fredag, oktober 17, 2008

Daler-Krona-Euro

Finanskris i världen och Sverige står egentligen förbluffande starkt, mycket tack vare att regeringens politik för fler i arbete givit högre skatteintäkter och lägre försäkringsersättningar! Det är bra. Jag tycker att det varit några riktigt bra veckor för alliansen när detta tydligt kommit fram, och när samtidigt oppositionens ensidiga bidragsfokus mals ständigt fram liksom deras inbördes oenighet borde rimligen opinionen börja svänga. Men det vet man aldrig, vi får se vad Sifo på söndag kommer att säga.

Jag spådde ju McCain för ett tag sedan. han verkar vara körd nu, p g av finanskrisen där republikanerna bär ett tungt delansvar för sin motvilja mot att reglera finansmarknaderna och för sina väldiga budgetunderskott. Han har heller inte övertygar i debatterna mot Obama, som å andra sidan verkar göra allt rätt. Så som amerikan skulle jag rösta på Obama och demokraterna.

Vid EU-nämndens utfrågning av Statsministern (med biträde av Borg och Bildt och Malmström) frågade jag just om republikanerna ansvar, och finansminister Borg bejakade detta.
Jag frågade också om Sveriges möjligheter att påverka EUs krispaket var sämre genom att vi inte deltar i Euro-ländernas möten. Borg gav mig en liten skrapa eftersom han ansåg sig ha rett ut detta på förra veckans möte där jag inte var med - vilket minne! Hans bedömning var att Sverige och andra mindre EU-länder spelat en betydande roll i detta.

Sverige klarar sig ju bra utanför euron, det är sant, men hade övriga EU-länder resonerat likadant hade EU varit värre ute i denna finansstorm. Det är bra att Europa har euron och på sikt är jag övertygad om att det är bra för Sverige att ansluta sig. När EUs ekonomier alltmer börjar komma upp på samma nivå, och när vi ser värdet vid t ex en kris att ingå i ett större valutaområde, så tror jag att vi går med. Och rent praktiskt är det väl bättre att kunna använda samma valuta hemma och i EU! För oss som privatpersoner och än mer för företagen.