fredag, december 28, 2007

EU-stöd kl 3 fredag em....

Kom igen nu, minister Erlandsson och Jordbruksverket!!

Vi har en bra jordbruksminister och en kompetent GD för Jordbruksverket.

Och en handlingskraftig alliansregering som sett till att jordbrukets EU-ersättningar utbetalas rätt år och inte efter årskiftet. Det visar sig nu att "det bidde en vecka..."

Sverige kan utkvittera EU-ersättningarna i november, i Danmark betalas de ut till bönderna i början av december, under den gamla s-regeringens trixande med budgeten sköts utbetalningen över till januari för att "spara" ett antal miljarder i bokslutet för föregående år....

De betaldes ut ca 3-5 januari. Detta år, 2007, betalas ersättningarna ut fredagen den 28 december kl 15.00....

Minimalt med tid, om det går, för att använda dem att betala fakturor med innevarande år, alltså.

Dåligt, tycker jag, och ställer två frågor rätt ut i etern:

1. Om nu utbetalningen måste vara så här sent på året, varför då inte åtminstone torsdagen den 27:e kl 0900 istället för fredag kl 15???

2. Om Sverige kan rekvirera EU-ersättningarna från EU i november, varför då inte betala ut dem i början av december åtminstone?