onsdag, augusti 31, 2016

Utan åldersbedömning ges grova våldsmän straff som barn. Ynkligt!

Jag kanske är med och diskuterar vikten av rättssäkerhet genom att staten kontrollerar uppgivna barns ålder i tveksamma fall vid t ex asylinvandring och vid grova brott, i SVT Opinion live imorgon kväll den 1 september.

(Tillagt 1 sept; Här debatten!)

Barnläkarföreträdare har länge motsatt sig egentligen all medicinsk åldersbedömning med tand- och handledsröntgen, vilket görs i övriga EU-länder, med argumentet att det är för stor osäkerhet. Migrationsverket har passivt låtit barnläkarna diktera och i praktiken har nästan inga sådana åldersbedömningar gjorts de senaste åren. Istället har de uppgifter som tusentals vuxna män i 20-30-årsåldern lämnat när de säger sig vara 15-17 år godtagits, vilket bidragit till att 40 % av alla ensamkommande uppgivna barn till EU 2015 valde att ta sig till Sverige (35.000) som har 2 % av EUs befoilkning.

Inte heller när personer med oklar ålder begår grova brott har oftast någon åldersbedömning gjorts, utan åklagare har passivt godtagit de "papperslösas" uppgifter om hur gamla de är, vilket lett till mkt låga straff.

Detta är upprörande. I denna artikel i Aftonbladet konfronteras en av de ledande barnläkare som envetet förkastat medicinsk åldersbedömning med att detta bl a har lett till att vuxna män som gjort grova brott (mord och våldtäkt) fått lindriga straff som vore de barn. Då svänger han ynkligt nog och försöker smita ifrån sitt stora ansvar.

SVT skriver utförligt om en upprörande gruppvåldtäkt, och åklagarens tilltro till att en enskild barnläkares, och barnläkarföreningens åsikt som får avgöra att man litar på våldsmännen.

Familjen till den mördade Alexandra på HVB-hemmet i Mölndal överklagar nu domen mot den uppgivna 15-åring som sannolikt är runt 22 år. Jag tycker som amatör att de borde kunna ställa ekonomiska, och andra, krav på migrationsverket som godtog mannens lögner om sin ålder och som ledde till att Alexandra, som anställdes för att arbeta med barn, istället fick göra det även med vuxna män.

Jag hoppas att även migrationsverket och de politiker som accepterat att läkargrupper fått diktera hur Sverige ska bedöma ålder nu får kalla fötter och äntligen tar sitt ansvar. Det är bra att regeringen faktiskt svängde hösten 2015 och nu beslutat att åldersbedömningar i stor skala ska göras ska göras vid asylansökningar när det är tveksamt om personer verkligen är under 18 år.

Egor Putilov, som arbetade några år på Migrationsverket med åldersbedömningar, beskriver här målande hur man godtroget och välvilligt gjorde allt för att kunna klassa även vuxna män mellan 20 och 30, och mer, som barn. Det är faktiskt en rättsskandal som skett och sker, att de som borde sökt asyl som vuxna män istället fått det som barn och placerats på boenden med barn och fått samma förmåner som de.

(Tillagt 20 september: Putilov har visat sig vara en pseudonym för Alexander Fridback, med rötter i Ryssland, OBS. Han arbetar sedan en tid för Sverigedemokraterna i riksdagen)

På SVT Nyheter om att migrationsverket godtar nästan alla som påstår sig vara barn som barn.

Jag har sedan min helsida på Dn Debatt i april 2012 krävt att Sverige av rättvise- och rättssäkerhetsskäl måste göra medicinska åldersbedömningar typ övriga EU-länder.

Jag fick en viss framgång på Centerstämman 2015 som beslutade att : "Åldersbestämning av barn och ungdomar måste ske på ett rättssäkert sätt och i överensstämmelse med vetenskap och beprövad erfarenhet.”

Jag anser att denna formulering inrymmer det som regeringen nu beslutat om. Tyvärr är partilinjen, vad jag förstår, att det är socialstyrelsen och barnläkarna som ska avgöra vilka regler som Sverige ska tillämpa vid asylprövning och i brottsmål. Det är inte rimligt att ge dessa det fulla ansvaret, anser jag, det måste i sista hand tas på politisk nivå eftersom följderna av olika handlingslinjer får mycket stora effekter, t ex på antalet asylsökande till Sverige och på om brottslingar får rättmätiga strafff eller ej.