tisdag, december 17, 2019

BRÅs politiska lyhördhet har jag länge kritiserat

Jaga har i riksdagsmotioner och interpellationer, i debattartiklar och blogginlägg, och i Uppdrag Granskning, i rätt många år, kritiserat Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) och kriminologen Jerzy Sarnecki, för att de närmast mörkar verkligheten vad gäller brottsligheten i Sverige. De slutade efter 2005 att analysera brottslighetens utveckling även kopplat till den rekordstora migrationen från väldigt många länder och flera världsdelar, och menade att statistik och analys från förra seklet gav svaren även på brottsutveckligen även de senaste 15 åren.

Nu visar en forskningsrapport från Linköping att BRÅs chefer, sannolikt även efter dialog med regeringen (justitiedepartementet), aktivt gått in och påverkat rapporter och texter från BRÅ som speglat verkligheten men varit typ politiskt inkorrekta.

Detta är oerhört allvarligt och i så fall ett brott mot grundlagen, vår konstitution, som utgår ifrån självständiga myndigheter oberoende av regeringen i sitt dagliga arbete.

Jag anser att konstitutionsutskottet (KU) rimligen måste granska justitieminister Morgan Johanssons fögderi vad gäller BRÅ, och det är utmärkt att Sverigedemokraterna redan har lämnat in en anmälan, jag vill tro att det kommer flera.

Det är glädjande att flera medier, och politiker, reagerar mycket starkt på vad som framkommit och som bekräftar den kritik mot BRÅ som länge funnits.