söndag, oktober 21, 2018

Samlingsregering eller alliansinriktad regering? 21 oktober

Politiken har sedan något år, och efter valet allt intensivare, handlat om regeringsfrågan. Eftersom Sverige rimligen inte ska ha en typ evig övergångsregering med S och MP.

Så här tycker jag, kommentera gärna!

1. I morgon delavrapporterar Löfven sina sonderingar till Talman Norlén. De är utsiktslösa, är min bedömning, och talmannen borde anse Löfvens uppdrag avslutat, vilket ju även Löfven borde göra.

2. Sedan borde Ulf Kristersson få en andra chans att bilda regering, nu när de alternativ som Jan Björklund skissade är avförda. Min uppfattning är att Kristersson bör gå till riksdagen med en regering som vill föra allianspolitik, med 1-4 allianspartier med. 2 allianspartier kommer att tacka nej till att vara med eftersom denna regering inte bara är beroende  av stöd från S utan ibland även av stöd från SD. Då får regeringen bestå av M och KD, sannolikt. Jag tror att den kommer att tolereras av riksdagen, dvs C, L och SD kommer inte att rösta nej. Jag tror också att den får igenom sin statsbudget.

3. Skulle SD rösta nej till Kristersson som statsminister eller nej till Kristerssons alliansinriktade statsbudget (eller om C och/eller L röstar nej) då vet svenska folket om det, och i det läget, eftersom ett extraval ju inte kommer att ändra på något - två rätt likstora block och SD vågmästare kvarstår - så lär det bli en typ samlingsregering enligt Annie Lööfs önskan med alliansen/delar av den och S eller kanske alliansen plus MP. (Men ärligt talat, vill medborgarna ha en allians plus MP-regering som är beroende av S eller SD för att få majoritet..?).

4. Det kan också i det läget blir en mittenregering med Annie Lööf som statsminister där C, L och möjligen MP ingår. Som är beroende av stöd från S och M för att få igenom sina förslag. Även detta får kallas en mycket svag men Samlingsinriktad regering...


Boxholmsost, kamp mot nedläggning?

Boxholmsost har länge tillverkats i ett mejeri i Boxholm.

Mångårig ägare var industrimannen Bengt-Åke Bengtsson, här intervjuad i Corren.

Han sålde mejeriet, och varumärkena för de olika ostarna, till Arla för några år sedan.
Hans version/uppfattning av verkligheten är att han fick ett förmånligt bud.

Det kan ju stämma, liksom att Arla kanske ville förebygga att någon annan aktör köpte mejeriet. Jag vet inte.

Eller också är marknaden för premiumostar i Sverige starkt konkurrensutsatt och med sjunkande marginaler. Kanske insåg både Bengt-Åke Bengtsson och Arla att tiden började rinna ut för osttillverkningen i Boxholm?

Jag kan ta en liknande parallell, fast gällande sågverk.

Baroniet Adelswärd sålde sitt sågverk i Åtvidaberg till Södra för en del år sedan. Efter bara några år lade sedan Södra ned det. Var båda parter införstådda med att detta kunde ske, eller kom det som en blixt från klar himmel? Jag vet inte.

Nu har ett konsument- och östgötaupprop startats för att Arla ska fortsätta att producera ost i Boxholm. Det har fått stark uppslutning med ett antal tusen medlemmar.

Jag har uppmanats att ansluta mig till uppropet. Och jag skulle naturligtvis helst vilja att osttillverkningen fortsätter i Boxholm. Mitt stora mål och kamp är att svensk mjölkproduktion slutar minska och kan börja öka efter en nedgång sedan 1970-talet.

Som framgår ovan är dock frågan om anläggningen i Boxholm komplicerad. Arla har en oerhört stor betydelse för den svenska mjölkproduktionen, ett bondekooperativt företag ägt av mjölkbönder i Sverige, Danmark, England och delar av Tyskland. De måste vara effektiva och ha god konkurrenskraft och Arla säljer högkvalitetsmjölk och mjölkprodukter över stora delar av världen.

Jag anser Arla vara ett välskött företag som verkligen ville göra sitt bästa för mjölkproduktionen  i Sverige när man fusionerade med MD Foods i Danmark och sedan ytterligare.Min uppfattning är att Svenska Arla valde en bra framtidsväg  Jag utgår ifrån att Arla noga övertänkt sitt beslut vad gäller att flytta tillverkningen av varumärket Boxholmsost till Östersund. Och jag är övertygad om att Arlas delägare i Östergötland mycket noga följt och följer det beslut som Arla landat i, och säkert gjort sitt yttersta för att analysera och påverka.

Det är dock aldrig fel att nedläggnings- och omlokaliseringsbeslut granskas och diskuteras. Av Arlas ägare, och av konsumentkrafter. Det är med mejerilokaliseringar som med mycket annat här i världen, verkligheten avgör i längden...