torsdag, december 29, 2011

Exklusiv vargfilm från Dala-Floda.

Här rullar sig vargen framför kameran - DN.SE
www.dn.se
En livs levande varg – precis utanför vardagsrumsfönstret. Det fick Inga Thunberg att springa efter kameran. ”Jag var lite nervös och darrade på handen”, säger hon till DN.se...


Jag härstammar liksom väl de allra flesta från bönder och torpare som levt nära naturen och i hård kamp för födan genom att odla mark och hålla husdjur. Våra förfäder hade stora problem med vargen som konkurrerade om både vilt och tog ihjäl husdjur. Under 1800-talet utrotades vargen genom varggropar, vargdrev med mera. Nu återkommer den och orsakar stora känslor, där stadsbor ofta gillar varg på landsbygden men där lokalbefolkningen ofta inte gör det. Frågan är svår, jag har en restriktiv hållning, vargen bör i första hand finnas i de stora vidderna i Norrlands inland. Detta kolliderar dock med renskötseln och därför pressas vargen ner till Dalarna, Värmland, Stockholm och i riktning Götaland. Här en fin film på en avspänd varg i bebodda trakter....

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,


..

söndag, december 25, 2011

Försvar, flygfält och vindkraft

Försvarsmakten accepterade länge inte bara att allehanda mobilmaster uppfördes i landet utan även att vindkraftverk byggdes, även rätt nära militära flygplatser och anläggningar.

Över en natt, den 1 april, 2010, bytte man strategi, och från den dagen kräver militära flyg- och säkerhetsskäl plötsligt att inga vindkraftverk uppföres inom 30-40 km runt flygfälten. När detta ifrågasätts hänvisar man - till skillnad från före 1 april 2010- till elementära militära fakta , det behövs en radie av den här storleksordningen. Punkt.

Tillåt mig tvivla.En studie från FOI jämför nu hur många vindkraftverk som finns i Tyskland (21.607) med en landyta på 357.000 km2, i Danmark (5.500) med en landyta på 43.094 km2, och i Sverige ((1.655) med en landyta på 450.295 km2....

Och vilket land har sedan den 1 april 2010 de i särklas strängaste regelverken för att förbjuda vindkraftverk? Just det, Sverige.

FOI-rapporten - där 3 försvarsmyndigheter och energimyndigheten varit inblandade - föreslår en del åtgärder, t ex att i första hand förtäta befintliga vindkraftsparker (!) och att länsstyrelserna tar en mer aktiv roll i att förklara totalförsvarets intressen (!)... Det förefaller som om försvarsmyndigheternas synpunkter fått stort genomslag.

Utredaren Fredrik Lindgren på FOI har alltså sökt jämföra försvar och vindkraft i några olika länder. Han redovisar också det svenska försvarets argument för att just i Sverige ha större "stoppzoner" på ca 10 procent av Sveriges yta (motsvarande hela Danmark!).

Men han har inte sökt bedöma om försvarets krav är berättigade: "Men om de svenska kraven är motiverade i antal km räknat eller inte kan jag inte bedöma".

Regeringen prövar nu som högsta instans ett antal ärenden om detta, med koppling till miljöbalken och plan- och bygglagen. Jag utgår ifrån att regeringen noga granskar försvarets argument för sin "stoppzon" och bedömer hur stor en sådan rimligen bör vara i den avvägning mellan de både riksintressena försvar och energi som måste göras.

Jag beställde tidigare en RUT-undersökning (riksdagens utredningstjänst) om dessa förhållanden i andra länder, och den verkar ge rätt mycket information som jag inte hittar i FOI-studien! Här också från en interpellationsdebatt.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

lördag, december 24, 2011

GJ&GNY!

Jag kortade på facebook ner jul- och nyårshälsningen till denna rebus...

Fast det blev fel, skulle stått GJ&GNÅ!

Fast jag tycker att GJ&GNY låtter bättre så jag ska hålla mig till det!

God Jul & Gott Nytt Year, alltså!

Eller, om det passar bättre:

MC&HNÅ!

Läs även andra bloggares åsikter om , ,

onsdag, december 21, 2011

Barnläkarens behandling fruktansvärd,rättsskandal?

En erfaren barnläkare i Stockholm avdelades på heltid för att vårda en för tidigt född, dödsdömd flicka. Flickan dog. Efter ett halvår kom 4 poliser till sjukhuset och anhöll barnläkaren för barmhärtighetsmord, dvs för att ha förkortat barnets liv med några dagar.

Efter 2 år och åtta månader frikändes barnläkaren, och åklagaren överklagade inte domen.

Barnläkarens straff för något hon inte gjort är ändå exempellöst hårt. Hon skriver här om hur han behandlades av polis och rättsväsende, och har antecknat många ordagranna repliker och hur hon hanterades av polisen.

Jag blir mörkrädd, är det så här som det bästa rättssystemet i världen fungera. Ja, om det nu är det, men jag lever ju lite i den tron.

Läs artikeln i läkartidningen!

Jag är lite oklar på om den behandling som hon fick genom åklagarens övervåld och genom hur hon behandlades i häktat är JO-anmäld. Jag antar det, men annars är jag beredd att göra det.

Inga skadestånd i världen kan ju gottgöra för en enorma process som rättvisans tjänare drog igång på märkligt svaga grunder, men jag antar att ett högt sådant kommer att utdömas. I Sverige är ju några hundra tusen kronor högt...

Blir det någon påföljd för rättsväsendet självt? ´Finns det någon påföljd för "okynnesåtal"?

Jag är ingen jurist men jag förväntar mig en allvarlig diskussion bland dessa och bredare i politik och media. Det ska bli intressant att se hur t ex justitieutskottets voce ordförande, Johan Linander (C), som jag har stor respekt för, kommenterar barnläkarens precisa uppgifter hur det kan gå till i ett svenskt häkte där som sagt inga fällda brottslingar sitter, endast mänskor som är misstänkat för brott men inte dömda.

Men ska man lita på barnläkarens uppgifter om hur hon hanterades och vad poliser sa? Ja, jag tror att hon är anmärkningsvärt god på att observera och förtjänar tilltro. Men OK, ord kommer ju sannolikt att stå mot ord och frågan är vem som är mest trovärdig. Men att bevisa något torde vara lika svårt som att få barnläkaren fälld för barmhärtighetsmord..

Tillägg 23 dec. Ingvar Ericson,pensionerad kemiingenjör, har lagt ner mycket tid på att analysera åklagarens agerande och på fakta i sin helhet och har även anmält åklagarens agerande till JK. Hans resonemang är intressanta och övertygar, och jag avser att skriva till JK och även koppla till Ericsons inlaga.

Tillägg 24 dec, Expressen, Sven-Erik Alhem.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

tisdag, december 20, 2011

Livlig jordbruksdebatt i riksdagen!

Riksdagen debatterade igår (scrolla ner en bra bit) viktiga frågor om världens och Sveriges matförsörjning, och hur den allvarliga nedgången av svensk livsmedelsproduktionen ska kunna brytas.

Jag har i tidigare inlägg här på bloggen och på andra sätt lyft dessa frågor tidigare. Några ytterligare blogglänkar här och här.

Jag visade på hur alliansen med jordbruksminister Eskil Erlandsson i spetsen målmedvetet arbetar för att öka konkurrenskraften hos det svenska jordbruket, världsledande på miljöhänsyn och god djuromsorg. Handelsgödselskatten har tagits bort och i årets budget föreslås 90 mkr i kostnadssänkning av kontrollkostnader vid slakterierna samt 90 mkr i en djurvälfärdsersättning till grisnäringen. Regeringen för en ständig kamp för att minska byråkratin och förenkla regelverken.

Ändå har utvecklingen ännu inte vänt utan Sverige är tillsammans med åkerfattiga Norge nu bland de länder i Europa som importerar mest mat, dvs har lägst andel självförsörjningsgrad på bara drygt 50 procent.Detta är djupt allvarligt med bäring på både miljö, resurshushållning,sysselsättning och sårbarhet.

Regeringen föreslår ett nytt mål för jordbruket, att de gröna näringarna bidrar till en globalt hållbar utveckling. Det är alldeles utmärkt och gör det självfallet helt nödvändigt att bryta Sveriges ökande importberoende på mat. Jag menade att detta borde föranleda en förnyelse av riksdagens mål för jordbruket, där fokus flyttas från den viktiga ekonischen till den moderna miljövänliga "konventionella" produktionen.

Jag riktade också stark kritik mot de f.d. rödgrönas gemensamma linje att införa en handelsgödselskatt på 300 mkr, trots att handelsgödselns pris stigit med 40 procent sedan 2005, långt mer än den föreslagna skatten. Och trots att skatten har endast marginella miljöeffekter och inte finns i något annat land.

Det är också beklämmande att S och V motsätter sig att jordbrukets kontrollkostnader i slakterierna sänks med 90 milj kr. Inser inte det gamla industripartiet Socialdemokraterna att dessa förslag bidrar till att flytta mer livsmedelsproduktion och fler jobb i livsmedelsindustrin utomlands?

Tillsammans med den kommande CO2-skattehöjningen på dieselolja för lantbruket på 500 mkr vill alltså de rödgröna ge jordbruket en skattechock på ca 900 mkr, och i ett slag ta bort ca 20 procent av jordbrukets samlade nettoinkomst på 4-5 miljarder kronor. Detta kan endast accelerera den minskning av svensk livsmedelsproduktion och livsmedelsindustri som skett de senaste decennierna.

Miljöpartiet är trots sitt namn ett hot mot både världens och Sveriges livsmedelsförsörjning. Man förespråkar endast en helt orealistisk övergång till ett jordbruk utan tillförsel av växtnäring genom handelsgödsel, trots att över 900 milj människor idag hungrar i världen och trots att jordbruket i världen enligt FAO behöver öka sin produktion med 70 procent fram till 2050.

Afrikas livsmedelsproduktion har stått och stampat i många decennier och det är uppenbart att Afrikas magra jordar oftast behöver tillförsel av växtnäring för att kunnna fördubbla sin produktion och mer.

Och Miljöpartiet, liksom V och märkligt nog S, inriktar sina förslag om svenskt jordbruk mest på att minska konkurrenskraften i den helt dominerande delen (95 procent) med modern miljövänlig produktion för att flytta pengar till stöd för den viktiga ekonischen, all respekt, som står för 5 procent. Ekoandelen kanske ökar eller dubblas, men totalproduktionen kommer att minska till kanske bara 30-40 procent av vår livsmedelskonsumtion. Så sviker idag de f.d rödgröna både svensk och därmed global livsmedelsförsörjning.

Matilda Ernkrans (S) uttryckte respekt - tack för det! - och menade att jag var frustrerad. Javisst, när man ser en sådan här negativ utveckling som måste vändas, när regeringen är på rätt väg men det behövs mer, och då lägger oppositionen helt huvudlösa förslag!

Socialdemokraterna har ändå goda ansatser, de vill vända utvecklingen i Sverige (!), de vill ha en parlamentarisk livsmedelskommitté och de har insett Sveriges ökade sårbarhet. Det är bra, men därför är de förslag jag kritiserat helt contraproduktiva och gåtfulla.

Jag hann inte svara om min syn på behovet av en svensk livsmedelsstrategi, men har diskuterat det tidigare här på bloggen. Den behövs, och jordbruksministern arbetar med att ta fram en sådan inom ramen för satsningen på Matlandet Sverige. Jag ser en poäng med att det skulle ske i form av en parlamentarisk kommitté, för att få en allmän kraftsamling, för att verkligen få fram den alarmerande situationen och för att få oppositionen att inse att man lägger contraproduktiva förslag!

Här länkar till web-TV från debatten, mitt inlägg och replikväxlingen med Kew Nordqvist och Matilda Ernkrans.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

lördag, december 17, 2011

Givande försvarsdebatt i riksdagen!

I veckan debatterades Sveriges försvar, utifrån förslagen i budgetpropositionen. Debatten spann som vanligt över både budget och försvarsfrågor i stort, och var riktigt intressant.

Jag uppmärksammade i mitt inlägg socialdemokraternas stordåd att i ett slag höja sin försvarsbudget med hela 2 miljarder kronor jämfört med de rödgrönas budget från i fjol. (Inte ens MP och V står faktiskt fast vid 2-miljardersbesparingen, utan ligger på 1,7-1,8 miljarder i besparing..Det är inte alltid samarbete förädlar, uppenbarligen).

Jag anar Håkan Juholts ande bakom detta, och även bakom socialdemokraternas nya konstruktivitet vad gäller den stora och svåra personalförsörjningsreformen, där S nu ska medverka till att följa upp den noga och inte riva upp den!

Jag gladde mig också åt uppgörelserna mellan alliansen och S och MP vad gäller vårt deltagande i FNs fredsskapande insats i Afghanistan, samt åt att vi i utskottsbetänkandet även gjort upp om att Sverige ska kunna leda en Battle Group tidigast 2015 (och delta innan i andras grupper) samt att en luftförsvarsutredning ska tillsättas för att diskutera mycket långsiktiga frågor (tiden efter 2040).

Det är bra att regeringen i närtid kan återkomma till riksdagen med JAS Gripens uppgradering, och att detta beslut ska ligga som en förutsättning i utredningen.

Vidare tog jag upp vikten av att regeringen snart ger försvarsberedningen i uppdrag att göra en omvärldsanalys mm. inför nästa försvarsbeslut, vilket även Peter Rådberg senare explicit frågade försvarsministern om. Och försvarsministern gav ett positivt svar, försvarsberedningen ska få uppdraget givet att det finns ett intresse från riksdagens partier.

Jag diskuterade också synen på Ryssland och dess utveckling och på säkerhetssituationen i Östersjön med anledning av de väldiga energiflödena där på framförallt fartyg, samt om Gotland behöver en ökad militär närvaro. Jag nämnde Folkpartiets oerhört långtgående krav på att återupprätta Pansarregemente 18 och lokalisera en brigad på kanske 5.000 personer där. Vad kommer det i så fall att kosta och vilka enheter på fastlandet ska då läggas ned?

Peter Hultkvist (S) ställde frågor till Allan Widman på samma tema, och angav de mindre långtgående förslag som socialdemokraterna har aktualiserat och som jag ställde mig positiv till.

Och jag diskuterade i vanlig ordning vikten av att analysera Sveriges militära allianser och hur nära vi kan och ska samarbeta med andra västliga demokratier, vilket utöver många faktorer också har en allt tyngre ekonomisk aspekt.

Se även mitt inlägg i web-TV, där alla inlägg och repliker finns att se och lyssna till. Länk också till min kollega i försvarsutskottet Johan Forsell, som också deltog i debatten.
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

fredag, december 16, 2011

Kissblöjor vägs på kommunala äldreboenden!

Det pågår ett "mediadrev" mot kvaliteten på svenska äldreboenden, främst de som drivs i privat regi.

Är den svenska äldreomsorgen bra i ett internationellt perspektiv?

Är den bättre på kommunalt drivna boenden?

Är det fel med mångfald, konkurrens och satsat privat kapital i äldreomsorgen. Och är det fel att det privata företaget drivs så att det ger en vinst som täcker bl a ränta på det satsade kapitalet?

Om privata företag gör "för stor" vinst på sina äldreboenden, är det deras fel eller ligger i felet i en dålig upphandling med för låga eller få krav, eller för dåliga kontroller av att avtalet följs? För det kan väl inte vara tidigare ineffektivitet i den kommunala driften som möjliggjort att klara uppställda kvalitetskrav på ett effektivare sätt?

Missförstå mig inte, visst ska äldreomsorgen granskas och diskuteras, och visst ska fel och brister i både upphandling, kontroll och drift förebyggas och rättas till.

Men nog känns det ibland som om medialogiken bränner till utifrån den vänsterståndpunkt som många i branschen lutar åt.

Den här artikel i tidningen Journalisten av Håkan Tunelius, näringspolitisk chef på vårdföretagarna, påstår att begreppen "kissblöjor", "lämnas att dö" och "tvingas sova på madrass på golvet" är skrönor och fel i sak.

Jag läser det nästan först i hans debattartikel, och har endast svagt nåtts av dessa fakta i min vanliga mediakonsumtion.

Har han fel, så återför mig till ordningen. Intill dess är min uppfattning att han beskriver verkligheten och inte de braskande rubriker som ger den bild som nästan alla svenskar nu har.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

söndag, december 11, 2011

Mikael Wiehe på gott och ont

Mikael Wiehe är en lysande artist och låtskrivare, men politiskt är han en revolutionsromantiker från det glada 1960-talet, socialist eller då kanske kommunist. Han hyllar alltid Cuba och han skrev i en ny låt 2010 så här:

"Hatar du dom jävlarna
som köper upp och lägger ner
Vill du skära dom i bitar
och slå in dom i paket
Drömmer du om huvuden
som ligger i en korg
Vill du sätta upp en galge
på närmsta stora torg"

Han syftade på direktör i Sverige, och han uppmanar i refrängen att "är det nå`t du måste göra.."

Jag kritiserade dessa hans textrader i ett blogginlägg från maj 2010.

Nu har Wiehe varit med i ett TV-program där han och andra artister sjunger varandras låtar. Han har fått kritik från Aaron Modig i KDU för sin text i en brännpunktsartikel.

Den socialdemokratiske bloggaren Johan Westerholm sågar kritiken mot Wiehe i ett blogginlägg, där han tydligen menar att det inte är problematiskt att en artist som många har som idol uppmanar till våld och ond bråd död. Eller vad är det han uppmanar till?

Westerholm brukar vara snabb att kalla andra fascister, så även denna gång. Tydligen menar han att Wiehes sång text är helt OK. Jag tycker precis tvärtom.

Han sa i TV-programmet att kanske hade han mjuknat något i kanterna politiskt.Jag hoppas det, men den text jag kritiserar skrevs 2010..

Nicke Bremer försvarar Wiehe på sin blogg, texten ryms inom den konstnärliga friheten..

13 dec tillägg: Wiehe har svarat i SvD, han håller Cuba högt och han går inte i svaromål på de aktuella textraderna som uppmanar till ..,ja vadå? Nog påminner hans språk tyvärr om Pol Pots metoder och andra "upprensningar" som alltid följt i kommunismens spår. Frågan är också rimlig, hur hade det mottagits om extrema högerkrafter sjungit på liknande sätt?

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,
Läs även andra bloggares åsikter om , ,

lördag, december 10, 2011

Viktigt med telekommunikationer i hela landet!

Eva Bofride skriver väl i Gotlands Tidningar om vikten av en god infrastruktur och goda telekommunikationer i hela landet, mot bakgrund av Håkan Juholts utspel i DN som nog var rätt tänkt men som också blev lite fel.


Gotlands Tidningar - 2011-12-10 - Sida: 11

Författare: Eva Bofride
När Håkan Juholt rasade över hur människor i Sverige 2011 inte kan ringa efter ambulans eller aktivera trygghetslarm för att det saknas täckning tog han upp en mycket viktig fråga.
Tyvärr försvann kärnfrågan i dammolnet efter det orimliga kravet att mobiloperatörerna ska tvingas ha full täckning i varje skrymsle av Sverige. En insats som skulle kosta cirka 30 miljarder att genomföra, vilket förmodligen skulle leda till så höga abonnemangskostnader att berörda personer inte skulle ha råd att ha någon telefon överhuvudtaget.

Men ändå.
Frågan och problemet är högst relevant.
Ska vissa landsändar bli svarta hål för infrastrukturell service? Vem ska i så fall bestämma var man får bo och samtidigt ställa krav på tillgång till telefon, vägar, skolor och sjukvård?

Centerpartiet beslutade på sin stämma i Åre i september med stor majoritet att jobba för en servicegaranti i hela landet. Riktigt vad denna garanti ska innehålla är oklart men det är en enormt viktig utgångspunkt och markering av landsbygdens betydelse.
Värnandet om landsbygden har alltid varit Centerpartiets paradfråga, nu måste partiet återta kommandot för landsbygdens röst.
Ta emot Juholts passning med konkreta och skarpa förslag!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

onsdag, december 07, 2011

Upprörande gruppvåldtäkt

En brutal gruppvåldtäkt har inträffat på en flyktingförläggning i Mariannelund i Småland. Ett antal unga män har uppenbarligen tillsammans våldtagit en kvinna, enligt uppgifter i media.

Detta är som vid alla våldtäkter fruktansvärt och upprörande. Våldtäkter är lika avskyvärda vem som än begår dem, och alla ansträngningar måste göras för att få ett samhälle med en nollvision för våldtäkter.

Det är också oerhört trist när människor som flyr till Sverige för att få en fristad begår brott, av vad slag det vara månde. Samtidigt är det naturligtvis en mycket liten minoritet det handlar om.

Aftonbladet kommenterar händelsen så här.

Kolumnisten Oisin Cantwell skriver bl a följande:

"Rätt är att invandrare är över­representerade i brotts­statistiken och att det inte finns någon brottskategori där detta är så ­tydligt som när det gäller den här typen av sexbrott.
Närmare 40 procent av våldtäktsmännen är invandrare. Risken att en person ska misstänkas för våldtäkt är fem gånger så stor bland utlandsfödda som bland svenskar.
Men rasisterna har fel då de använder siffrorna till att beskriva ett Sverige där lömska svartskallar ­ligger i var och varannan buske och lurpassar på lämpliga svenska kvinnor att förgripa sig på.

För en inte oväsentlig information i sammanhanget är att det är en mycket liten grupp invandrare som varje år misstänks för våldtäkt, runt 500.
Statistiken kan lika gärna användas till att berätta följande: 99,78 procent av dem som fötts utomlands har aldrig misstänkts för sexbrott. Av dem som är födda i Sverige med svenska föräldrar är motsvarande siffra 99,96 procent.
Den enda hederliga slutsatsen är att det bland invandrare, som i vilken del av populationen som helst, finns en promilleandel rötägg."

Jag delar i grunden hans analys. Samtidigt är det mycket beklagligt med den här överrepresentationen, och varje våldtäkt som drabbar en kvinna - där gruppvåldtäkter är särskilt vidriga - är ett mycket allvarligt övergrepp som på både kort och lång (livslång) sikt för med sig skador och trauman av olika slag för brottsoffret.

Det är precis lika illa med våldtäkt vem som än begår den, och målet måste vara en nollvision. Det är ändå mycket trist när unga män som söker en fristad i Sverige, med internationellt sett generösa regelverk, begår våldtäkter och andra brott.

tillagt 8 dec: Enligt DN är endast en av de häktade inskriven som asylsökande.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,

tisdag, december 06, 2011

FB-dialog om svenskt jordbruks utflyttning

Varför inte lite interaction mellan Facebook och blogg?! Mitt inlägg om att nya riksdagsmål måste till gav en spänstig debatt på min facebook. Jag bedömer att de som deltog där också tål att den läggs ut på bloggen, varså goda!


Synpunkten | ATL - Lantbrukets Affärstidning
www.atl.nu
Om det svenska jordbruket ska kunna öka sin konkurrenskraft och produktion måste riksdagens mål för jordbruket omarbetas, skriver Staffan Danielsson, C...


Roland Appelskog, Dick Pettersson, Ethel Susanne Danielsson och 28 andra gillar detta..

Annika Bergman Genant när vi har resurser i mark, vatten och klimat. Samt välutbildade lantbruksföretagare.
för 18 timmar sedan · Gilla · 4.

Laila Lindahl Ett land utan egen matproduktion=Uland, tyvärr...är det inget en mätt svensk har förmågan att inse. Vem uti världen känner ett ansvar för att mätta oss om maten tryter. Kina,Arabvärlden, Indien köper jordbruksmark utanför sina gränser, och inte är det för att förse svenskar med mat....
för 17 timmar sedan · Gilla · 5.

Karl Malmqvist · Vän med Annie Lööf och 91 andra
Vi importerar nästan alla våra kläder. Ska också detta fundamentala behov garanteras nationellt genom parlamentariska kommittéer och dylikt? Nej, jordbruksprodukter är som vilka andra produkter som helst och bör produceras där det kan ske effektivast. Och hur bestämmer vi det? Marknaden.
för 17 timmar sedan · Gilla · 2.

Staffan Danielsson Nu är mat mat som vi behöver varje dag, och som utnyttjar Sveriges naturgivna resurser och ger öppna landskap, betesmarker och en god djuromsorg. Det är ett hyckleri när Sverige ställer så höga krav på djuromsorg och miljö att importen istället väller in från länder där miljö- och djuromsorg inte uppfyller våra krav.
för 17 timmar sedan · Gilla · 6.

Karl Malmqvist · Vän med Annie Lööf och 91 andra
Detsamma gäller även andra branscher. Återigen: Kläder, leksaker och annat som vi importerar produceras i länder som ofta här lägre krav än vad vi har. Det är en avvägning som gjorts. Jag säger inte att jag är för det - jag har gärna relati...Visa mer

Karin Ceder
Jag måste dock säga att det är värre att idag inte ha en högre självförsörjningsgrad, än vad vi har, på mat än på kläder och leksaker. De båda sistnämnda är något som både kan ärvas och ändras. Mat klarar vi oss inte utan! Varken för männis...Visa mer

Staffan Danielsson
Jag är för marknadsekonomi och frihandel, Karl. Men mat är mat och liberala (?) länder som USA, England, Tyskland och Frankrike med många fler anstränger sig för att ge sitt jordbruk förutsättningar och konkurrenskraft så att det upprätthå...Visa mer

för 17 timmar sedan · Gilla · 6.

Marie von Rietberg förmodligen har du rätt i vad du skriver
för 15 timmar sedan · Gilla.

Patrik Ohlsson Deltog i en workshop i fredags, dagens kommentar kom från representanten från Svensk Dagligvaruhandel: "Franska bönder kommer säkert protestera på gatorna i Paris om femton år också, men inte för att de får dåligt betalt, utan för att de inte får sälja till Kina."
Man undrar lite vad han förväntar sig europeisk inställning till frihandel på några års sikt. Tänkvärt....
för 13 timmar sedan · Sluta gilla · 1.

Micael Wendell
Fast skillnaden mot Norge ær stor. Dvs. gemene svensk æter en mer varierad kost och vi har ett mer internationellt køk. Dessutom ær det inte stød som ger en egenproduktion se LEX NORWAY ;). FRågan bør inte riktas till hur vi ska ge stød uta...Visa mer

Staffan Danielsson Eko nischen har mångdubblats, en succé, men jordbruket i övrigt har rasat en tredjedel, ett fiasko.., eller vad ska man kalla det?
för 13 timmar sedan · Gilla · 1.

Micael Wendell Ja du har rætt. Men hur ska vi få in nytt blod med de kostnader som det innebær. Hær kanske vi kan driva ett riktat stød till nyføretagare ;)
för 13 timmar sedan · Gilla.

Staffan Danielsson Hårt jobb på flera fronter är nödvändigt, nya mål, kraftsamling via parl kommitte, regelförenkl, sänkta skatter, riktat stöd, osv
för 12 timmar sedan · Gilla · 3.

Staffan Danielsson Och självklart starkt fokus på marknad och livsmedelsindustri...,men det har ju jordbruket alltid haft...
för 11 timmar sedan · Gilla · 1.

Karl Malmqvist · Vän med Annie Lööf och 91 andra
Det finns många saker vi inte klarar oss utan. Särskilt i tider av kris. Bostäder, maskiner, kläder, vapen(?) etc. Ska vi ha parlamentariska kommittéer som övervakar vår förmåga till självförsörjning även på dessa områden i tider av kris?

Staffan Danielsson
Men Karl, ser du inte skillnaden mellan att ha brist på maskiner och vapen , eller brist på mat..? Jag är för frihandel och accepterar WTOs och EUs regelverk, och dessa förbjuder ingen nation att inom givna ramar stärka konkurrenskraften in...Visa mer

Roland Appelskog Jag brukar inte ge mig in i politiska debatter, men Du har mitt stöd Staffan i det arbete Du gör för att säkra svensk mat till oss svenskar! Jag har svårt att förstå varför vi ska frakta mat över halva jordklotet, när vi kan producera det själva!
för 11 timmar sedan · Sluta gilla · 1.

Micael Wendell
samtidigt har de områden som Karl tar upp alltid fått olika typer av stød. Tex. så støder vi idag renovering/ombygnation av bostæder via ROT avdrag, vii stødjer dærmed ocksså byggføretagare. vi stødjer också vapenindustrin (hur dumt det æn ...Visa mer

Ronnie Johansson
Efter 36 år i bonde yrket kan man konstatera att det är ett kärt disk. område. jag tror att vi kommer aldrig ur detta förän allt rasar samman. Visst kan man skylla på ekoodling men den kan väll inte rå för att andra slutar. Nej säg som det ...Visa mer

Staffan Danielsson Jag skyller inte ekoodling annat än att den har givits ett mycket stort fokus som har har gjort att det moderna miljövänliga jordbrukets kraftiga tillbakagång med en tredjedel inte har uppmärksammats, trots att det står för 95 procent av den sjunkande produktionen.
för 11 timmar sedan · Sluta gilla · 1.

Patrik Ohlsson Att låta flera hundra tusen hektar mark ligga för fäfot och samtidigt flyga in färska sockerärtor och brytbönor från en region där människor svälter är inte värdigt. Hindra ingen handel men gör det attraktivare, lönsammare och enklare att bruka mark i Sverige än att ligga på soffan.
för 3 timmar sedan · Gilla

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

måndag, december 05, 2011

Nya riksdagsmål för jordbruket ett måste!

För cirka 25 år sedan valde politik och näring väg för det svenska jordbruket. Det skulle bli renast och djurvänligast, och dyrast. Jag skriver i ATL att en förutsättning för att det svenska jordbruket ska kunna vända decenniers av krympning (och ökad import) till att åter börja växa är att nya riksdagsmål för jordbruket beslutas. Huvudfokus måste nu flyttas från den viktiga ekonischen och till det moderna miljövänliga ("konventionella") jordbruket som står för 95 procent av produktionen. Dessutom behöver en parlamentarisk livsmedelskommitté tillsättas för att enas om riksdagsmål och om en kraftsamling för att av resurs-, djuromsorgs- och miljöskäl lyfta fram närproducerad mat från Sverige.


För cirka 25 år sedan valde politik och näring väg för det svenska jordbruket. Det skulle bli renast och djurvänligast, och dyrast.

Astrid Lindgren fick världens strängaste djurskyddslag i present. Näringen talade om fördubbling och att ta 2 procent av EU:s matmarknad.

Så blev det tyvärr inte. Sverige är tillsammans med åkerfattiga Norge bland de länder i Europa som nu har lägst självförsörjningsgrad, snart under 50 procent. Detta är en dramatisk utveckling, att jordbruk och livsmedelsindustri läggs ned för att konsumenter och kommuner köper billigare importmat i stället för den dyrare svenska maten.

Utvecklingen strider dock inte mot något politiskt uppsatt mål, helt enkelt därför att riksdagen inte har något mål om hur det svenska jordbruket i sin helhet ska utvecklas.

Huvudfokus riktas i stället ständigt mot hur just det ekologiska jordbrukets andel av den krympande produktionen ska kunna nå uppsatta mål, och hur den offentliga sektorn ska förmås att köpa 25 procent ekologiskt mat, var den än är producerad.

Riksdagens mål om och huvudfokus på ekojordbrukets utveckling har varit framgångsrik, eftersom ekoproduktionen med rejäla stöd till rådgivning, marknadsföring och miljö samt med växande efterfrågan och merpriser har mångdubblats under 25 år så att den nu svarar för 4 – 5 procent av produktionen och är en viktig nisch.

Det är samtidigt lika uppenbart att detta inte på något vis har stärkt jordbrukets konkurrenskraft i sin helhet mot importen, utan världens mest djur- och miljövänliga jordbruksproduktion i Sverige har i stället minskat med en tredjedel på några decennier.

Fokus i jordbruksdebatten måste nu flyttas till hur den dominerande miljövänliga produktionen - den "konventionella" - ska kunna öka sin konkurrenskraft och vända utvecklingen.

För att detta ska kunna ske måste riksdagens mål för jordbruket omarbetas och fokus riktas på att stärka det svenska jordbrukets konkurrenskraft i sin helhet. Mål styr och har betydelse!

Utöver detta är en bred kraftsamling från näringen, med stöd av politiker, konsumenter, industri och handel med flera helt nödvändig för att jordbruket åter ska börja växa. Sveriges växande sårbarhet vid allvarliga kriser måste också analyseras.

Jordbrukets konkurrenskraft måste ses över i ett EU-perspektiv vad gäller skatter, kontrollkostnader och ersättningssystem. Eftersom jordbruket krymper bör den beslutade dieselskattehöjningen på över 500 miljoner kronor ses över i en kontrollstation.

För att dessa genomgripande åtgärder ska kunna förverkligas i en samlad livsmedelsstrategi behöver enligt min uppfattning en parlamentarisk kommitté tillsättas.

Lägets allvar kräver detta, och utan en bred samsyn om nya mål och åtgärder torde den negativa utvecklingen vara mycket svår att vända för näringen.

Staffan Danielsson,
riksdagsledamot (C)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

Respektera lagen, Jens Holm!

Riksdagsledamoten Jens Holm (V) vill inte låta sig sammankopplas med de djurrättsfanatiker som förföljer och skadar personer. Det är bra.

Men det är illa att samme Jens Holm, med en lång bakgrund i djurrättsrörelsen, stöder de olaga intrång som har gjorts och görs i svenska grisstallar, där sannolikhet kan finnas att de som gjort detta även har kopplingar till de som går ännu längre.

”De har tagit sina straff”, menar Jens Holm i ett inlägg på Brännpunkt. Någon enstaka, möjligen, övriga smiter ifrån vad de gjort.

De har dokumenterat ”extremt grava missförhållanden”, menar Jens Holm. Svenska grisar har en internationellt sett god djuromsorg och den enda grisgård som åtalades frikändes helt och fullt. Uppståndelsen leder däremot till att svensk grisköttsproduktion minskar och importen ökar från länder där djuromsorgen är sämre. Hur detta gör att världens grisar får det bättre är en gåta.

Det är mycket anmärkningsvärt att en ledamot av Sveriges riksdag försvarar brott mot landets lagar eftersom någon enstaka ”tagit sitt straff”. De olagliga intrången fortsätter i Sveriges grisstallar - med djuromsorg i internationell toppklass - som noga kontrolleras av djurhälsa och djurskydd, och Jens Holm bär ett delansvar för att så sker.

Staffan Danielsson
Riksdagsledamot (C)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

torsdag, december 01, 2011

JAS-debatt med Svenska Freds i P1

Scheiz beslut att välja 22 st JAS Gripen stridsflygplan till sitt flygvapen är en stor fjäder i hatten för Saab och för svenskt ingenjörskunnande och hög teknologisk kompetens.

Det är en bra affär för Schweiz som får ett avancerat och mångsidigt och mycket prisvärt plan. Och det är bra även för Sverige inför kommande beslut om att utveckla JAS Gripen vidare, eftersom fler flygplan berörs.

Detta debatterade jag med Anna Ek från Svenska Freds i P1 Morgon i morse, här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Bred samsyn i försvarspolitiken - Bra för Sverige!

Förra mandat perioden var debattklimatet dåligt mellan alliansen och socialdemokraterna (som höll ihop med V och MP). S gick ifrån enigheten i Försvarsberedningen om en personalförsörjning i försvaret på frivilligheten grund, och gjorde mycket väsen av att man ville ha en viss värnplikt för den första tre månadersutbildningen för soldater. Och man anslöt sig till Vänsterpartiets och Miljöpartiets besparingsraseri på försvaret och ville minska försvarsanslaget med 2.000 miljoner kronor...

Håkan Juholt var då ute i kylan och säkert bekymrad.

Nu har hans inflytande ökat, och det är mycket positivt att Socialdemokraterna nu accepterar en personolförsörjning på frivillighetens grund och är med och följer och påverkar hur denna stora reform på bästa sätt ska genomföras. Det är många svårigheter som behöver lösas på vägen även om riktningen är rätt, och det är bra att en bred riksdagsmajoritet nära kan följa och ta ansvar för hur den på bästa sätt ska genomföras.

Det är också anmärkningsvärt hur radikalt olika de rödgröna partierna har tagit ställning till kommande års försvarsbudget. Socialdemokraterna har ökat sitt budgetalternativ med hela 2 miljarder kronor och är i nivå med Alliansen! Medan V och MP ligger kvar på knappt (Obs!) 2 miljarder i nedskärning.

Självfallet innebär socialdemokraternas positionsförflyttningar att det kan möjliggöra en bredare samsyn om det svenska försvaret, vilket Centerpartiet alltid sett som positivt. Detta är också vad som nu sker, vilket jag hälsar med tillfredsställelse!

Idag har således allianspartierna kommit överens med både Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att Sverige ska fortsatt leda den nordiska stridsgruppen (NBG) fast inte 2014, som var planerat, utan tidigast 2015. Se också Sten Tolgfors blogg.

De 6 partierna är också överens om att en luftförsvarsutredning ska tillsättas som utifrån den grund som snart läggs om hur JAS Gripen ska uppgraderas ska analysera luftförsvaret efter år 2040. Oppositionen inklusive SD har ju krävt en luftförsvarsutredning medan alliansen menat att det skulle kunna försena nödvändiga beslut om uppgraderingen av JAS Gripen. Jag har för Centerpartiets del inte uteslutit att det tid efter annan kan finnas behov av en stor försvarsutredning eller luftförsvarsutredning.

Den träffade uppgörelsen är bra eftersom kommande beslut om uppgradering och vidareutveckling av JAS Gripen tillförs som en förutsättning för utredningen. Och även om 2040 ligger mycket långt fram i tiden kanske utredningen kan hitta några bärande principer som kan komma till nytta i den fortsatta utvecklingen av Sveriges luftförsvar.

De sex partierna är också sedan tidigare överens om Sveriges deltagande i FNs fredsinsats i Afghanistan, under ledning av Nato.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Debatt om JAS Gripen med Svenska Freds i P1

JAS Gripenprojektet är en stor framgång för svenska ingenjörskunnande och högteknologisk kompetens! Hävdade jag i en debatt med Svenska Freds i P1s nyhetsmorgon idag.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

onsdag, november 30, 2011

Bra att Sverige och Schweiz (!) satsar på JAS Gripen!

Två saker!

1. Jag skriver på Newsmill i debatten om huruvida JAS Gripen ska uppgraderas eller ej, om annat (mycket dyrare) stridsflygplan ska anskaffas istället eller om Sveriges stridsflygplan ska halka efter de i vår närhet.

2. Ett rykte säger att det lär vara presskonferens kl 16.30 i Schweiz om var de ska köpa sina 22 stycken nya stridsflygplan ifrån..., och att ordern kan hamna hos Saab i Linköping. (Det stämde!)

Jag tar inte ut något i förskott, men det vore mycket roligt och välförtjänt för Saab som gör ett bra och mycket prisvärt flygplan! Låt oss hoppas på tappen ur tunnan!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

måndag, november 28, 2011

Riksdagsmotioner med Östgötakoppling

Av mina ca 20 motioner till årets riksdag har ju flera en stark koppling till Östergötland, och jag lyfter här fram 4 stycken.

* Riktvärden för flygbuller

En mycket angelägen fråga. Linköpings utveckling hotas genom att Naturvårdsverket vill tillämpa miljöbalken på ett stelbent sätt utan att ta hänsyn till att flygbuller sedan länge är en del av verkligheten i Linköping. Med Andreas Norlén som förstanamn ställer sig hela östgötabänken bakom att flygbullerproblematiken måste behandlas på ett realistiskt sätt, och att Naturvårdsverket måste ansluta sig till Boverkets mer verklighetsinriktade linje.

* Enklare och billigare studentbostäder

Det ställs höga krav i en rad avseenden på hur bostäder ska byggas i Sverige. Och med all rätt. För studenbostäder bör dock kraven kunna förenklas en i del avseenden.
Idag finns ett stort antal föreskrifter i Boverkets byggregler som exempelvis reglerar badrummens storlek, förrådsutrymmen, tillgången på solljus och cykelrum. Eftersom studentboende till sin natur är tillfälligt, besittningsrätten upphör när studierna avslutas, bör sådana bostäder alltid få undantas från ett flertal av föreskrifterna i Boverkets byggregler, BBR.

* Utred EWK-muséets framtid

Utan ett årligt anslag för driften i storleksordningen en miljon kronor kan inte Arbetets museum långsiktigt behålla en intendent för EWK-museet och verksamheten får i stort begränsas till att bevara EWK:s samlade verk. Jag anser att möjligheten att bevilja Arbetets museum statsbidrag för att driva EWK-museet vidare och kunna visa en världsunik samling samt genom detta hålla den politiska illustrationskonsten levande för en bred allmänhet bör utredas.

* Tjustbanan och riksväg 35 Linköping - Västervik

"Mot denna bakgrund är det mycket angeläget att även denna del av Sverige får sin rättmätiga moderna infrastruktur genom att både järnvägen och riksväg 35 i kommande långtidsbeslut angående infrastrukturinvesteringar på både läns- och riksplanet erhåller en betydande tilldelning i enlighet med de behov jag redogjort för."

(Ostlänkens förverkligande fortsätter jag att arbeta för på olika sätt inom Alliansen och i dialog med regeringen, och där ligger ju fortsatt planering och dubbelspår mellan Linköping och Norrköping högt på listan)

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

onsdag, november 23, 2011

Naturskyddsföreningen på gott och ont..

Jag har varit med i Naturskyddsföreningen, SNF. Men är det inte i dagsläget, fast jag skulle vilja.

Här är ett bra exempel på konstruktiv påverkan (utkast av fisk), i den viktiga frågan om hur fiske ska gå till.

Här är ett annat exempel då man drar alldeles - och visar det sig dessutom felaktiga - generella slutsatser på ett oerhört litet material.

Det är endast 12 (TOLV) fiskar från 9 (NIO) länder som har analyserats...Är det överhuvudtaget seriöst att dra slutsatser på ett så minimalt material? Felkällorna borde vara enorma. 3 (TRE) undersökta svenska fiskar - 1 (EN) vätternröding, 1 (EN) sej och 1 (EN) sill - ger SNF grund för att trumpeta ut "GIFT I MATFISKEN". Därtill är det grava sakfel i undersökningen.

Min allvarligaste kritik mot SNF, och som jag har redovisat och kommer att återkomma till, är att man inte bryr sig över att den svenska livsmedelsproduktionen, i topp vad gäller miljö- och djuromsorg i världen, krymper dramatiskt sedan flera decennier. Importen av mat från andra länder med mindre bra miljö- och djuromsorg väller nu in, och står snart för över 50 procent av vår konsumtion.

Sverige är tillsammans med Norge bland de länder i Europa som har lägst självförsörjningsgrad på mat.

Om denna dramatiska utveckling bryt sig inte SNF överhuvudtaget, vad jag kan märka. Det enda som man propagerar för är att den "ekologiska produktionen" ska öka. All respekt för den, det är en viktig nisch som mångdubblats under några decennier till att nu omfatta knappt 5 procent av produktionen.

Men att ett av världens mest moderna och miljövänliga jordbruk inom ramen för stränga miljö- och djuromsorgsregler - det svenska - har minskat med en tredjedel på några decennier, om det skriver SNF nästan ingenting.

Ta tag i den frågan och hjälp mig på barrikaderna, så kanske jag kan komma tillbaka!

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Riksdagsrapport för 2011

Riksdagsrapport 1 mandatperioden 2010-2014
sept 2010- nov 2011, ett axplock.

• 28 sept. Första riksdagsgruppmötet.

• 29 sept. Östgötabänken hos landshövdingen.

• 5 okt. Riksmötets öppnande.

• 9 okt. Medverkan Östgötamat på konsert o kongress i Lkpg.

• 22 okt. Jordbruksdebatt Elmia i Jönköping.

• 27 okt. Skrivit ca 20 motioner.

• 21 nov. Höststämma hos Söderköpingscentern.

• 22 nov. Försvarsdebatt i Skövde.

• 24 nov. Kungamiddag på slottet. Pratade kort med Madeleine. Mycket kort och inte särskilt välfunnet…(Jag har ett kort på dig på arbetsbordet…ett DI-reportage från New York)

• 26 nov. Interpallationsdebatt Med försvarsministern om försvarets alltför kategoriska nej till vindkraft.

• 1 dec. Min första riksdagsdebatt om fiskefrågor…

• 7 dec. Åter debatt om Försvar och vindkraft i kammaren, nu med Näringsminister Olofsson med flera.

• 16 dec. Besök på Svartådalens energi i Mjölby och diskussion om vindkfat med bl a styrelseordförande Sten-Åke Andersson.

• 4 jan. Årlig träff med Lkpgs nykterhetsförbund, intressant.

• 16-19 januari. Den alltid intressanta Folk och Försvarskonferensen i Sälen.

• 4-6 feb. Centerpartiets kommundagar!

• 10 feb. Med försvarsutskottet på intressant besök på Försvarets Radioanstalt på Lovön i Stockholm.

• 13 feb. Mjölbycenterns årsmöte.

• 14 feb. Studiebesök på välskötta Tekniska Verken i Linköping.

• 4 mars. Årsmöte Lkpg-C.

• 18-20 mars. Representerar C på norska Senterpartiets landsmöte i Stjördal! Mycket trevligt, och man kände igen sig så väl! Fast vi är mer liberala och samarbetar i borgerligheten, medan de är lite tv om oss och samarbetar med S och V (motsvarande).

• 20-22 mars. Besök i Bryssel med alliansgruppen i Miljö- och jordbruksutskottet.

• 26 mars. Distriksstämma där Centerpartiets blivande partiledare Annie Johansson talade, mycket väl som vanligt.

• 2 april-10 april. Resa med Folk och Försvar och några kollegor till Islamabad i Pakistan (ochtill ett flyktingläger nära Peshawar nära Afghanistan) och till New Delhi i Indien. Oerhört intressant, verkligen ett område i världspolitikens mittpunkt. Tung militär bevakning i Pakistan, Bin Laden vara bara några mil bort, men det visste vi inte förrän några veckor senare.

• 20 april. Centermöte i Vårdnäs, starkt försenad…

• 6 maj. Besök på Billerud i Skärblacka.

• 12-17 maj. Med försvarsutskottet till Riga och Vilnius. Besökte bl a ett underjordiskt gömställe för motståndsrörelsen Skogsbröderna, som kämpade ända till ca 1955.

• 21 maj. På Kalmar slott när Hushållningssällskapet fyllde 200 år.

• 25 maj. Möte med Rekryteringsmyndighetens insynsråd.

• 30 maj. Träff landshövding- Östgötabänken.

• 1-3 juni. Flyg med grupp ur FöU till Sigonella-basen på Sicilien, där våra Gripenplan flygspanar mot Gadaffi. De är uppskattade och gör ett mycket bra jobb. Sedan besök i Ungern där de stora transportplan - C-17 – är stationerade och där Sverige har del och där även svenska besättningar flyger.

• 8 juni. Möte med Fiskeriverkets insynsråd.

• Juni. Invald som ny suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet. Sedan tidigare ordinarie i Försvarsutskottet, samt suppleant i Utrikesutskottet och EU-nämnden.

• 26juni-2 juli. Med svensk delegation från landsbygdsdep. till Rom och stort FAO-möte. Mycket givande.

• 12-13 juli. I Bryssel med grupp ur Miljö- och jordbruksutskottet för diskussion med andra parlament och kommissionär om CAP (framtida jordbrukspolitik).

• 23-24 aug. Möte med riksdagsgruppen. Hel del arbete med att stötta Annie Lööf i partiledarkampanjen.

• 26 aug. möte med ledande c-företrädare i Ydre.

• 4 sept – 7 sept. Skakande resa i förintelsens spår i Warshawa och Östra Polen, bl a i föreintelselägren Majdanek och belzac och byn Kock, vars alla judar (män, kvinnor och barn ) 1941 tvingades ut av 500 soldater en halv km bort där de sköts i en massgrav. Sedan mördades nästan alla Polens judar – ca 6 miljoner – i massgravar och sedan i koncentrationslägrens gaskammare. Ofattbart hemskt.

• 8-9 sept. Med försvarsutskottet till Helsingfors.

• 10 sept. ombudsträff inför C-stämman.

• 22-25 sept. Väldigt bra C-stämma i Åre, avtackning av Maud och val av Annie! Flera östgötamotioner och aktiva östgötaombud!

• 27 sept. debatt i radio Ög med delar av östgötabänkens ledmöter. Inlämnade av ett 15-tal riksdagsmotioner.

• 6 okt. Ostlänksmöte med landshövdingen m fl.

• 21 okt. besök på LV6 mm i Halmstad med andra C-företrädare.

• 26 okt. debatt på försvarshögskolan.

• 7 nov. Besök Karlsborgs garnison och aktionsgruppen mot utökat skjutfält i Vättern.

Riksdagsrapport 2010

Riksdagsrapport nr 12 – januari 2010 till valet sept 2010

Jag summerar nu den 23 nov 2011 ett axplock av mina förehavanden valåret 2010. Alldeles för sent, det erkännes, men för att inte bryta mina rapporter sedan 2004!

• 17-20 jan. Deltog i rikskonferensen med Folk och Försvar i Sälen. Bl a i panel med Urban Ahlin m fl om den svenska solidaritetsförklaringen.

• 1 feb. besök i Kalmar, på lantbruk och försvarsmöte på kvällen.

• 5-6 feb. centerpartiets kommundagar i Göteborg, deltog i integritetsdebatt.

• 13 feb, medverkan på Norrköpingskretsens årsmöte. 50 cm snö och minus tio.

• 28 feb-13 mars. Två veckor vid FNs högkvarter i New York, fullt med information och att följa verksamheten. Tillsammans med kollegor från andra partier. Lyssnade bl a till Ban Ki Moon och till Hillary Clinton och även till Bill. Hillary talade engagerat och väl om kvinnors rättigheter. Mycket möten med svenska FN.delegationen under ledning av ambassadör Anders Lidén. Möte med Staffan de Mistura, som nu leder FNs verksamhet i Afghanistan, samt med FNs nya polischef, Ann-Marie Orler från Motala. Mycket givande veckor innefattande även en tågresa till Washington och träff med taneksmedjor mm. Hann även vandra en hel del på Manhattan och se på några Broadwayföreställningar. Första gången i New York, gav mersmak!

• 20 mars. Ög-C:s nomineringsstämma. Glad för fortsatt förtroende. Livlig diskussion om landstingslistan/orna.

• 27 mars. Debatt i Hageby centrum, SVT.

• 30 mars. Besök F 21 i Luleå, och skjutfält.

• Pressträffar i Ög om infrastrukturpropositionen,

• Interpellationsdebatt med socialministern om rätt till självbestämmande vid svåra plågor i livets slutskede (dödshjälp).

• 16-17 april, riksdagskandidatsgenomgång

• 28 april. Årsstämma med Hushållningssällskapet i Ög.

• 7 maj. Energidebatt i Norrköping med SERO.

• 17 maj. Debatt i Radio Ög.

• 28-29. Valupptakt Missmyra. Ombud Bygdegårdarnas riksstämma, Vimmerby.

• 30 april-1 maj. I Madrid med Cosac, möte parlamentsledamöter.

• 9 juni. Interpellationsdebatt med jordbruksministerna om livsmedelsproduktionens kris.

• 24 juni. Diskussion om vindkraft och försvar med Svartådalens Energi.

• 29 juni. Interpellationsdebatt med arbetsmarknadsminister Littorin om allmän A-kassa mm.

• 4 juli-9 juni. Medverkan på ett antal seminarier i Almedalen, t ex om svensk mjölkproduktion, Afghanistan och medverkan i pjäsen SEVEN om starka kvinnoöden.

• 15 juli. C-möte i Stjärnorp om bl a användning av heltäckande slöja.

• 6-7 aug. Centerpartiets valupptakt i Sthlm.

• 14-15 aug. Vid C:s valstuga i Linköping

• 17 aug. Givande matdebatt i Vadstena arr. Av C o Vuxenskolan.

• 19 aug. Äldredebatt på SPFs sommarträff i Kolmården.

• 26 aug. Insynsråd på pliktverket i Karlstad.

• 28 aug. C-monter på Regna marknad

• 30 aug. Valstuga Norrköping.

• 3 aug, Maud Olofsson i Trädgårdsföreningen, Linköping.

• Aug-sept, valmöten,möten,debatter,artiklar,utdelning av röda pennor osv.

• 6 sept. pensionärsdebatt i Finspång. Telekväll.

• 13 aug. Valstugan Lkpg, radiodebatt Radio Ög.

• Eu-nämnd med Bildt. Torgstånd C i Åtvidaberg.

• 19 sept. Val. Fortsatt alliansstyre. C minskning till 6.6 %.

fredag, november 18, 2011

Bra DN-debatt - nej till omskärelse på omyndiga!

Jag har engagerat mig mycket i olika integritetsfrågor.

Människors rätt till sina kroppar och till sin integritet måste gå före urgamla religiösa sedvänjor. Och äger verkligen föräldrar sina barns kroppar?

En fråga där jag lagt motioner och ställt interpellation är att föräldrar i Sverige har rätten att operera bort delar på sina barns könsorgan, och därtill att landstingen åläggs att vara behjälpliga med detta. Obegripligt.

Ska alltså föräldrar ha rätten att med grumliga religiösa traditionsbundna skäl beordra att bitar av barnets könsorgan skärs bort? Nej!

Har alltså Gud misslyckats med sin skapelse vad gäller pojkars könsorgan? Nej!

Väger traditioner och föräldramakt tyngre än unga pojkars rätt till integritet och till sin kropp? Nej!

Här några länkar till blogginlägg från mig i frågan, min interpellation för några år sedan till socialminister Göran Hägglund, länk till vår debatt (scrolla ner).

I Dagens DN Debatt ser jag till min glädje 11 tunga debattörer som delar min syn på detta. Hoppas att stenen börjar komma i rullning i en oerhört viktig integritetsfråga, i Sverige men också i stora delar av världen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

onsdag, november 16, 2011

Heja!! 4.250 kg för hästsläp med b-körkort!

Hurra!

Jag har lagt motioner och interpellationer och drivit på i centerpartiet och i riksdagen och till regeringen angående de fullständigt orimliga viktreglerna för hur tunga (häst)släp som en bilist med b-körkort får dra med sin bil.

Här är min interpellation till dåvarande statsrådet Ulrika Messing lagd den 7 november 2005 och debatterad i riksdagen den 22 november 2005 (scrolla ner en bit).

Min argumentation var bl a denna:

"Om man i dag vill dra till exempel ett hästsläp efter sin bil efter att ha tagit vanligt B-körkort går det bra med både en och två hästar i om man har en tillräckligt liten bil som väger mindre och har mindre bromskraft. Har man däremot en större bil med bromsar och motorstyrka anpassad för att dra just lite tyngre släp är man förbjuden att dra sådana släp på ett B-körkort, eftersom totalvikten kommer över maxgränsen 3 500 kilo.

Vill man således skaffa en bil som är lämplig för att på ett trafiksäkert sätt dra lite tyngre släp måste man ta BE-körkort, vilket kräver teoriprov inte bara för själva släpvagnskunnandet utan också än en gång för B-körkortet. Detta kostar ca 4@5 000 kr och mer i tid och pengar utöver de kanske 15 000 kr man tidigare lagt ut på att skaffa B-körkort, och det kräver tentamen på en centralt belägen ort samt en separat uppkörning på samma ort.

Många drar sig för tidsåtgången och kostnaden för att skaffa BE-körkort och försöker i stället ”väga in” släpvagnen på rätt totalvikt och eller skaffa en tillräckligt liten bil för att dra det tunga släpet. Detta kan knappast befrämja trafiksäkerheten.

Uppenbarligen, som jag ser det, är det fyrkantiga kravet på BE-körkort när totalvikten för bil och släp överstiger 3 500 kilo ålderdomligt och inte anpassat till den faktiska utvecklingen av bilar och släpvagnar. Tvärtom kan kravet leda till ett handlande som försämrar i stället för förbättrar trafiksäkerheten."

Ulrika Messing höll med i sak, liksom senare även minister Åsa Torstensson (C) som jobbade hårt i samma riktning.

Och nu, den 13 oktober 2011, har så EU och regeringen kommit till skott! I en proposition om "Genomförandet av det tredje körkortsdirektivet".

Här är vad regeringen föreslår:

"Den som innehar ett körkort med behörighet B och har godkänts i ett särskilt körprov får dock framföra en fordonskombination vars totalvikt överstiger 3.500 kr men inte 4.250 kg."

BRA! Inte något ytterligare teoriprov utan ett körprov. Efter det får man med sitt B-körkort dra totalt 4.250 kg.

Vi körde Volvo XC 90 ett år. En perfekt hästbil. Vi fick dra knappt 800 kg efter den, trots att den är gjord för att trafiksäkert dra tyngre släp. Med en liten Golf kombi fick man däremot dra ett släp på 1.500 kr. Vansinnigt, faktiskt!

Med de kommande reglerna - och efter ett körprov - får man dra ca 1.500 kg efter Volvon!

Massor av hästägare och andra som idag har bekymmer med de gällande regelverken och som väger in sina släp eller har för små bilar kan nu andas ut!

Bra regeringen och det känns skönt att något som man drivit når i mål!

De nya reglerna föreslås träda i kraft den 19 januari 2013.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

torsdag, november 10, 2011

på Brännpunkt om att rädda svenskt jordbruk!

Näringslivsjournalisten Gunnar Lindstedt på Veckans Affärer har i artiklar där och sedan i ett debattinlägg på SvDs Brännpunkt starkt kritiserat mjölkföretaget Arla, korrekt visat på den starka produktionsminskningen i det svenska jordbruket och sedan angivit lösningen till att satsa ännu mera på lokalt småskalig ekoproduktion...

Detta har ju varit riksdagens och konsumenters och medias och politikers starka fokus i flera decennier nu. Och ekoproduktionen har ökat från nästan ingenting till 5 procent av produktionen, helt OK.

Men dramatiken är att den helt dominerande produktionen från det moderna miljövänliga jordbruket under samma tid har minskat sin livsmedelsproduktion med en tredjedel samtidigt som importmaten väller in och snart har över 50 procent av marknaden.

Fokus måste nu riktas mot den dominerande produktionen och dess konkurrenskraft måste öka så att utvecklingen kan vändas.

Jag kritiserar Lindstedt starkt i en replik på Brännpunkt, och anvisar lösningen.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

tisdag, november 08, 2011

Östtyska Stasi = Sovjets KGB, Öppenhet!

Centerpartiets riksdagsgrupp har idag diskuterat den lite grannlaga frågan om några namn på de ca 50 svenskar som under det kalla kriget var medarbetare till Östtyska Stasi ska offentliggöras eller ej.

Min egen inställning har jag redovisat här, allmänintresset går före skyddet av dessa Stasimedarbetares "rätt" till att skyddas av sekretess.

Därför är det bra att Centergruppen landade i att fler forskare ska få tillgång till samma material som Birgitta Almgren, dvs till både de dokument som svenska SÄPO har begärt in men också till de mer utförliga rapporter med koppling till informatörernas riktiga namn som finns i Tyskland och USA. (Min tolkning av vårt ställningstagande). Det är nog så att Sverige endast kan häva sekretessen på de ofullständiga dokument som Säpo har begärt in från andra länder (och där svenska uppgiftslämnare finns med), men rimligen måste fler forskare få tillgång till samma fullständiga material som Birgitta Almgren studerat.

Det är för mig obegripligt att SÄPO inte begärt in de fullständiga Stasiarkiven som har bevarats vad gäller svenska uppgiftslämnare utan endast en mindre del.

Det är också bra att Centerpartiet följer vår rättspolitiske talesperson Johan Linanders förslag att de som vill få reda på om deras namn finns i arkiven ska få tillgång till uppgifterna. (Och, hoppas jag, vilka som i så fall lämnade ut dem).

Hade jag fått bestämma så hade vi också tagit ställning för att några forskare - eller annan liten grupp - hade fått sammanställa namnen på de svenskar som lämnade frekventa rapporter till Stasi och/eller innehade viktiga samhällspositioner.

Jag menar att allmänintresset motiverar att de som mitt under brinnande kallt krig och kommunistiskt förtryck i Östtyskland ändå valde att samarbete med deras hemliga underrättelsetjänst, om de gjorde det frekvent eller innehade viktiga samhällspositioner, nu får tåla att deras namn offentliggörs. Det handlade kanske inte om spioneri, och gjorde det det så har det nog preskriberats, men det handlade om att etablerera frekventa kontakter med Stasi och lämna information till dem.

Forskaren Birgitta Almgren riskerar nu med anledning av att några personer som känt sig utpekade som Stasiinformatörer trätt fram, åtal för brott mot sekretess.

Marianne Ersson, vars man kom från Östtyskland och som själv reste dit ibland, har fått tillgång till uppgifterna om sig i de Stasiarkiv som SÄPO förfogar över, och menar att de inte visar att hon lämnade uppgifter till Stasi. "Jag har inget minne av att jag har skrivit några rapporter", säger hon.(Se artikel i SvD.

Birgitta Almgren är ju av sekretess förhindrad att kommentera detta, men säger rent generellt att hon ju haft tillgång även till de Stasiarkiv (som betecknas F22 och Rosenholzarkiven) som finns i Tyskland och USA och att hennes uppgifter bygger på den helhet som där träder fram och där medarbetarnas namn inte bara finns som "Nr 6" eller "König" utan där också de riktiga namnen skrivs ut i klartext. (se även Dagen)

Korrigering den 9 nov, onsdag:
Fakta är inte så lätta i dessa ofta hemligstämpade härader. Så här kan det vara..SÄPO har tillgång till de delar av de Stasiarkiv som finns kvar och som kallas F16. Högsta domstolsinstans har givit Birgitta Almgren tillstånd att ta del av dessa, under sekretess. F22-arkiven finns i Tyskland, där finns medarbetarnas täcknamn och riktiga namn med mera och till dessa har forskare - inklusive Birgitta Almgren - tillgång. Rosenholzarkiven finns i USA och dem har nog inte Sverige ännu tillgång till trots att de nog är mest innehållsrika. Lite märkligt, kan man tycka, att SÄPO vad jag förstår endast begärt ut F16-delen.

SvD, Johan Linander, Corren, Expressen
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , , , , ,

onsdag, november 02, 2011

Storebror Socialnämnden tvångsomhändertar i Sandviken, hemskt!

här, och här,, och här, och här

Länkarna ovan är till Svd-artikel och Uppdrag Gransknings reportage och en debattartikel av Thomas och Jennie, två vanliga välartade barnföräldrar i Sandviken som drbbades av en mardröm efter en (1) anmälan till socialnämnden att deras döttrar rört pappans snobb en gång....

Socialnämnden grep in, och tvångsomdertog blixtsnabbt döttrarna, skandalrubriker i tidningarna, tingsrättsprövning, frikännande, socialnämnden överklagar till hovrätten, nio månaders väntan, frikännande. En åklagare anmäler 47 sekunder i en semestervideo som brott mot barnpornografilagen, barnen är nakna och skrattar och den har bara visats för släkt och nära vänner.

Jag såg delar av kvällens Uppdrag Granskning och är upprörd. Vilka gatlopp och vilket år av lidanden och utsatthet som denna familj fått utstå, med tidningsrubriker, rykten, skvaller som kunna knäcka vem som helst. Flickorna tvångsomhändertagna lång tid, en socialnämnd som efter en anmälan vidhåller att föräldrarna är pedofiler ungefär.

Visst ska samhället skydda barn som misshandlas eller utnyttjas eller far illa i sina familjer. Visst ska lagen ge samhällets instanser muskler för att kunna agera när tillräckliga misstankar föreligger.

Men hur kan man skydda sig mot en anmälan om en oskyldig händelse som snabbt växer till enorma proportioner. Hur kan man skydda sig mot en åklagare som anmäler några sekunder i en semestervideo till åtal?

Heder åt Uppdrag Granskning som ikväll lät de frikända föräldrarna komma till tals och berätta sin historia. Nu bör händelserna granskas och utvärderas, igen, och lagstiftarna bör fundera ett varv till.

Visst ska staten skydda alla medborgare från övergepp och från att fara illa, inte minst barnen. Visst ska anmälningar tas på stort allvar och utredas. Men steget till tvångsomhändertagande av barn och att kräva åtal i flera rättegångar måste bygga på mer än en enstaka händelse som kan förstoras upp.

Jag har själv känt fläkten av samhället i nacken en gång, när en enda händelse likaledes tog vingar och föranledde hembesök.

Det här är svåra avvägningar, det handlar om att förhindra att barn far illa men också om att inte begå övergepp på en vanlig fungerande familj.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

tisdag, november 01, 2011

En solidarisk A-kassa för alla!

Staffan Danielsson (C)
Motioner hösten 2011
Arbetslöshetsförsäkringen

Här några riksdagsmotioner från mig i höst, lite sent men jag är rätt ensam om att redovisa dem nu..:)

Mina tre motioner om arbetslöshetsförsäkringen, som verkligen är i behov av att reformeras!

• Allmän A-kassa med likvärdiga avgifter!
Arbetslöshetsförsäkringen behöver reformeras och liksom pension och sjukförsäkring omfatta alla. Tragiskt att de röda förhindrat detta i många decennier.
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2011/12&bet=A357

• Ett statligt huvudmannaskap för A-kassan!
Den ”fristående” a-kassan administreras idag av alla röda och andra A-kassor som den ska vara ett alternativ till. Den är bland de dyraste med sega handläggningstider…
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2011/12&bet=A358

• Takbeloppet i A-kassan
har varit oförändrat sedan 2002. En höjning bör allvarligt övervägas!
http://www.riksdagen.se/Webbnav/index.aspx?nid=410&typ=mot&rm=2011/12&bet=A356

Här länk till alla mina motioner i år:
http://www.riksdagen.se/webbnav/index.aspx?nid=1119&iid=00352254228107

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

onsdag, oktober 26, 2011

Öppna Stasiarkiven!

Svenska Dagbladet skriver idag om att S och andra oppositionspartier nu öppnar för att i betydande del häva sekretessen på Östtysklands säkerhetstjänst (Stasis) listor över "informationsinhämtare".

Uppgifterna till Stasi lämnades regelmässigt vidare till sovjetiska KGB...

Jag har skrivit en motion om detta, med krav på att sekrettessen hävs.

Nyckelstyckena är dessa:

"Regeringsrätten har valt att inte tillåta offentliggörande av namn över huvud taget. Man väljer att skydda alla för att inte riskera den enskilde. I Tyskland, där diskussionen pågått längre, har man gjort en mer pragmatisk bedömning. Där får namn publiceras om informatören ifråga har agerat i sin tjänst dvs. i kraft av sitt ämbete eller spelat en särskild roll i samtidshistorien.

Det är märkligt att Sverige genom regeringsrätten så väljer att skydda de som under det kalla kriget samarbetade med DDR och lämnade ut information. Regeringen bör därför vidta åtgärder så att offentlighetsprincipen ska gälla för dem som I Sverige arbetade för Östtyska Stasis räkning, och i ev liknande framtida fall. Väljer man att aktivt samarbeta med säkerhetstjänsten hos en kommunistdiktatur i närheten av Sverige måste man kunna tåla att detta offentliggörs när arkiv öppnas."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

söndag, oktober 23, 2011

Beteskrav endast för uppbunda kor!

Fredrick Federley har, delvis inspirerad av mig, lagt en viktig motion om om att kor i modern lösdrift inte i lag ska åläggas att gå ut på bete några korta sommarmånader.

Läs motionen, den argumenterar väl för att de 50 procent av Sveriges kor som huvuddelen av året står uppbunda på båspallar självfallet måste ut på bete på sommaren.

Men den argumenterar lika väl för att de 50 procent som finns i moderna lösdriftsstallar inte ska behöva åläggas att gå ut på bete om de har det bra i stallet med tillräckliga rasthagar.

Det stora bekymret i svensk livsmedelsproduktion är att den minskar, och att importen av mat från utlandet istället väller in, från djur som levt under sämre regelverk än i Sverige. Därför kan inte Sverige ålägga sig olika små särkrav som tillsammans fördyrar produktionen så mycket att den mjölkbonde som har eller överväger att låna upp 5 eller 10 eller 20 miljoner kronor för att bygga ett modernt mjölkstall inte gör det, eller måste lägga ner.

Därför kan alltför ambitiösa lagkrav och regler vara contraproduktiva, de driver fram nedläggning och import istället för att fler djur har det bra i Sverige.

Land lantbruk skriver om motionen, och det förs en intressant kommentatorsdebatt i anslutning.

Lantbrukarna Per Andersson och Paula har investerat mycket i modern lösdrift och strider för att lagkravet ska tas bort. Land lantbruk har skrivit om detta för ett år sedan, här.

Min grundläggande uppfattning är att krav på bete, förbud mot handelsgödsel och kemiska bekämpningsmedel, förbud mot genteknik i växtförädlingen osv främst ska finnas i ekocertifieringen och förstärka Krav-märket och EU-ekologiskt. Däremot ska samma krav inte generellt åläggas hela det svenska jordbruket, och framförallt inte när vi ser att den svenska livsmedelsproduktionen de senaste decennierna har minskat med en tredjedel samtidigt som importen snart överstiger 50 procent av det vi äter...

Och som sagt, har kor i modern lösdrift en bra tillvaro under 8, 9 eller 10 månader om året är det naturligtvis så att de har det även under sommarmånaderna även om de inte i lag åläggs att gå ut på betesmarker.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

fredag, oktober 21, 2011

Okynnesåtal mot barnläkaren..?

Fredagkväll på tåget Halmstad-Lund-Linköping framme 21.58, efter givande besök på Lv6 mm. i Halmstad.

En för tidigt född flicka, i plågor och dödsdömd, dog. Föräldrarna, som bad att flickans svåra plågor måste lindras, polisanmälde dödsfallet. Åklagaren anhöll läkaren på sjukhuset, häktade henne en vecka, åtalade.

Tingsrättens dom kom idag, klockren. Ej säkert att blodprovsanalysen är korrekt, ej säkert att smärtlindringen (tiopental) orsakade, ej säkert att barnläkaren injicerat.

Barnläkaren är friad men trots detta oerhört hårt straffad.

Kan man JO-anmäla en åklagare för okynnesåtal..?

Expressen, Aftonbladet,

Läs även andra bloggares åsikter om , DN, SvD,DN-ledare
Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

lördag, oktober 15, 2011

"Underförstådda" regler - finns de?

Jag fick rätt, det blir inget åtal mot Håkan Juholt.

Åklagaren säger därtill att det finns inget i riksdagens regelverk som nämner något om avdrag för övernattningar i den lägenhet man hyr eller äger.

Detta bekräftar ju också riksdagsförvaltningen när man säger att regeln endast varit "underförstådd" och att det inte finns någon juridisk grund för att kräva återbetalning. Vad är det för regelverk?

Min kollega Erik A Eriksson har flera år haft sin hustru och litet barn boende i lägenheten, han har vid två tillfällen frågat riksdagsförvaltningen om regelverket och fått beskedet att inget avdrag ska göras för detta.

Erik har uppenbarligen fått ersättningen i mycket god tro, vad mer hade han kunnat göra? Detta gör ju också Håkan Juholts agerande förståeligt, hade han frågat hade han ju säkert fått samma besked. (Möjligen har riksdagens "underförstådda praxis" ändrats över tid, eftersom Annie Lööf i dialog med riksdagsförvaltningen fått klarhet i den "underförstådda regel" som nu gäller, sedan några veckor (!) även i skrift på riksdagens hemsida..)

Håkan Juholt säger hela tiden att han har brutit mot en regel och är sorgsen för det.

Vilken regel har då Juholt brutit mot? Åklagaren säger ju att den inte funnits medan riksdagsförvaltningen verkar ha ansett den "underförstådd" och successivt alltmer gällande...Och vilken regel har Erik brutit mot. Han har vid två tillfällen frågat om regelverket och fått samma tydliga besked, helt i linje med det som riksåklagaren också säger.

Om alltså ersättningen fram till nu skulle utgå utan reducering om någon mer bor i lägenheten, hur rimligt är det då att återbetala hälften av ersättningen?

Uppenbarligen finns ingen juridisk grund för detta, vilket både riksdagsförvaltning och åklagare är överens om.

Finns det då en moralisk grund, borde Juholt och Erik A Eriksson känt till denna "underförstådda regel" som egentligen inte har funnits?

För Erik A är läget glasklart, menar jag. Han har vid flera tillfällen för riksdagsförvaltningen redovisat sin situation och fått likalydande entydiga besked.

Det känns inte rimligt att han nu plötsligt ska kritiseras och ev återbetala något i strid med regler som inte funnits och som han därtill fått entydiga besked om. Här får faktiskt riksdagsförvaltningen stå sitt ansvar, har man inte haft någon regel om avdrag, och även lämnat det beskedet, då ifrågasätter jag om det är rimligt att någon återbetalning ska aktualiseras.

Att det däremot är rimligt att ha en sådan regel, och att den nu har beslutats och gäller framgent, det är en annan sak.

Kommentera gärna mitt resonemang!

Uppdaterat 16 oktober: Riksdagsförvaltningens besked till Annie Lööf var minsann inte något "underförstått" under av klarhet. Du har rätt till full bostadsersättning för en bostad om du har två bostäder, men du bestämmer själv om du bara vill utnyttja halva ersättningen, vad budskapet ungefär.
Bloggen "Ett hjärta rött" redovisar detta.

Sakläget börjar alltså klarna. Riksdagens regelverk har tills helt nyligen givit rätt till en bostadsersättning för boendet i Stockholm på upp till 8.000 kr per månad. Kravet är att man har en bostad annorstädes och behöver en bostad för riksdagsarbetet i Stockholm. Om man får denna ersättning till den bostad man äger eller hyr själv så är det man själv som avgör om någon får övernatta i den kort eller lång tid.
Detta är ingen orimlig linje, kostnaden för staten blir ju inte högre om någon annan övernattar i lägenheten och det är ju närmast omöjligt att kontrollera utan mycket ingripande åtgärder som rör den personliga integriteten.

Är någon annan beständigt boende i lägenheten, och mantalskriven där, är det däremot lättare att kontrollera och det är logiskt att hyresersättningen då reduceras till hälften. Denna "underförstådda praxis" torde ha utvecklats de(t) senaste åren(t).

Aftonbladets, och Håkan Juholts, påståenden att det finns ett regelverk som Juholt (omedvetet) brutit mot stämmer alltså inte vad gäller riksdagens regler. Däremot stämmer det kanske vad gäller de höga moraliska krav som socialdemokraterna ställer upp i sitt färska budgetförslag (notera dock reservationen även där, "medvetet")...:

"Socialdemokraternas ekonomiska politik bygger på tydliga moraliska principer om att
man ska göra rätt för sig. Vi vill etablera ett samhällskontrakt som förutsätter att den enskilde kan vara trygg i att det offentliga gör allt som står i dess makt för att skattemedel används på det absolut mest effektiva sättet. Men genom
samhällskontraktet förbinder sig också den enskilde att i moralisk mening, utöver det
som lagen reglerar, ta ansvar för att inte överutnyttja de tjänster som det offentliga tillhandahåller och ej heller medvetet tänja på skattelagstiftning och andra regelverk för snöd ekonomisk vinning.
"

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

onsdag, oktober 12, 2011

Så går det för Juholt!

Jag har lyssnat till partiledardebatten idag. Förtätad stämning. Håkan Juholt gjorde en stark insats, särskilt med tanke på det enorma mediaintresset kring hans hyresbidrag och andra "affärer". Även Fredrik Reinfeldt var i god form och tog i rejält. Annie Lööf skötte sig utmärkt i sin första partiledardebatt.

Åter till Håkan Juholts bostadsersättning i Stockholm för dubbelt boende (han är ju mantalsskriven i Oskarshamn). Trots att han blev sambo 2007 i Stockholm har han liksom tidigare erhållit full bostadsersättning, ca 7.000 kr per månad.

Nu har en förundersökning inletts mot honom om åtal ska väckas för bedrägeri. Har han i berått mod agerat för att i strid med regelverken tillskansa sig full bostadsersättning istället för den hälft han bort söka för, eftersom sambon bort betala sin hälft själv.

Min prognos är att förundersökningen inte leder till att åtal väcks, och att Juholt fast försvagad fortsätter som S-ordförande. Vi får väl se.

Varför då? jo, läs denna artikel i Sydsvenskan.

Det finns idag noggranna regler för de övernattningslägenheter som riksdagen äger och som ledamöter som bor mer än 5 mil bort får disponera. Fram till för ett antal år sedan fick lägenheten disponeras rätt fritt av ledamoten, och enstaka övernattningar av närstående behövde inte redovisas särskilt. Detta skärptes för en del år sedan, och nu ska varje övernattning redovisas och en mindre summa dras av.

Samma regler gäller dock inte för de ledamöter som äger eller hyr en egen lägenhet och erhåller motsvarande ersättning för den som för de som disponerar riksdagens lägenheter.

Här gäller enligt artikeln följande, enligt en enhetschef på riksdagen:

"Men några motsvarande regler finns inte för de 31 ledamöter som, i likhet med Håkan Juholt, har valt att skaffa en egen lägenhet.

Inget säger att man inte får ha någon annan boende där, inte heller att riksdagsledamoten måste dela sina kostnader med sin eventuella sambo.

– Däremot är det underförstått att vi bara betalar ut ledamotens kostnad, säger Marianne Bjernbäck, enhetschef på riksdagens ledamotsservice.

Juholt har betalat tillbaka pengarna. Men även om han inte gjort det, så hade riksdagen inte kunnat kräva någon tillbakabetalning av honom.

– Vi har helt enkelt inte någon grund att göra det, säger Marianne Bjernbäck."

Hur kan något vara bedrägeri om samboregeln endast är "underförstådd" och om riksdagen inte har någon grund för att kräva återbetalning?

Den blankett som Juholt undertecknat säger uppenbarligen inte något om denna "underförstådda regel".

Jag instämmer med Håkan Juholt och alla andra att denna "underförstådda regel" är rimlig. Det är dock gåtfullt varför den inte tydligt redovisats vid avtalet mellan riksdagen och ledamoten om att erhålla ersättning.

Och därför tror jag att åtal inte kan väckas, och att Juholt fortsätter.

Tror jag på Juholts bedyranden att han inte känt till att han skulle ha tagit upp bara halva hyran? Ja, det gör jag. Hans tidigare bostad nära riksdagen kostade kanske i nivå med bostaden i Västertorp, och han fortsatte att söka för hela hyran.

Borde han insett att detta var fel? Javisst borde han det. Men jag tror alltså inte att Håkan Juholt medvetet sökt tillskansa sig för mycket.

Men hur kunde han då ange hela hyreskostnaden i september när han i augusti fick besked om att endast halva hyran berättigade till ersättning? Ja, inte tror jag att han sökte bluffa samma riksdagskansli som upplyst honom om att han feltolkat regelverken. Men han har uppenbarligen agerat alltför saktfärdigt för att ställa allt till rätta, vilket nog visar att han inte insett frågans laddning och tagit sina ersättningar som lite för självklara och utan att regelbundet kolla upp regelverken.

Mitt Newsmillinlägg i frågan.

Läs även andra bloggares åsikter om , , ,