lördag, november 26, 2016

IP-debatt. Bostadsministern upprörd över byggstopp i Roxtuna/Tuna

Statens fastighetsverk motsatte sig inte byggnation av 2.400 bostäder i Roxtuna/Tuna nära Ekängen i Linköping. Detaljplanen antogs 2012.
Plötsligt i aug/sept 2016 förklarade riksantikvarieämbetet hela Tuna Kungsgård som statligt byggnadsminnesmärke vilket stoppade 1200 bostäder.

Linköpings politiker med centerpartister och socialdemokrater i spetsen upprördes, och den bostadspolitiska talespersonen Ola Johansson (C) interpellerade bostadsministern.

Debatten ägde rum i riksdagen igår, och utöver Peter Eriksson och Ola Johansson deltog oxå Staffan Danielsson.

Radio Östergötland rapporterade samma fredagseftermiddag. Corren var lite sen men skriver idag tisdag. (Tillagt)
Bostadsminister Peter Eriksson gav nämligen sitt fulla stöd till kommunen i starka ordalag. Här en länk till debatten, scrolla ner till slutet.

Både Ola Johansson och jag gladdes över bostadsministerns starka och entydiga uttalanden. Mera kunde han inte ha sagt med tanke på att ministrar ju inte får utöva ministerstyre.

Här några ordagranna citat vad Peter Eriksson sa:

"Herr talman! Konkret i denna fråga om Linköping och Tuna kungsgård vill jag säga: Så här får det inte gå till. Det är inte okej. Det är inte rimligt gentemot kommunen och dess insatser och engagemang att staten först säger ja till ett projekt och sedan, i ett väldigt sent skede, stoppar det. Jag tror att alla politiker i Linköping blev bestörta, och när jag fick höra om det blev jag också det. Det är orimligt att kommunen ska lägga ned pengar, resurser och tid på att planera och bygga för människor som vill bo och behöver en bostad när det sedan stoppas på det sättet."

"Jag tror och hoppas att den dialog mellan kommunen och myndigheterna som jag hänvisade till kommer att ge resultat och att man får till ett beslut som innebär att det inte blir så allvarligt som det ser ut. Jag är inte den som beslutar om saken. Regeringen kan inte heller gå in och fatta ett sådant beslut, men jag hoppas att man hittar en lösning som tillgodoser en stor del av det som Linköping har planerat."

Jag gladdes åt bostadsministerns entydiga uttalanden:

"Jag tackar bostadsministern för klarspråk, tydliga besked och stark kritik mot hur det har handlagts. Det sägs att detta inte ska ske i framtiden och att man ska försöka jobba med detta. Jag känner mig trygg i att om Peter Eriksson hade varit generaldirektör på Riksantikvarieämbetet hade detta beslut förändrats. Men nu är Peter Eriksson tyvärr inte det, men jag hoppas att Riksantikvarieämbetet i dialogen med Linköpings kommun och Fastighetsverket med sunt förnuft ändå kan komma fram till en nyansering av detta."

Och Ola Johansson summerade belåtet:

"Jag vill tacka ministern för hans tydliga markering om vad han tycker om statens agerande i detta specifika fall. Det var mycket välkommet."

Det är min förhoppning att riksantikvarieämbetetets som jag tycker förhastade beslut nu kan komma att ändras en del. Och jag är övertygad om att debatten med bostadsministern i så fall har bidragit till detta.

Jag lägger in länk till detta inlägg i det rätt nystartade facebooks-forumet Politisk Linköpingsdebatt med ca 450 medlemmar. (Välkomna med!). Långt under Correns upplaga men med många Linköpingspolitiker  och en del medborgare med.