onsdag, april 08, 2015

Starka drivkrafter för att tigga

Jag deltar nu i en resa i Rumänien med fokus på utsatta romers situation och hur den kan förbättras.

Rumäniens ekonomi förbättras nu, men det finns också en mycket stor fattigdom inte minst på landsbygden. Och många romer, och romska byar, har det särskilt svårt.

Här finns extrem fattigdom, de allra mest utsatta har inte ens en identitet och kan inte resa någonstans. Drivkraften för att resa till t ex Sverige och tigga är starka, en lärare på landsbygden i Rumänien tjänar 2-3.000 kr  månaden medan bruttoinkomsten per dag när man tigger i t ex Sverige i många lägen kan ligga runt 500 kr per dag eller mer. När svenska kommuner nu ordnar boende och kanske skolundervisning för fattiga EU- medborgare, vilket är humant och medmänskligt och begripligt, ökar incitamenten ytterligare. Min bedömning är att tiggeriet i Sverige sannolikt kommer att öka och bestå under överskådlig tid.

Den bästa lösningen är naturligtvis att romernas, och de fattigas situation, i Rumänien och Bulgarien förbättras. Därför är EUs avsatta medel i detta syfte viktiga liksom berörda länders arbete för ekonomisk utveckling som kommer alla till del. Och det är bra att EU och Sverige trycker på i denna riktning och bidrar till den.

Det är också berömvärt med de insatser som organisationen i Östergötland Hjärta till Hjärta med rötter i frikyrkorörelsen gör genom insamlingsverksamhet till människor i östra Europa. Rickard Klerfors ger här konkreta förslag i en debattartikel i Aftonbladet. Och det är utmärkt att andra organisationer med humanitär inriktning  ansluter, vilket t ex Rotary i Östergötland nu överväger.

Aftonbladet har i en stor artikelserie speglat verkligheten i Rumänien och Expressen kommenterar
tiggerifrågan på ledarplats.

Jag tror det är viktigt att i första hand finna lösningar på fattigdomen i Rumänien, och på romernas situation, genom insatser i Rumänien. Då kan det vara ett bekymmer om fokus där, i de romska byarna, i desperation flyttas från utbildning, företagande och jobb till att resa iväg och tigga. Samtidigt kan tiggeriet tillföra resurser till de mycket fattiga och deras synlighet i andra länder sätter ju fokus på dem och deras situation.

Per Kågesson föreslår på Brännpunkt ett 90-konto för att stödja utsatta romer i Rumänien. Han snuddar vid tanken på att samtidigt begränsa eller förbjuda tiggeri men vågar inte fullfölja. Det är en god tanke men kan kanske uppfattas som en positiv särbehandling om tiggeriet fortsätter. Det finns också mycket fattiga t ex rumäner, skulle dessa innefattas eller ej?