fredag, november 26, 2010

Ska försvaret eller politiker bestämma flygmotor i JAS Gripen?

På Newsmill pågår två intressanta debatter om försvaret; dels om personalförsörjningen och dels om framtidens svenska stridsflygplan.

Jag har idag ett inlägg först betitlat "Försvaret vet bäst" och nu "Politiker bör helst inte lägga sig i Försvarets materelval". Jag gillar nog den andra bättre men båda sätter - hoppas jag - igång tankeverksamhet.

Bakgrunden är t ex vara de senaste årens diskussioner om helikoptersituationen i försvarsmakten, om inköpen av nytt pansarfordon, om inköp av lätta torpeder, U-båtar och nu senast; vilken sorts flygmotor ska sitta i framtidens JAS Gripar.

Visst kan dessa inköp ha politiska kopplingar, riksdagen beslutar ju på regeringen förslag vilka vapensystem som försvaret behöver anskaffa. Och ibland krävs viktiga vägval när affärerna omfattar mångmiljon- eller miljardbelopp och när valet kan stå mellan direktupphandling eller konkurrensupphandling.

Den svenska modellen för att styra landet är ju världsunik, eftersom vi inte har ministerier med politisk ansvar ända ut i myndigheterna utan förment självständiga myndigheter som efter givna ramar själva ska fatta sina egna beslut.

Samtidigt är myndigheten i ett nära beroendeförhållande till sitt departement, eftersom detta föder myndigheten med pengar och styr verksamheten med ramar och förordningar.

Jag har faktiskt lagt flera motioner om att en svensk anpassning till internationell praxis åtminstone borde utredas, vilket nog skulle ge större effektivitet och ett tydligare ansvar. Idag hamnar frågor ibland mellan regering och departement och båda kan hänvisa till varandra.

Nåväl, visst har jag haft synpunkter på både det ena vad gäller materielinköpen vilket har har kommunicerat på olika sätt. Jag har tyckt att det var trist att Hägglunds inte fick eller fick vara med på den stora pansarfordonsordern trots många år av samutveckling tillsammans med staten, och jag har gjort analysen att Saab Underwater systems likaledes borde fått ordern på lätta torpeder genom direktupphandling istället för de förseningar som nu kan hota företaget genom att det hela dragit ut på tiden, nu senaste genom att en konkurrensupphandling ska göras.

Ändå står jag bakom och bejakar grundupplägget vid inköp av försvarsmateriel som riksdagen beslutat om; att det är försvarets materielverk i dialog med försvarsmakten som genomför denna. Hur kontakterna mellan dessa och regeringen går till vid större avgöranden är jag inte expert på, men det är klart att statsbudgetens rambeslut är grunden, och att finansdepartementet håller ordning på att detta följs.

Alternativet att de politiska partierna regelmässigt ska engagera sig i valet av t ex flygmotor till JAS Gripen eller i valet att hyra begagnade eller köpa in nya helikoptrar, och i så fall vilken typ, det är jag i grunden tveksam till. Ett ställningstagande i sådana frågor kräver en god överblick över alla relevanta fakta, ofta i hög grad tekniska, och lämpar sig inte bra för hårda politiska strider. Men visst, när det handlar om mycket stora pengar och affärer mellan stater så hamnar frågan på regeringsnivå och kanske hos riksdagen, visst.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , , ,

5 kommentarer:

Anonym sa...

Man kan ju inte hålla på och definiera ett flygplan efter en motor.

Folkpartiets Allan Widman kommer gärna med många olika och okunniga förslag.

Saab bygger en ny Gripen avsedd för export och denna modell kan även vi köpa. Däremot så passar inte Volvos motor i den. Köper vi den som Saab utvecklar och med den nyare motorn som Saab tycker är bäst så slipper vi betala en massa utvecklingskostnader för att utveckla en svensk motor och ett nytt svenskt flygplan. Volvos motor kanske i sig är lite billigare men totalkostnaden är knappast det.

Henrik sa...

Jag håller med dig.

Dock ska inte politiker heller lägga sig i vad Försvarsmakten tycker om vindkraftverk inom sina områden.

Skipper sa...

@Staffan

Hur ser du på att politiker har synpunkter på, och engagerar sig i Försvarsmaktens ställningstagande till byggnation av vindkraftverk på viktiga ställen?

Staffan Danielsson sa...

Som framgår i mitt inlägg är jag ändå lite kluven i hur pass försvarsmaterielval ska avgöras genom partipolitiska strider eller ej. Men diskussionen är viktig och jag bidrar nu med mitt resonemang.

En orsak till att jag tycker att det kan vara svårt att ta bestämd ställning för det ena eller det andra materielvalet är ju att det är grannlaga val som beror av så mycket. Ofta har jag inte tillgång tille hela beslutsanalysen. Ofta är uppfattningarna delade även inom försvaret, vilken väl framgår av diskussionen hos de olika försvarsbloggarna.

Jag utesluter alltså inte att politker har synpunkter och deltar i diskussionen om materielinköp, men menar att den samlade bedömning som t ex FMV och Försvarsmakten gör rimligen måste väga tungt.

Det är möjligt att ansvarsfördelningen mellan myndigheterna och regeringen vid större materielval behöver klaras ut mer tydligt, t ex var det väl regeringen Persson som avgjorde inköpet av Helikopter 14 på Black Hawks bekostnad.

Vad gäller vindkraft har jag inte heller borrat på djupet i alla försvarets argument för att efter att ha levt väl med vindkraften i flera decennier plötsligt göra helt om och med militär precision kräva döda vindkraftszoner på 10 procents av Sveriges yta runt tio flygplatser.

Min analys är ändå klar, en statlig myndighet med så stark vetorätt enligt miljöbalken kan rimligen inte vända 180 grader om över en natt och kräva rivning av många av de flera hundra vindkraftverk som man alla godkänt byggandet av, kosta vad det kosta vill.

Jag kan hänvisa till dagens interpellationsdebatt i riksdagen, jag lägger ut en länk imorgon.

Anonym sa...

Man kanske, som politiker och förvaltare av skattemedel, kan kräva att försvarsmaktens fordon, fartyg och flygplan kan verka i en modern miljö? En miljö som innefattar bl.a. vindkraftverk?
Det verkar också ha gått upp för FM att man faktiskt svarat och gett positiva besked för de redan byggda vindkraftverken. Riktigt vem som är ansvarig är lite svårare att reda ut. Trots att det står namn och adress på handläggarna i remisssvaren!
Nu verkar det mera handla om "principer" vid remissförfarandet!? Storm i ett vattenglas som vi täcker med ett lock??
Vi skulle ju bara framåt och inte titta bakåt var det någon som sa!
När det gäller att definiera kraven på ett nytt stridsflygplan har vi experter på högsta nivå inom FM som vill att nästa generation flyger lägre och saktare. Huruvida detta innebär ett motorbyte kan ni politiker lämna därhän. Ställ bara rätt krav.

Teaterdirektören.