tisdag, maj 29, 2018

Svenska Kyrkan på DN Debatt om "respektfylld dialog" och om "medmänsklighet".DN debatt skriver 6 organisationer med Svenska Kyrkan, Riksidrottsförbundet och Röda korset i spetsen att:

" Vi står fast vid våra grundläggande principer om alla människors lika värde och medmänsklighet. Vi ser varje dag många som verkar för ett öppet samhälle där alla ska bemötas utifrån alla människors lika värde. Vi ser ett enormt engagemang för att tillsammans bygga det samhälle vi vill ha, där medmänsklighet och humanitära värderingar är ledstjärnor. Vi vill visa bilden av det mångfacetterade Sverige där delaktighet och tillit spelar avgörande roll.
• Ett öppet Sverige där alla får plats. Vi tar ställning mot de hatiska och fördomsfulla uttryck som rasism, extremism och intolerans står för. Vi gör det målmedvetet över hela landet genom hundratusentals medlemmar, aktiva och frivilliga. Vi vill fokusera på innanförskap i stället för utanförskap. På hur vi stärker den sociala sammanhållningen och de goda krafterna som får människor att växa, känna sig respekterade, behövda och tagna i anspråk ut­ifrån sina förutsättningar. Vi vill bidra till tillit i stället för polarisering samt skapa förutsättningar för att öka demokratisk delaktighet och reell inkludering.
• Den respektfulla dialogen behövs mer än någonsin.Det behövs en sansad debatt där åsikter bryts mot varandra i demokratisk ordning, utan polariserande populistiska övertoner."
Samtidigt som man alltså efterlyser en "respektfylld dialog" så fördömer man indirekt de som man påstår inte står upp för "alla människors lika värde och medmänsklighet". Dvs de som inte tycker som Svenska Kyrkan, Riksidrottsförbundet eller Röda Korset i den svenska migrationspolitiken.
Detta är en oerhörd anklagelse. Jag själv har t ex sedan 5-6 år hävdat att Sverige måste anpassa sin migrationspolitik i EU-riktning. Jag är en varm humanist som självfallet anser människor lika mycket värda och som värderar medmänsklighet oerhört högt. 
Men i en värld med begränsade resurser och enormt mycket lidande och fattigdom måste en prioritering ske av hur resurser ska användas för medmänsklighet och humanism, här i Sverige och i närområdet där nästan alla flyktingar finns och ofta lider svårt. 
Att då Svenska Kyrkan med flera sätter sig till doms över vad som är en "medmänsklig" migrationspolitik och vad som inte är det, och alltså verkligen inte visar andra den respekt som man själv påstår sig efterlysa, kan egentligen bäst beskrivas med artikelförfattarnas egna ord; "Polariserande populistiska övertoner". 
Jag trodde faktiskt mycket bättre om både Svenska Kyrkan, Riksidrottsförbundet och Röda Korset!

"Ärkebiskopen och de övriga avsändarna garanterar i sin text att de värnar alla människors lika värde och medmänsklighet. Att utmåla sina egna uppfattningar som de enda möjliga för humanister innebär emellertid att det motsatta framstår som inhumant. Det är en sofistikerad härskarteknik som kan skapa olust hos meningsmotståndare och få dem att skämmas för sina åsikter. De flesta vill socialt uppfattas som hyggliga personer som vill sina medmänniskor väl."

Anna Dahlberg, Expressen, skriver återigen mycket poängfyllt, jag tänker ju i samma banor som hon.

"I veckan presenterade Novus en undersökning som försöker gå till botten med väljarnas inställning i asylpolitiken. Kanske är förklaringen att många är okunniga? Till Novus förvåning svarade den största gruppen rätt på kunskapsfrågan om antalet asylsökande förra året. Även efter att det korrekta svaret hade presenterats för samtliga ansåg 56 procent att Sverige borde ta emot färre asylsökande än i dag. Bara 12 procent ville ha en mer generös asylpolitik. Siffrorna är nästan identiska med resultatet i en DN/Ipsos-mätning nyligen."

Alice Teodorescu, Göteberogs-Posten, skriver också med goda poänger.
tisdag, maj 22, 2018

Spänningar inom S i migrationspolitiken - Ledarsidorna.se avslöjar

Ni som följer mig vet att jag sedan 2012 - med idéprogramdebatten och min artikel på DN Debatt om medicinska åldersbedömningar - diskuterar asyl- och migrationspolitik utifrån analysen att Sverige, som litet land i norra Europa, måste anpassa sina regelverk i riktning mot övriga EU-länder.
För detta enkla konstaterande har jag av media och av politiker skällts för att vara typ främlingsfientlig. Inget kunde vara mera fel, jag är en varm humanist. Men, det är riktigt att jag jag i några riksdagsomröstningar inte har kunnat rösta nej utan har lagt ned min röst.
Mindre känt är att det inom de flesta partier går skarpa skiljelinjer mellan de olika uppfattningarna om migrationspolitiken. I Liberalerna kommer 3 riksdagsledamöter att avstå eller rösta ja till regeringens gymnasieamnesti; Christina Örnebjär, Nina Lundström och Birgitta Ohlsson. De har lagt en gemensam motion.
Hos Moderaterna finns också en rätt stark opinion i den riktningen men riksdagsgruppen håller ihop, vad jag vet.
Kristdemokraterna är delade i migrationspolitiken ändå upp i partistyrelsen men vad jag vet så håller riksdagsgruppen ihop om nej till gymnesisamnesti.
Och Socialdemokraterna, som vi alla vet, där röstar alla enligt partilinjen vilket är en förklaring till deras långa regeringsduglighet. Men många riksdagsledamöter skulle med all säkerhet gärna rösta nej. Sara Karlsson lämnar t ex riksdagen i protest.
Den fristående socialdemokraterna Johan Westerholm (son till liberalen Barbro Westerholm) har god insyn i socialdemokratin och avslöjar här på sin sajt Ledarsidorna.se att UD med Utrikesminister Margot Wallström och statssekreterare Annika Söder (och säkert stödda av 5 socialdemokratiska sidoorganisationer) i ledningen aktivt motarbetar regeringens skärpta migrationspolitik.
Stämmer detta, vilket jag håller för rätt sannolikt, är det sprängstoff.

fredag, maj 18, 2018

Fakenews från Migrationsverket om deras åldersbedömning av ensamkommande 2015.

När vi diskuterar viktiga samhällsfrågor i Sverige, och i USA, måste naturligtvis debatten utgå ifrån verkligheten och inte från "Fake News".

Jag har diskuterat rättsskandalen när Migrationsverket under många år svek rättssäkerhet och likabehandling när man underlät att medicinskt kontrollera ålder på ensamkommande asylsökande som uppgav sig vara barn under 18 år, och istället i praktiken nästan jämt godtog den ålder som den asylsökande själv uppgav.

Jag har i detta blogginlägg redovisat varför jag kommer att avstå i frågan om amnesti/gymnasiestudier för ca 9.000 ensamkommande som alla fått avslag i flera instanser på sina asylansökningar, och jag skriver också om det vägval som jag anser att Sverige står inför i migrationspolitiken.

Corren och NT intervjuar mig om detta den 18 maj.

Jag hävdar bl a att starka indicier pekar på att över 30 % av dessa som nu ska få amnesti var och är vuxna män mellan 20 och 30 år, dvs över 3.000.

(tillagt 18 maj: Expressen gör en stor genomgång av de 9.000, dock helt utan att gå in på hur stor andel som kan ha varit vuxna män mellan 20 och 30 när de sökte om asyl i Sverige som barn under 18 år. Hoppas Ludde Hellberg läser detta blogginlägg..!).

Migrationsverket ifrågasätter i artikeln genom Irene Sokolow detta:

"På Migrationsverket saknar man statistik över hur många unga ensamkommande som var över 18 när de anlände till Sverige, men ställer sig samtidigt frågande till Staffan Danielssons uttalande.
– Syftet med lagförslaget är att ge de unga som bedömdes som barn när de ansökte om asyl, men drabbades av långa handläggningstider och därmed hunnit bli vuxna, en ny möjlighet att få uppehållstillstånd, säger Irene Sokolow vid Migrationsverket och fortsätter:
– De som bedömts som uppenbart vuxna när de ansökte om asyl, har under hela processen betraktats just som vuxna. De personerna omfattas inte av förslaget, säger hon."

Det hon säger, och vill förmedla en bild av, är tyvärr osant och ett praktexempel på Fake News som naturligtvis inte en statlig myndighet ska ägna sig åt.
Hon sätter bilden av att det skedde en ålderskontroll under 2015 när ca 36.000 ensamkommande, hela 40 % av alla som tog sig till EU, valde Sverige. Detta är fullständigt fel.
Migrationsverket upphörde redan kring 2010 med medicinska åldersbedömningar och godtog i praktiken nästan alltid den ålder som den asylsökande uppgav. Endast om det var fullständigt uppenbart att den asylsökande som uppgav sig vara barn istället var en vuxen man kring 30-40 år eller mer så betraktades ett fåtal som vuxna trots att de uppgivit sig vara barn.
Däremot godtogs de som uppgav sig vara barn trots att de sannolikt var vuxna män mellan 20 och 30 år regelmässigt som barn utan att någon medicinsk ålderskontroll gjordes. Dessa "barn" behandlades under hela asylprocessen som barn, placerades på HVB-hem med barn och fick vartefter oftast uppehållstillstånd och medborgarskap med personnummer som barn.
Migrationsverket genom Irene Sokolow ägnar sig alltså åt en mycket anmärkningsvärd desinformation när hon vill ge Correns och NTs läsare intrycket av att de unga som "bedömdes som barn" när de sökte asyl under 2015 faktiskt "alla" var barn och att de som var "uppenbart vuxna" inte fick söka asyl som barn. 
Correns och NTs läsare vet ju inte att med "uppenbart vuxna" avser migrationsverket män som är 30-40 år och mer. Därför ägnar sig tyvärr migrationsverket här åt att sprida falska och felaktiga budskap, man sprider alltså Fakenews. Och det ska myndigheter, och ingen annan, hålla på med. Gör man det är det utomordentligt allvarligt.

Förra flyktingombudsmannen Merit Wager, utsedd av Mauricio Rocas, driver sedan länge en blogg där miggor, migrationshandläggare, anonymt berättar om sin vardag på migrationsverket. I detta inlägg berättar en migga just om att godta personer som barn, och beordrats till det, "eftersom personen åtminstone inte ser ut att vara 40"..(Visst är det anonymt och därför osäkert men raden av inlägg på Merit Wagers blogg ger ändå en samlad bild med stor tyngd, skulle jag vilja hävda.

Här skriver Merit Wager själv om sina mångåriga erfarenheter av åldersbedömning och ålder. Och även här. Här en sammanställning av länkar.
Här några länkar till som belägger det jag hävdar: Här och här.


torsdag, maj 17, 2018

Vilka tidningar och nätsajter får man som riksdagsledamot svara på frågor från?

Vilka politiker får man prata med och vilka tidningar och nätsajter får man svara på frågor från?

Jag skrev för några månader sedan detta blogginlägg där jag diskuterade vilka tidningar och nätsajter man som politiker, eller medborgare, kan /får läsa enstaka artiklar, eller mer, från och/eller länka till i inlägg på sociala medier.

Jag nämnde där 2 tidningar på vänsterkanten och 2 på högerkanten som jag menade att man kunde läsa någon artikel av någon gång för att ta del av hur man resonerar; Flamman, Proletären, Samtiden (SDs nättidning) och Nyheter Idag. Jag uttryckte tvekan till Samhällsnytt, f d Axpixlat och jag nämnde inte de mer extrema nätsajterna Fria Tider och Nya tider.

Nätsajterna Linköpingnews och Norrköpingnews är en välkommen breddning av mediautbudet i Östergötland, som annars domineras oerhört starkt av Östgötamedia som äger NT och Corren och Motala Tidning och LinköpingsPosten och Norrköpingsmagasinet.

Journalisten Elisabeth Däljemar interjuade mig där om mitt beslut att lägga ned min röst i kommande riksdagsbeslut om amnesti till ensamkommande som fått avslag. Hon kopplade, i rubrik och ingress, ihop detta med att jag svarat på frågor från nättidningen Nyheter Idag som man enligt henne uppenbarligen inte ska svara på frågor från.

Och hon interjuade Lars Vikinge, kretsordförande i Linköping, som var kritisk till att jag svarat på frågor från Nyheter Idag.

Nyheter Idag har jag kollat upp lite, den speglar främst migrationens negativa sidor, det är riktigt. Om den har kopplingar till Ryssland vet jag ju inte. Den lär läsas varje månad av 600.000 till 1 miljon unika besökare.

Ska en riksdagsledamot (C) eller förtroendevald för Centerpartiet kunna läsa någon artikel från denna tidning eller svara på frågor från den. Jag tycker nog det och därför svarade jag, och artikeln blev korrekt och bra.

Eller ska dessa "alternativmedia", som Samtiden och Nyheter Idag, isoleras så att anständiga politiker varken läser eller talar med dem? Samtidigt som deras läsekrets också isolerar sig och inte läser "gammelmedia"?

Jag tycker nog att man som riksdagsledamot som grundregel bör svara på frågor från medborgare och media som ringer.

Hur som helst, hur illa är det att svara på frågor från fel media? Är det ett allvarligt politiskt misstag eller är det inte någon så stor fråga? Synpunkter?

Karl Beijbom har en lång verksamhet bakom sig som kulturjournalist och bokförläggare och mycket mer. Här skriver han i VLT att man bör samtala med alla, även t ex vänsterpartister och sverigedemokrater.
Annie Lööf debatterar ständigt med Jonas Sjöstedt, och ska snart göra det med Jimmie Åkesson. 

fredag, maj 11, 2018

Ska riksdagsledamöter tala med "alternativmedia"?

Vilka politiker får man prata med och vilka tidningar och nätsajter får man svara på frågor från?

Jag skrev för några månader sedan detta blogginlägg där jag diskuterade vilka tidningar och nätsajter man som politiker, eller medborgare, kan /får läsa enstaka artiklar, eller mer, från och/eller länka till i inlägg på sociala medier.

Jag nämnde där 2 tidningar på vänsterkanten och 2 på högerkanten som jag menade att man kunde läsa någon artikel av någon gång för att ta del av hur man resonerar; Flamman, Proletären, Samtiden (SDs nättidning) och Nyheter Idag. Jag uttryckte tvekan till Samhällsnytt, f d Axpixlat och jag nämnde inte de mer extrema nätsajterna Fria Tider och Nya tider.

Nätsajterna Linköpingnews och Norrköpingnews är en välkommen breddning av mediautbudet i Östergötland, som annars domineras oerhört starkt av Östgötamedia som äger NT och Corren och Motala Tidning och LinköpingsPosten och Norrköpingsmagasinet.

Journalisten Elisabeth Däljemar interjuade mig där om mitt beslut att lägga ned min röst i kommande riksdagsbeslut om amnesti till ensamkommande som fått avslag. Hon kopplade, i rubrik och ingress, ihop detta med att jag svarat på frågor från nättidningen Nyheter Idag som man enligt henne uppenbarligen inte ska svara på frågor från.

Hon intervjuade också Linköpingscenterns kretsordförande Lars Vikinge som är starkt kritisk till att jag svarat på frågor; " Att ställa upp för en publikation som Nyheter Idag är minst sagt tveksamt – och då uttrycker jag mig milt. Jag skulle själv inte ta i den med tång, säger Lars som även poängterar att han inte ser något som helst problem i att 20-30-åringar går i skola tillsammans med 16-17-åringar. "

Efter några dagar läser jag så en intervju med Lars i nät- och papperstidningen Nya Tider, bakom betalvägg, där Lars lär utveckla sin kritik mot att jag lät mig intervjuas av Nyheter Idag. Vad jag förstått är han kritisk mot Nyheter Idags ensidiga rapportering om migrationens negativa sidor samt efter Oksanenaffären om befarade kopplingar mellan tidningen och Ryssland.

Mot den bakgrunden är det gåtfullt att Lars svarar på frågor från Nya Tider,
en tidning som Expo beskrivit som "Tidningen är djupt förankrad i den rasideologiska miljön och har kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen" samt "Nya Tider präglas av en hårdvinklad Kreml-vänlig rapportering parad med konspirationsteorier, inte sällan antisemitiska."

Sannolikt var väl Lars inte medveten om vem han svarade på frågor från. 

Nyheter Idag har jag kollat upp lite, den speglar främst migrationens negativa sidor, det är riktigt. Om den har kopplingar till Ryssland vet jag ju inte. Den lär läsas varje månad av 600.000 till 1 miljon unika besökare.

Ska en riksdagsledamot (C) eller förtroendevald för Centerpartiet kunna läsa denna tidning eller svara på frågor från den. Jag tycker nog det och därför svarade jag, och artikeln blev korrekt och bra.

Att läsa eller svara på frågor från Fria Tider eller Nya Tider är mycket mer tveksamt, tycker jag. Å andra sidan verkar de inom den svenska demokratins ramar med yttrandefrihet och pressfrihet och som folkvald kanske man ska kunna svara på frågor även från dessa?

Eller ska dessa främlingsfientliga "alternativmedia", inkluderande kanske även Samtiden och Nyheter Idag, isoleras så att anständiga politiker varken läser eller talar med dem? Samtidigt som deras läsekrets också isolerar sig och inte läser "gammelmedia"? 

Och hur som helst, hur illa är det att svara på frågor från fel media? Är det ett allvarligt politiskt misstag eller är det inte någon så stor fråga?

Synpunkter?

Karl Beijbom har en lång verksamhet bakom sig som kulturjournalist och bokförläggare och mycket mer. Här skriver han i VLT att man bör samtala med alla, även t ex vänsterpartister och sverigedemokrater.
Annie Lööf debatterar ständigt med Jonas Sjöstedt, och ska snart göra det med Jimmie Åkesson. 

måndag, maj 07, 2018

Linköpings/Norrköpings News vill skandalisera mig..., och Ulf Kristersson!


(Tillagt den 10 maj. Lars Vikinge ger själv en intervju med nättidningen Fria Tider som av Expo beskrivits som högerextrem, främlingsfientlig och rasistisk, där han utvecklar sin kritik mot att jag svarat på frågor från Nyheter Idag). 
(Fel av mig. Det är nät- och papperstidningen Nya Tider som intervjuat Lars Vikinge, en tidning som Expo beskrivit som "Tidningen är djupt förankrad i den rasideologiska miljön och har kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen" samt "Nya Tider präglas av en hårdvinklad Kreml-vänlig rapportering parad med konspirationsteorier, inte sällan antisemitiska.").


Sedan jag på sociala medier redovisat att jag kommer att lägga ned min röst i riksdagsbeslutet om amnesti (gymnasiestudier) för 9.000 ensamkommande asylsökande som alla fått avslag i flera instanser och som alla uppgav sig vara under 18 år när de sökte asyl, så hörde mycket få medier av sig. Dagens Eko nämnde det. Min regionaltidning Corren ansåg som man oftast brukar att det faktum att en lokal riksdagsledamot - jag själv - avstod från att rösta i en högaktuell rikspolitisk fråga inte hade något nyhetsvärde.
(Den tidning som har nyhetspuls i länet är främst Folkbladet, de gjorde också en intervju!)

Nätsajten Nyheter Idag ringde och vill göra en intervju. Den drivs av Chang Frick, med bakgrund i bl a MUF och SD, numera borgerlig. Den har ansetts stå SD nära men betecknar sig nu enligt wikipedia som "libertariansk, allmänborgerlig eller liberalkonservativ".

Den lär ha ca 600.000- 1.000.000 unika besökare per månad enligt och jag har blivit intervjuad där någon gång tidigare, och blivit korrekt behandlad.

Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren medverkar där och Janne Josefsson på Uppdrag Granskning var intervjuad nyligen. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson har intervjuats flera gånger i Nyheter Idag som ska vara med framöver när Kristersson springer i motionsspåret. "Det går alldeles utmärkt, säger en leende M-ledare".

Jag accepterade att bli intervjuad och skrev på Facebook detta: "Nättidningen Nyheter Idag, med lite blandat rykte, har gjort en korrekt intervju med mig kring mina tankar kring den svåra frågan om amnesti (jag anser ju att det i praktiken handlar om det) för ensamkommande asylsökande under 2015 till den 24 november. 
Var man barn under 18 finns skäl för det, men knappast för vuxna män mellan 20 och 30, är min summering. Artikeln är låst men jag har klippt in den i detta blogginlägg."

Linköpings/Norrköpings New är en intressant ny nättidning som sedan något år breddar den mycket begränsade mediafloran i Östergötland.

För några dagar sedan ringde journalisten Elisabeth Däljemar mig och gjorde en intervju, en rätt märklig intervju. Jag reagerade så pass starkt på hennes påståenden i sina frågor att t ex Medborgerlig Samling är ett högerparti som är emot invandring av muslimer (hon uttryckte sig ungefär så och faktiskt än mer drastiskt typ "muslimfientligt" att jag skrev ner hur jag mindes hennes frågor och mina svar, se nedan.

Nu skriver Däljemar i Norrköpings News ett försök till "skandalartikel" mot mig rubricerad: 

"C-riksdagsman lägger ner sin flyktingröst och framträder på främlingsfientlig sajt


Regeringens plan om att låta ensamkommande flyktingbarn, som hotas av utvisning få stanna i Sverige för att studera har kritiserats hårt. Men nu backar Centern upp regeringspartierna S och MP. Riksdagsmannen Staffan Danielsson (C) från Östergötland, tänker dock gå emot partilinjen. Vilket han uttalat sig generöst om på Nyheter Idag, en sajt som klassas som främlingsfientlig."
Artikeln är lång och rätt korrekt, men som sagt starkt tendensiös i vissa påståenden.
Däljemar intervjuar också min gode vän i Centerpartiets Linköpingskrets Lars Vikinge som ger mig rätt stark kritik. "– Att ställa upp för en publikation som Nyheter Idag är minst sagt tveksamt – och då uttrycker jag mig milt. Jag skulle själv inte ta i den med tång! säger Centerns kretsordförande i Linköping, Lars Vikinge, som även poängterar att han inte ser något som helst problem i att 20-30-åringar går i skola tillsammans med 16-17-åringar."

(Tillagt den 10 maj. Lars ger själv en intervju med nättidningen Fria Tider som av Expo beskrivits som högerextrem, främlingsfientlig och rasistisk, där han utvecklar sin kritik mot att jag svarat på frågor från Nyheter Idag).
(Fel av mig. Det är nät- och papperstidningen Nya tider som intervjuat Lars Vikinge, en tidning som Expo beskrivit som "Tidningen är djupt förankrad i den rasideologiska miljön och har kopplingar till Nordiska motståndsrörelsen" samt "Nya Tider präglas av en hårdvinklad Kreml-vänlig rapportering parad med konspirationsteorier, inte sällan antisemitiska.").

Partiledare för Medborgerlig Samling är Ilan Sadé, en utmärkt person som jag känner väl sedan hans tid som ordförande för Centerstudenter för rätt länge sedan. Han reagerar kraftfullt på journalisten Däljermars subjektiva uppfattningar om MED.
Även nya nättidningar kan alltså välja vinklingar som är main stream i "gammelmedia", som framgår. Vad säger ni som läser detta, borde jag likt Lars Vikinge inte ha tagit i Nyheter Idag med tång, eller gjorde jag rätt som Ulf Kristersson och Janne Josefsson när jag lät mig bli intervjuad!


"Från: Staffan Danielsson 
Skickat: den 3 maj 2018 11:59
Till: 'Elisabeth Däljemar' <elisabeth.daljemar@linkopingnews.se>
Ämne: SV: Intervjukontakt

Hej

Tack för intervju om att jag avstår i riksdagsomröstningen om gymnasiestudier.

Jag summerar några av dina frågor och påståenden i intervjun här nedan, har jag missuppfattat något får du gärna reagera.

Fråga: Är det fel att ensamkommande vuxna män går i gymnasium med tonåringar.
Mitt svar: Nej , det kan fungera givet att erforderliga resurser tillförs till berörda skolor och klasser.

Fråga: Hur kunde du låta dig intervjuas i Nyheter Idag som är främlingsfientlig?

Mitt svar: 20-25 % av medborgarna röstar på partier långt åt vänster eller höger, typ. Jag publicerar mig och blir ibland intervjuad i ”gammelmedia” , till säkert 98 % eller så. Jag väljer bort extrema vänster och högerorganisationer som AFA och Nordiska motståndsrörelsen.
Men jag läser ibland någon artikel i Flamman och proletären, och i Samtiden (SDs nättidning) och i Nyheter Idag. Jag har några gånger accepterat att bli intervjuad när Nyheter Idag har ringt. Deras läsekrets lär vara 600.000 läsare i månaden, enligt någon undersökning. De har en inriktning på migration med invandringskritisk approach, och benämns av wikipedia som högerpopulistisk. Tidningens redaktör Chang Frick vill beskriva tidningen som libertarian, borgerlig och liberaldemokratisk.
Statsvetaren Stig-Björn Ljunggren lär medverka ibland och när jag kort kollade artiklar fann jag snabbt en intervju med Janne Josefsson från Uppdrag Granskning.  Visst kan man avstå från att varken läsa något i de tidningar jag nämnt och vägra alla intervjuer.  Jag tror dock att man som politiker bör bevaka omvärlden och även någon gång kunna svara på frågor även från tidningar i ytterkanterna men inte över gränsen. Var denna går bör dock alltid kunna diskuteras.

Fråga: Men du låter dig allt bli intervjuad av Nyheter Idag, och du har kritiserat en kommun som avskedade en lärare som deltagit i demonstrationer med Folkets demonstration. Det finns de som menar att du själv är framlingsfientlig, stämmer det?

Mitt svar: Jag är en varm humanist och Centerpartist sedan 1970-talet. Jag står verkligen upp för att Sverige ska stå upp för asylrätten och kraftfullt bidra till FNs humanitära insatser med mycket mera. Jag har sedan ca 2012 hävdat att Sverige som litet land i norra Europa, och när Schengen medför fri rörlighet mellan EU-länder, inte kan föra en väsentligt mer generös asylpolitik än övriga EU-länder. I Åsiktskorridorens Sverige gav detta mig stark kritik för att vara främlingsfientlig, brun och rasist, typ. Jag blir väldigt upprörd över dessa helt ogrundade lögner.
Idag är Sveriges migrationspolitik mer restriktiv än jag föreslagit men de partier som drivit igenom detta stämplas inte som främlingsfientliga eller bruna.

Fråga:Men hur kunde du försvara läraren Annelie Sjöberg som köptes ut från sin lärartjänst i Söderköping efter att ha deltagit och talat på Folkets demonstration några gånger?

Mitt svar: Jag lärde känna Annelie som lärare och centerpartist i Söderköping. Hon medmodererade ett tag några debattforum på Facebook med mig och några andra. Hon deltog i några demonstrationer med ”Folkets demonstration” som jag inte vet så mycket om mer än att det var motdemonstranter och bråk. Jag hade helt avrått henne att delta om hon frågat om det, men nu deltog hon och talade om feminism. Jag är kritik mot Söderköpingskommun som tydligen ansåg att det inte var förenligt med att vara lärare där och att på sin fritid delta i Folkets demonstration. Jag uppfattar Sveriges demokrati som så att sköter man sitt jobb så ska man inte avskedas om man använder sina demokratiska rättigheter på fritiden inom ramen för vad som är tillåtet enligt våra lagar.

Fråga: Men hur lämpligt är det att någon som t ex gjort som Annelie, eller som är Sverigedemokrat, eller som är med i Medborgerlig samling, som är ett högerparti som är emot invandring av muslimer, undervisar elever som kommit som flyktingar hit eller har dessa som patienter?

Mitt svar: Du påstår alltså att de som sympatiserar med t ex Sverigedemokraterna eller med Medborgerlig samling (och kanske med kommunister och vänsterpartister?) därmed inte borde få arbeta i skolor och på sjukhus, eller i äldreomsorg osv, eftersom deras åsikter är oacceptabla och att det inte är rätt mot de nyanlända att de får undervisas eller vårdas av männsikor med de åsikterna? Och vad är ditt belägg för att Medborgerlig samling är emot invandring av muslimer? Min uppfattning, åter, är att Sverige är en demokrati med åsikts- och yttrande- och mötesfrihet, och att vi inte belägger människor som sköter sina jobb korrekt med yrkesförbud eftersom de har fel åsikter. Det har andra samhällstyper gjort med förfärande resultat.

Min syn på det vägval som jag menar att Sverige står inför i migrationspolitiken, samt min redovisning av varför jag kommer att att lägga ned min röst i omröstningen om amnesti till en spcicik grupp asylsökande som alla fått avslag finns här:


Mvh

Staffan Danielsson"
lördag, maj 05, 2018

Respekt för Federley, en äkta liberal!

Jag la just in detta inlägg på Facebook och lägger också in det här på min blogg:

Fredrick Federley påminner i ett FB-inlägg om hur han sågades av SSU med bl a hitlermustasch på den tiden då S kritiserade alliansens migrationspolitik som för lite generös. Fredrik är en äkta liberal och förtjänar stor respekt för sin sans och balans när det svenska flockbeteendet under åsiktskorridorens tid firade triumfer i de flesta partier inklusive mitt eget.

Jag gör följande kommentar i Fredricks FB- tråd och lägger in den även här om kanske någon vill instämma eller rätta till.

”Jo, svansföringen hos S och SSU i att fördöma de som tyckte annorlunda än S och som ville hindra människor att komma till Sverige var värdig en elefant, som alltid. Lika hög var svansföringen från S för övrigt mot de som tog ansvar för att FRA- lagen moderniserades, där bl a Fredrik gjorde stora insatser för att genomdriva väsentliga skydd för integriteten. Idag har S, MP och V ytterligare skärpt det som man då förkastade, vilket ofta glöms bort. 

Fredrik ska också hedras för att han inte dragits med i att fördöma oliktänkande, som t ex mig, i den heta migrationsdebatten vilket tyvärr alltför många andra drogs med i och gjorde och fortfarande faktisk gör eller tycker. 


Fredrik är en bättre liberal än en del andra som inte såg eller ser det lika självklart med högt i tak och respekt för oliktänkande!”

tisdag, maj 01, 2018

S lurar skjortan av övriga partier om pensionerna

Jag har i ett antal år drivit att det måste löna sig att arbeta, även vad gäller att tjäna in sin pension.
Jag och Centerpartiet har också kämpat länge för att "fattigpensionärerna" ska få en hygglig garantipension. Det har vi lyckats riktigt bra med.

Pensionsgruppen med 5 partier plus MP i denna fråga föreslog nyligen att garantipensionen ska höjas ytterligare. Det innebär att den som har jobbat 30-40 år i ett låglöneyrke inte kommer att få ett bättre pensionsnetto än de med garantipension. Jag menar att ett långt yrkeslivs pensionsnetto rimligen borde ge någon tusenlapp mer i månaden.

Tillagt 28 maj; här ett exempel på hur hög garantipension/äldreförsörjningsstöd minus skatt plus bostadstillägg är relativt full pensions minus skatt om man jobbat ett långt yrkesliv med 25.000 kr per månad).

Hur pensionsgruppen, inklusive S, kunde lägga fram detta förslag begriper jag inte.

Det visar sig nu att socialdemokraterna hade en dubbel agenda. Man drev inte på i pensionsgruppen för att ett långt yrkeslivs arbete ska ge en bättre pension. Man ställde sig bakom det enhälliga förslaget att bara höja garantipensionen och bostadstillägg.

Nu, innan bläcket knappt hunnit torka från Pensionsgruppens förslag, slår så S till med ett vallöfte, 4 miljarder ska tillföras de som arbetat i låglöneyrken, + 600 kr per månad.

Det är självklart ett helt nödvändigt förslag i rätt riktning men det behöver analyseras. Uppenbarligen fungerar inte pensionssystemet, det naturliga borde väl vara att lägga in förstärkningen i systemet och inte som ett extra tillägg.

Men som sagt, ris åt socialdemokraterna som uppenbarligen insåg det som jag har krävt men inte drev det i Pensionsgruppen.

Och det är för mig gåtfullt hur Pensionsgruppen kunde lägga fram det förslag som man gjorde. Övriga partiers kommentarer är av typ att nu vill vi också höja pensionerna.