fredag, oktober 05, 2007

En opposition i spillror, också på försvaret!

Igår presenterade vänsterpartiet sin alternativa budgetmotion. Socialdemokraterna och miljöpartiet lägger fram sina idag.

- Oppositionens regeringsalternativ ligger i spillror. Ta bara det svenska försvaret. Vänsterpartiet vill slakta försvarsindustrin, och därmed tusentals jobb, genom väldiga bantningar och genom att försvåra export av försvarsmateriel. Socialdemokraterna påstår istället att de vill värna svensk försvarsindustri.
Samtidigt vill vänsterpartiet utöka antalet totalförsvarspliktiga. Är det med gevär och inte med dagens moderna vapen som Sverige ska försvaras, enligt vänsterpartiet?, undrar Staffan Danielsson i en kommentar.

Nu har s och mps budgetar kommit. Mycket märkligt. Vänsterpartiet vill alltså utan några säkerhetspolitiska analyser slakta försvaret genom nedragningar inom några år på 5-6 miljarder. Socialdemokraterna kritiserar regeringen för att ta ställning till vissa besparingar på nivån knappt en miljard kr inom 3 år utan att försvarsberedningens analyser är klara.
Men samma socialdemokrater föreslår utan tillgång till de analyser man efterlyser att försvarsbudgeten år 2010 ska bantas med 4.500 milj kr...

De krav man ställer på regeringens försiktiga besparingar - att avvakta - gäller uppenbarligen inte för de egna grovt tillyxade mångmiljardbeloppen.

Anmärkningsvärt är också att miljöpartiet närmast framstår som mycket försvarsvänliga jämfört med vänsterpartiets och socialdemokraternas budgetslakt, med sin "futtiga" 3-miljardersbantning år 2010...

Socialdemokraterna ordar mycket i sin motion om försvarsindustrins stora betydels för vår säkerhet och med stora sysselsättnings- och spin off-effekter. Javisst! Men hur kan man samtidigt utan analyser skära bort 4.500 milj kr år 2010 (och 3.000 milj kr 2009)??!