torsdag, december 05, 2013

Sveriges Radio/TV och djurrättsalliansen - bör granskas!


Djurrättsalliansen har åter gjort olaga intrång, och Public service och sedan media i övrigt ger stort utrymme åt deras filmer/foton.

Jag skriver på SvD Opinion idag.

Djurrättsalliansen har en agenda. Människor ska sluta äta kött och bli veganer/vegetarianer. Pälsdjursuppfödning ska förbjudas.

Detta har man all rätt att demokratiskt arbeta för. Men man får inte arbeta i gränslandet eller utanför lagens råmärken. Det gör man tyvärr. Man förföljer enskilda pälsaffärer och tvingar dem till stängning. Man förföljer och trakasserar enskilda minkfarmare vars uppfödning och bostäder ligger nära varandra med ideliga aktiviteter i gränslandet av lagstiftningen. En del ger upp.

Man bryter sig in i grisstallar och filmar, redigerar bilderna och söker få dem spridda.

Sverige har världens strängaste djurskyddslagstiftning och grisarna har det bäst i världen. Djurhälsovårdens veterinärer gör inom ett certifieringssystem granskningar var femte vecka, och länsstyrelsens kontrollanter gör löpande tillsynsbesök. Jordbruksverkets uppfattning är att kontrollen fungerar.

Trots att Sverige ligger i täten minskar grisproduktionen stadigt och importen växer från grisar som haft det sämre. Denna utveckling stärks när media okritiskt samarbetar med djurrättsalliansen och för deras olagligt framtagna och redigerade material vidare.

Daniel Öhman, Sveriges Radio, följde i november 2009 med när djurrättsaktivister begick olaga intrång på grisstallar i Sörmland, och rapporterade viskande i radion när intrånget pågick. Public service, Sveriges radio och SvT, slog på stora trumman för de redigerade filmer som djurrättsalliansen försåg dem med. Sedermera väcktes några åtal men ingen grisföretagare fälldes.

Nu har åter djurrättsalliansen gjort olaga intrång och ställer filmer och bilder till SR och SvTs förfogande. Det blir åter förstanyheter och stora samtidiga flashar från både public service och från djurrättsalliansen.

Jag vill nu att Granskningsnämnden för radio och TV granskar SR och SvTs agerande. Jag ifrågasätter om det är opartiskt och sakligt att okritiskt förmedla material från olaga intrång som en mycket partisk organisation gjort i syfte att svartmåla svensk grisuppfödning. Jag ifrågasätter om public service ska följa med och rapportera när olaga intrång pågår. Och jag ifrågasätter att public service åter ger djurrättsalliansen fullt mediautrymme när de återkommer med filmer från olaga intrång, trots att de tidigare filmerna inte ledde till någon fällande dom.

Enskilda riksdagsledamöter från MP och V uttrycker förståelse för djurrättsaktivism, och många i public service sympatiserar med dessa partier. Det är inte bra när public service agerar på ett sätt som kan leda till att förtroendet för deras oberoende ifrågasätts.

Naturligtvis ska Sveriges grisar ha det bra och regelverken följas. Ansvaret för detta åvilar företagarna och deras djurhälsoexpertis samt ansvariga tillsynsmyndigheter, inte självutnämnda ”poliser” som gör olaga intrång vars redigerade filmer okritiskt förmedlas vidare av public service.