fredag, oktober 21, 2016

Ändra reglerna för arbetskraftsinvandring!

Jag är ingen forskare men har länge tycker att Sverige regelverk för arbetskraftsinvandring är uppåt väggarna. 
Nu skriver en forskare vid Malmö högskola, Henrik Emilsson, precis det jag anser, ändra reglerna så att högkvalificerade arbetskraftsinvandrare till bristyrken får lättare att komma hit, och gör det samtidigt svårare för de som ökar konkurrensen om enkla jobb som många här redan köar till att få tillstånd att komma hit. 

Många av de som nu kommer hit måste betala pengar till skrupelfria arbetsgivare och de flesta, tror jag, väljer efter ett tag att söka asyl här. 

Detta är inte någon rimlig ordning, och det är det inte heller när arbetsgivare idag kan få betalt för att sälja permanenta uppehållstillstånd, typ. 

Min uppfattning är min egen. Centerpartiet vill göra det än enklare att få enkla jobb här, tror jag, och vill samtidigt öka kontrollera så att arbetsgivarna fullföljer sina åtaganden.