller (s och v)
• Viktigt med svenska ubåtar (s och v lyfter detta, mp emot)
• Personal- och förbandsreserv (s och v OK, mp trol ej)
• Mer hemvärn över hela landet (s och v vill detta, mp oklart)
• Eget budgetanslag för hemvärnet (s och v vill detta, mp oklart)
• Modern tung armémateriel bör sparas som reserv (endast s lyfter detta)
• Personalförsörjning på försök innan fullsatsning (s och v, ej mp)
• ”andra linjens” reservförband kan upprättas (s och v, ej mp)
• Uppvärdering av reservofficerarna (s och v, mp oklart)
• Oroande att utvecklingen av nya förmågor är begränsad (s och v, mp oklart)

Vad är regering och opposition överens om?

• Den militära alliansfriheten (under denna mandatperiod)
• Att personalförsörjningen ska byggas på frivillighet (s och v ”viss värnplikt” ovanpå detta vid ev behov)
• Könsneutral rekrytering och värnplikt (när plikten är aktiv)
• Osannolikt med väpnat angrepp mot Sverige
• Oro Rysslands utveckling
• Ökat nordiskt försvarssamarbete
• Insatsförband byggda på frivillighet
• Samtliga insatsförband ska kunna nyttjas både nationellt och internationellt
• Inriktning mot lättare förband
• Viktigt med civil-militär samverkan
• Viktigt med fler kvinnor i försvaret

Några slutsatser

• Regeringen och oppositionen är överens om mer än vad oppositionen inom sig är överens om.
• Oppositionen är oenig om väldigt mycket.
• Regeringen och s är faktiskt överens om riktigt mycket
• Regeringen och s står nog rätt nära varandra i personalförsörjningen, egentligen
• V har gjort stora förflyttningar i riktning s (och alliansen)
• MP står för sig själv en hel del
• V och MP har flyttat sig till S budgetnivå från tidigare långt lägre egna nivåer
• S och V glädjande Hemvärnsvänliga!
• S lyfter som väntat försvarsindustrin, överraskande att V också vill värna den!
• Några av oppositionens förslag torde kunna diskuteras.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,