lördag, november 27, 2010

Interpellationsdebatt med ministern om försvar och vindkraft

igår i riksdagen debatterade jag försvar och vindkraft med försvarsminíster Sten Tolgfors. Några kollegor från östgötabänken anslöt också. (Kan ses också i webTV fast länken fungerar inte för mig vid koll).

Poängen var att lyfta försvarsmaktens helomvändning och märkligt fyrkantiga agerande i riksdagen, och det gjordes nog med all önskvärd tydlighet.

Förhoppningen är att försvarsmakten själv på högsta nivå inser att det tvära kast och de krav som man plötsligt ställer - trots att man accepterat alla (tror jag) de vindkraftverk som uppförts - inte är rimliga att hävda.

Att en statlig myndighet överhuvud taget aktualiserar rivning - med i så fall sannolika skadestånd för skattebetalarna på miljardbelopp - torde väl vara att gå över gränsen för hur en myndighet kan agera. (Och man verkar efter olika besked nu retirera på den punkten, vilket är bra)

Jag vädjade till försvarsmakten att besinna sig och använda sin väldiga vetorätt enlig miljöbalken med förnuft och omdöme. Och jag uppmanade regeringen och försvarsministern att ta upp en dialog med berörda myndigheter och intressen för att hitta en rimlig avägning mellan både flygsäkerhet och försvar, och förnybar energi och vind.

Försvarsministern svarade inte på det, och han och regeringen måste ju väga sina ord på guldvåg eftersom de ju inte får utöva ministerstyre, därtill är regeringen i denna fråga också högsta domstolsinstans vid överklaganden.

Han betonade att försvarsmakten visat konstruktivitet genom att något minska den den 1 april plötsligt uppfunna 40-kmgränsen med några procent till "bara" tio procent av Sveriges yta, ett område större än Danmark....

Medan jag lyfte fram att idag finns inga "stoppområden" och vindkraft och flyg samexisterar utan några bekymmer. Och att den stora förändringen är Försvarets plötsliga 4 milskrav med allmänna resonemang som inte alls funnits tidigare som motiv.

Jag hör ibland teorier att försvarets omsvängning beror på att de som på allt sätt vill motarbeta vindkraften har fått försvarets öra. Jag dementerar detta med kraft, och säger som det är att försvarsmaktens och dess anställda givetvis endast beaktar och ska hävda försvarets intressen.

Att sedan någon hög officer också är en brinnande och hängiven vindkraftsmotståndare med debattartiklar i riks- och lokalpress, det är en annan sak och den rätten har vi i vår demokrati. Och var och en får avgöra var gränserna går för när det privata engagemanget kan störa det professionella.

Min kollega Annika Qarlsson kommenterar ockdå debatten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , ,

7 kommentarer:

Anonym sa...

-Vi har ett oberäkneligt och i många fall ett odemokratiskt Ryssland som ökar sina militärutgifter med 140%.
-Vi har en ny strategisk viktig Barens-region alldeles intill knuten.
-Vi har en gasledning som byggs inom Svensk ekonomisk zon och skall enligt uppgift från Ryssland bevakas och försvaras av ryska östersjömarinen.
- Vi har ett svenskt försvar som är nästintill totalt nedmonterat.
- Vi har den lägsta försvarsbudgeten i Norden, 1,26% av BNP. Denna ska inte ökas innan 2015, helst aldrig.

Med detta som bakrund är det skandal att du som medlem av försvarsutskottet lägger tid och energi på att ifrågasätta och motarbeta försvaret.
AVGÅ NU eller börja lägg tid och energi på att komma tillrätta med fakta ovan.

/Jonas75

Staffan Danielsson sa...

Hej Jonas, snarare 35 än 75?

De frågeställningar du tar upp är viktiga och dem följer jag och diskuterar löpande.

Jag motarbetar absolut inte försvaret, tvärtom, men om försvaret i någon fråga tillämpar tvära kastoch ställer krav som kan kosta miljardbelopp förbehåller jag mig rätten att kunna kritisera detta.

Sverige har i många avseenden en bra försvarsmakt, men den är inte ofelbar.

Anonym sa...

Men, hallå...

Är det inte uppenbart att detta inte handlar om sakargument kring vindkraftsutbyggnad. Handlar det överhuvudtaget om vindkraft ELLER flygverksamhet?

Någon inom FM är desperat att demonstrera sin makt.

Vi bevittnar ett politiskt maktspel där olika makthavare och småpåvar pinkar revir i en väldigt liten sandlåda.

Låt er inte luras att det finns någon intressant sakfråga bakom denna fars. Svårigheten för flertalet att finna en logisk förståelse för problemet eller FM agerande, är ju faktiskt en tydlig indikation på att frågan handlar om någonting annat.
Seriösa företrädare för, eller motståndare till, vindkraft(eller militär flygverksamhet) bör inte nedlåta sig till att utnyttjas i denna sandlådedebatt som egentligen handlar om något helt annat än ert favoritämne.

Kvalificerat trams. Staffan sitter antingen själv i sandlådan eller låter sig utnytjas istället för att syna tramset. Att viss kritik bör falla på FM är jag helt övertygad om, men jag är inte säker på vad som egentligen borde kritiseras först, för den frågan är gömd bakom nuvarande pseudodebatt.

Anonym sa...

"Sverige har i många avseenden en bra försvarsmakt, men den är inte ofelbar."

Utveckla detta är du snäll.

//Förste Sergeanten

Anonym sa...

Hej Staffan,

Född 1975, 35 år gammal.
Trots det kommer jag fortfarande ihåg då Sverige hade ett någorlunda ok försvar. Så fort har det raserats..

//Jonas75

Magnus Bergstrand sa...

Hej Staffan!

På tal om Vindkraft på Östgötaslätten så var jag igår den 1/12 ute och flög ett pass med försvarets hkp15. Vi startade från Malmen och över slätten västerut låg ett täcke av dimma vilket vi flög över, i solskenet. Likt robotmonster med sina tre armar stack vindkraftverken upp ur dimtäcket, en rätt surrealistisk och vacker syn. Dock slog det mig efter en stund att nu när vi har så kallt och elpriset skjuter i höjden och vi behöver våra kraftverk som allra mest, så stod i princip samtliga vindkraftverk still. Något enstaka rörde sig knappt märkbart men någon vidare effekt lär knappast ha utvunnits. Det är tur att vi i alla fall har några kärnkraftsreaktorer kvar, även om de också förstås dras med diverse problem, problem som hade kunnat minskas ordentligt om vi lagt pengar på underhåll, renovering och nybyggnation inom kärnkraften istället för att lägga dem på ineffektiv och förfulande vindkraft.

Anonym sa...

Det är ju märkligt detta.

10% av sveriges yta är fortfarande 10%.
Hur stort det är i förhållande till Danmark är ointressant. Det motsvarar säkert 300% av Vatikanstaten..

Ni har fortfarande 900% av Danmarks yta att bygga på...

//jarhead