tisdag, september 06, 2016

Plötslig enighet om att många asylbarn är vuxna!

Tillagt sen 6 september: Jag skriver i Dagens Samhälle.


Jag är tjatig om åldersbedömning nu, ursäkta.

Men frågan är i ett avgörande läge.

I flera år har ju Aftonbladet och Rädda Barnen och Migrationsverket och politiker förnekat att tusentals vuxna män av Migrationsverket givits asyl som barn, över hela landet. Jag och andra som pekat på myndigheters (Migrationsverkets) ansvar för att kontrollera ålder som i andra länder har stämplats som främlingsfientliga, obegripligt nog.

Nu släpper istället fördämningarna och "alla" börjar bli överens om att vuxna män över hela landet har problem, liksom skolor och HVB-hem osv, att passa in i barnsammanhang. Hur detta påverkar för de riktiga barnen kan man ju tänka sig.

I en artikel i Aftonbladet vidgår nu Svenska Kommunförbundets företrädare att det är ett utbrett bekymmer över hela landet att många av de som av Migrationsverket givit asyl som barn under 18 faktiskt är vuxna och att de därför borde undervisas med andra vuxna och inte med barn....

Och Migrationsverket säger plötsligt att de aldrig bedömt om asylsökande är under 18 år, de bedömer bara om de inte "uppenbart" är vuxna långt över 18 år, vilket i praktiken förefaller vara typ över 30-40 år...

Sverige har varit landet Absurdien ifråga om att vuxna män som sagt sig vara barn regelmässigt fått personnummer som barn av Migrationsverket.

Nu vet vi att så är och har varit fallet i mycket stor skala, vilket jag bloggade om igår.

Alltid något.Inget förtroende för Migrationsverkets GD, han borde sluta efter rättsskandalen med att inte kontrollera ålder.

Tillagt den 6 september: jag skriver i Dagens Samhälle.


Jag har aldrig tidigare samma dag uttalat mitt bristande förtroende för en generaldirektör och delar av hens ledningsgrupp, samt nästan dito  för en annan GD, rikspolischefen Dan Eliasson. Jag torde snart återkomma till honom.

Som många vet har jag sedan 2012, rätt samtidigt med att migrationsverket i praktiken slutade att kontrollera uppgivna barns ålder vid tveksamhet, krävt att Sverige likt övriga EU-länder, och Sverige tidigare, gör medicinska ålderskontroller. Barnläkare och advokatsamfundet har mot rättsmedicinspecialisternas uppfattning, t ex rättsodontolog Håkan Mörnstad, gjort stort nummer av att det i princip är omöjligt att bedöma barns ålder med nuvarande metoder.

Det är det naturligtvis inte. tar man därtill till en säkerhetsmarginal på 1-2 år är så ger tand- och handledsröntgen, tillsammans med övriga kända fakta en riktigt god säkerhet, om än inte 100-procentig. Det vill nästan barnläkarna ha, men ibland i livet, och politiken, måste man kunna acceptera en liten osäkerhet i några få fall, som i så fall får söka asyl som vuxna,  om man samtidigt kan klassa 1.000-tals vuxna män som just det och inte som barn.

Jag menar som omvärlden att det i grunden är den asylsökande som ska göra sin ålder tydlig.

Det jag säger nedan stämmer inte med Centerpartiets linje, som är att ha förtroende för barnläkarna och Socialstyrelsen, typ. Jag är ledsen, i asyl- och migrationsfrågorna har jag ibland en annan uppfattning än mitt parti. Och vad gäller migrationsverkets upprörande ansvarslöshet när det gäller att inte kontrollera, är den så ofantligt stor att jag kan inte annat än säga precis som jag anser att det är, Jag har inte längre något förtroende för GD Anders Danielsson.

Jag förstår att partivänner blir ledsna på mig. Men jag kan inte annat än att ärligt säga som det är, tyvärr. Och min kritik mot GDn drabbar ju oxå dem som stöder honom, t ex nuvarande och förra regering inklusive mitt parti.

GPs ledarskribent Aleksandra Boscanin ger mig däremot idag cred för det jag förfäktat vilket jag naturligtvis tackar för och gläds över. Hennes slutmening är oerhört viktig, regeringens beslut att medicinsk åldersbedömning ska göras bygger alltjämt på frivillighet för den asylsökande. Därför måste Migrationsverket i tveksamma fall besluta att den asylsökande är över 18, så att "barnet" då kan använda sin rätt.

Fortsätter Migrationsverket som nu skulle alltså inget hända. Om detta måste regeringen vara oerhört tydlig annars slår Morgan Johansson bara i luften.

Jag anser alltså att migrationsverkets underlåtenhet att i flera år passivt godta istället för att kontrollera asylsökandes ålder när tveksamhet råder är en rättsskandal. Mitt förtroende för migrationsverkets ledning och GD Anders Danielsson är förbrukat. Likaså är det skadat för de ministrar som passivt accepterat att Migrationsverket underkastat sig diktat från barnläkare- och advokatsammanslutningar vilket lett till att man underlåtit att kontrollera ålder i tveksamma fall på de som söker asyl.

Det är absurt att höra att Migrationsverket endast klassat dem som över 18 som "uppenbart" är över 18. Med "uppenbart" verkar man ha menat de som är 30-40 år och mer, typ, alla andras ålder har godtagits enligt personernas egna uppgifter.

Detta innebär att många 1.000-tals vuxna män mellan 20 och 30 eller t o m mer fått personnummer som barn, fått asyl som barn, fått förmåner som barn och placerats på boenden med barn.

Detta har lockat många tusentals fler ensamkommande i dessa åldrar till Sverige (40 % - fyrtio -av alla ensamkommande under uppgivna 18 år till EU valde Sverige år 2015) vilket kostat många miljarder för stat och kommuner eftersom varje ensamkommande barn kostar staten ca 1 miljon kr per år tills de är uppåt 21, tror jag.

Dessutom är migrationsverkets orimliga policy gravt orättvis mot de vuxna män som korrekt anger sin ålder, gravt allvarlig och ofta påfrestande för de barn som placeras med vuxna män och även ibland påfrestande och t o m farlig för den personal som anställts för att handha barn under 18 år.

Att få personnummer som barn fastän man är 2, 5 eller tio år äldre eller mer är orimligt, man gynnas t ex enormt i idrottssammanhang och man missgynnas genom att man går i pension först som 70-75-åring eller mer, med mera.

Allra ynkligast och värst är nog att Migrationsverket nu frånsäger sig allt ansvar för att bedöma ålder så att endast barn får personnummer som barn, inga andra.  Istället verkar verket mena att det inte haft något ansvar för att kontrollera och fastställa ålder utan det är något som varje HVB-hem eller kommun ska göra. Att ha agerat så och nu hävda detta anser jag vara tjänstefel och myndighetsmissbruk genom att smita ifrån sina ålagda myndighetsuppgifter och fegt lägga över ansvaret på kommuner och boenden som uppenbart har förlitat sig på att Migrationsverket kontrollerat ålder så att endast barn under 18 kommer till dem.

Det är oxå helt otroligt att personal, lärare, arbetsförmedlare , gode män och tolkar som snabbt upptäcker att de har att göra med vuxna män tydligen inte får slå larm eftersom det kränker "barnens " integritet.

Till sist, jag inser att detta kan vara jobbigt för de ensamkommande som det handlar om. Det ansvaret måste oxå Migrationsverket ta, hade de kontrollerat ålder som övriga EU-länder gör hade inte problemet funnits. 

Jag skyller inte de ensamkommande som av sina flyktingsmugglare och sina kamrater uppmanats att ljuga om sin ålder, jag hade gjort det själv om jag fått reda på att Sverige utan kontroll skulle godta den ålder man uppgav även om man var mycket äldre. Men jag lägger ansvaret oerhört tungt på migrationsverkets ledning och GD som inte skött sitt jobb.


Därför är mitt förtroende för honom förbrukat och vore jag ansvarig minister skulle jag omedelbart byta GD som kanske sedan kan byta fler i ledningen.

I avvaktan på att detta förhoppningsvis sker kommer jag en tredje gång att be JO att granska Migrationsverkets lednings underlåtenhet att sköta sitt uppdrag att kontrollera ålder, samt verkets svek att sedan söka lägga över ansvaret för att ålderskontroll inte skett på landets kommuner och HVB-boenden.