tisdag, maj 22, 2018

Spänningar inom S i migrationspolitiken - Ledarsidorna.se avslöjar

Ni som följer mig vet att jag sedan 2012 - med idéprogramdebatten och min artikel på DN Debatt om medicinska åldersbedömningar - diskuterar asyl- och migrationspolitik utifrån analysen att Sverige, som litet land i norra Europa, måste anpassa sina regelverk i riktning mot övriga EU-länder.
För detta enkla konstaterande har jag av media och av politiker skällts för att vara typ främlingsfientlig. Inget kunde vara mera fel, jag är en varm humanist. Men, det är riktigt att jag jag i några riksdagsomröstningar inte har kunnat rösta nej utan har lagt ned min röst.
Mindre känt är att det inom de flesta partier går skarpa skiljelinjer mellan de olika uppfattningarna om migrationspolitiken. I Liberalerna kommer 3 riksdagsledamöter att avstå eller rösta ja till regeringens gymnasieamnesti; Christina Örnebjär, Nina Lundström och Birgitta Ohlsson. De har lagt en gemensam motion.
Hos Moderaterna finns också en rätt stark opinion i den riktningen men riksdagsgruppen håller ihop, vad jag vet.
Kristdemokraterna är delade i migrationspolitiken ändå upp i partistyrelsen men vad jag vet så håller riksdagsgruppen ihop om nej till gymnesisamnesti.
Och Socialdemokraterna, som vi alla vet, där röstar alla enligt partilinjen vilket är en förklaring till deras långa regeringsduglighet. Men många riksdagsledamöter skulle med all säkerhet gärna rösta nej. Sara Karlsson lämnar t ex riksdagen i protest.
Den fristående socialdemokraterna Johan Westerholm (son till liberalen Barbro Westerholm) har god insyn i socialdemokratin och avslöjar här på sin sajt Ledarsidorna.se att UD med Utrikesminister Margot Wallström och statssekreterare Annika Söder (och säkert stödda av 5 socialdemokratiska sidoorganisationer) i ledningen aktivt motarbetar regeringens skärpta migrationspolitik.
Stämmer detta, vilket jag håller för rätt sannolikt, är det sprängstoff.

26 kommentarer:

Anonym sa...

Och jag kan inte ens rösta på mitt gamla parti moderaterna för att jag får Annies migrationspolitik på köpet. Är nog inte ensam... men svaret får vi i valet. Båda blocken har stora problem när de kört över 70% av folkets vilja i denna fråga senaste 10-15 åren.

Anonym sa...

Röstar man på M får man Centern , bevare mig.
Röstar man på S får man MP, lika illa!!

Alltså är inget av dessa parti tänkbara att rösta på!

Anonym sa...

Ett tips, att skriva eller försvara att man "inte är främlingsfientlig" blir lite som att ständigt intyga att man är väldigt hederlig, varför ska man säga det om man inte är ohederlig? Så det blir så klart hopplöst, detta anklgelse och angiverisamhälle, där man använder moraliska fördömanden, som dessutom inte är sanna, för att trycka till meningsmotståndare. Bättre är sannolikt att endera bara vara tyst, eller använda ironi.

Starke Staffan
(av mina belackare benämnd rasist)

Då vet hyggligt folk att du garanterat inte är främlingsfientlig. Så skruvade är vi, och det kanske biter bäst på den smala krets som trots allt följer din blogg.

Mobb-maffian, dvs hatargänget, dvs motpolsgänget, har ofta inte ädlare syften utanför det egna intresset, genom att polarisera, inte bemöta i sak, utan komma dragande med värdeomdömen avseende person, så vet man ju att det är fråga om pool-gänget, är du inte med oss, så är du mot oss. Det är på normalfördelningskurvan ca 5 % knasbollar på ena sidan och 5 % kokonötter på den andra. Man vet ju vilka det var i skolan som mobbade, och det är nog i grunden samma form av vilja till översitteri och önskan efter självförverkligande, på bekostnad av andra.

Man ska inte lägga energi på att få med sig eller mot sig polerna (mobben), utan tänka på att det i mitten av kurvan finns ca 50 % normalt folk som klarar av att det finns Gott OCH Ont samtidigt. Sedan återstår det då 20 % p varder sida om mitten, som är halvlåsta. Det är dessa grupper, på vardera sidan, som man ska ägna lite omtanke och kärlek, så de inte halkar med 5%-arna, utan kan förmås dra sig mot mitten. Det är för övrigt den resan som SD nu håller på med. Man klipper 5 %arna, och rör sig mot 50 %arna. Det samma gäller Moderaterna, eftersom tiden 2010 - 2014 blev lite Mp5%. Sossarna har de inte alls enkelt. Delar av dess ledning, efter Perssons miss med sin efterträdare, blev inte direkt några 50 % sossar, utan mer 5%are, och det höll ju ett tag :-) UD, vd spelar det för roll? Det är inte långt till midsommar, sedan semester, sedan augusti, det går fort som fasiken, och under tiden duggar det opinionsmätningar och utspel, och absolut ingenting kommer att ändra på verkligheten. S.W

Anonym sa...

Det finns flera intressanta exempel att studera i propagandakriget, detta med vad som är relevant och sant ELLER vad som är förfäktande av en viss tolkning, uppfattning eller värdering. Det pågår något slags ställningskrig om "verkligheten" utifrån rätt givna positioner, där polsariserande ståndpunkter ofta vinner framgång i debatten (slaget om berättelsen) men alltså mycket sällan löser problemen på gatan. (tex hur människor röstar om det inte är ordning och reda på gatan)

Exempel:
DNs ledare (PW) kopplar på ledarplats samman kritiker av den förda migrationspolitiken, som DN gått i brächen för, med psykologiska orsaker som "allvarliga karaktärsfel" dvs rasism, eller psykisk ohälsa. Det är en väg att argumentera, att det sakliga invändningar om migrationens för- OCH nackdelar, där den som framhåller nackdelar, genom en "forskningsrapport" lider av någon slags inadekvat verklighetsuppfattning. Poängen här är väl att man måste läsa rapporten själv, för att se om den "sanning" som rapporter förfäktar, är korrekt återgiven. Här fuskar våra sanningsministerier enormt, man inte bara plokcar ut den forsning som stöder den egna tesen, eller plockar ut delar av en viss rapport, som stödjer den egna tesen, som sämst blir det när någon som har huvudeet på skaft, helt enkelt tolkar om en forskningsrapport för egen skön, och saluför detta som någon slags "objektiv" sanning. För säkerhets skull taggas/märks artikeln med två etiketter: RASISM och Psykisk ohälsa.

Nu får den menighet som följer ledare (typ mediaeliten själva) hjälp av journalistiken. Paulina Neuding replikerar på twitter:

PN:
"Kritik av viss politisk policy = 1) karaktärsfel, eller 2) psykisk ohälsa.
Jag är uppvuxen med de här historierna om kommunistpolsk press, men detta är
förstås DN Ledare.

PW svarar:
"Nån särskild idé bakom att lägga in en skärmdump av automatiserad reklam för mitt nyhetsbrev till detta? Kritisera gärna i sak innehållet i ledaren och skribenten, men förstår inte vad skärmdumpen har med frågan att göra"

(detta är intressant, eftersom det visar att PW vid tillfället inte ens förstod PN:s kritik, men anser sig ha tillräckligt på fötterna för att gå i offentlig polemik.)
Dvs man ser tydligt att det är två personer i olika bubblor, för hade PW verkligen läst hela rapporten, och själv insett att hans svar om att PN inte håller sig till sak inte var korrekt, så hade han inte gått ut med replik.

Neuding svarar:
"Skärmdumpen visar att ni kategoriserar den länkade artikeln i ämnen
"rasism" och "psykisk ohälsa". Just detta är min kritik i sak – att
när argumenten tryter avfärda kritiker som lidande av allvarliga karaktärsfel (rasism) eller psykisk ohälsa. Ni skriver in er i mörk tradition."

Detta bemöts däremot inte. Referensen eller konnotationen till både rasism och att nazisterna inte var så snälla mot avvikande grupper, tex psykisk ohälsa, är inte utan gift. I synnerhet som det handlar om att kategorisera saker och ting, vad det nu är för fenomen som DN ansåg sig vinna på att omtolka från studien. S.W

Anonym sa...

Neuding sammanfattar sedan (hon har så klart läst studien och visar var skåpet ska stå):

PN
"Studien konstaterar
"Increasing bitterness is associated with growing worries about immigration."
DN ledare refererar missvisande om "invandrarhat" och "rasism",
och taggar under "psykisk ohälsa".

SW Sedan kommer ett inlägg om syftningsfel om en central term, "hat", vilket bara visar på hur förvirrad debatten bli av att även pålästa personer tolkar verkligheten helt fel, av små små glidningar av ord (detta med hat och hatbrott - var gränsen går mot vår grundlagsskyddade yttrandefrihet, att det inte nödvändigtvis måste vara ett problem i den demokrati att inte ha samma uppfattning som DNs ledare :) Dvs även det lilla lilla försöket att försöka PWs uppfattning från någon hjälpryttare kommer att falla platt.

"Jag kanske missförstår, men skribenten skriver invandrarhatare. Inte invandringsmotståndare /förespråkare av en stramare migrationspolitik.
Det sistnämnda är väl att kritisera en policy, och den kritiken finns
i dag. Invandrarhatare tolkar jag som att hata invandrare som grupp."

Neuding avslutar:
"Läs studien. Den gäller "worries", inte hat."

S.W Det är blytungt av PN. "Läs studien"
PW bemöter inte den sakliga framställning PN gör, utan bemöter istället PN med att hon inte håller sig till sak, där hon sakligt påpekar att DN måste ha missförstått eller omtolkat studien.

Om vi inte hade Paulina, som "faktagranskare" så hade DNs tolkning av studien ingen annan publik härold, eftersom ingen annan hade tid att läsa. Då hade DNs tolkning framstått som en "sanning" eftersom ingen normalt har tid att granska källor som auktoriteter använder sig för att verifiera och belägga sin egen uppfattning.
Det är egentligen lite läskigt, alla proffstyckare, som stödjer sig på andra källor, där det saknas grund för att dra de slutsatser man drar.

Har själv sett horribla uttalande från forskning i statistik, där man drar ut en liten liten del, ur ett rätt omfattande siffermaterial, och gör till sanning, trots att studien som helhet visar något helt annat. När ledande tidningar gör samma sak, fast med ord, och samtidigt driver tesen om vikten av saklighet som är en helt annan fråga än opartiskhet, så ger det att man genom att tolka om språkliga begrepp, kan få nästan vad som helst att framstå i en helt annan dager än rapportförfattaren avsett. Det är alltså ganska stor skillnad på att en alldeles fr stor del människor känner ängslan för den förda politiken, deras ängslan Ö(som inte är samma psykiatriska betydelse som oro) kan faktiskt vara befogad.

Att koppla samman ängslan med rasism eller psykisk ohälsa är helt enkelt inte riktigt rättrådigt. Fasiken, om det är något människor blir både oroade och ängsliga för, är det just om kartan inte stämmer med verkligheten. Det som sannolikt håller på att hända är att somliga privilegierade grupper helt enkelt fortfarande tror att man enkelt kommer undan med "fejk" och det gör de, så länge inte andra (:eller journalister (eller forskare) bemöter och vederlägger milt sagt vajiga uppfattningar.

Det kan ju vara så att PW vann slaget ändå, eftersom det var fler som läste ledaren, än Neudings genmäle. Men, det spelar inte så stor roll. Den bild som DN förfäktar, är inte sann, och visar egentligen att man kanske inte lärt sig läxan, vilket antyder att den svartvita världsåskådning som fört oss ända hit, kommer att fortsätta. Vad som däremot hänt är att "ängsliga" PS anpassat meteorologin lite till den nya verkligheten.

Typ invandring har både positiva och negativa konsekvenser, och om man inte parerar för de negativa i tid, så kommer man inte dra full nytta av de positiva. För oss utanför bubblan uppfattas det som att om tx DN driver denna nivå på opinionsbildning, så har DN ett litet problem med uppslag, p hur man ska beskriva den önskvärda verkligheten. S.W

Anonym sa...

En annan felkälla kan kanske vara att Sverige inte har haft någon direkt levande eller prioriterad vetenskapsteoretisk tradition, typ vetensakpsteoretisk baskurs. Detta om grunderna för hur vi kan veta om något är sant eller falskt, eller att kunna skilja på vad ontologi resp epistemologi är. Postmodernismen slår så klart rätt hårt i länder utan väl förankring i grundläggande vetenskapliga uppfattningar.

Hypotetisk-deduktiv metod är en vetenskaplig metod som anses beskriva hur vetenskaper fungerar. Metoden kom som ett svar på den logiska positivismens försök till att finna hur kunskap kan generaliseras ur ren induktion och beskrevs först av Karl Popper i "Forskningens logik".

Metoden innebär:

- Att formulera en eller flera hypoteser. Oreglerad migration är alltid rätt.

- Att härleda konsekvenser som logiskt måste följa av hypotesen eller hypoteserna.

- Att undersöka om dessa konsekvenser stämmer överens med verkligheten.

hypotetisk-deduktiv syftar i sammanhanget på deduktiv härledning av konsekvenser ur den givna hypotesen. att det är möjligt att med slutledningsregler kontrollera följdriktigheten av något (deduktionen). Man behöver således inte känna till meningen (betydelsen) av en term, utan endast relationer mellan, de ord som uppträder i premisser och slutsats. Problemet är bara det att definitionerna av en term, tex frihet eller rättvisa, inte direkt är avvägda i debatten, så alla talar så klart ständigt, medvetet, förbi varandra, eftersom man inte är överens om spelreglerna, dvs språket, och i den meningen har postmodernisterna vunnit slaget. Allt bli pannkaka.

Induktion (typ brittisk empirism) är ett förfaringssätt att härleda slutsatser från empiriskt verifierbara erfarenheter varpå det är möjligt att inducera en sannolik slutsats. Dvs ett påståendes sakliga innehåll måste vara riktad mot en referens som är verklig och går att återskapa med ett nytt experiment. Istället för att verifiera säger experterna (Samhällsvetarna) numera oftast "evidensbaserad" eller bara evidens, som är lite vajigt, dvs att diskutera och förhålla sig till olika vetenskapliga perspektiv och förhållningssätt, och eftersom de flesta inte hänger med på att evidensbaserad uppfattning innebär att man förstår att det finns olika uppfattningar, tex strukturalism eller postmodernism, så blir det så klart dubbel pannkaka. Man vet inte ens om att man inte vet om, vad skillnaden är.

Om man hittar konsekvenser som inte överensstämmer måste hypotesen förkastas ( falsifikation). Konsekvenser som visar sig stämma med verkligheten kan sägas stärka hypotesen, men man kan ändå inte bevisa dess riktighet eftersom man inte kan utesluta att någon annan senare lyckas komma med ett försök som ger ett annat resultat. S.W

Anonym sa...

Vi provar hypotesen

Det gäller att:
Om någon postmodernist har tomtar på loftet, så är det sannolikt att det finns fler loft med tomtar.
Alla genusteoretiker är postmodernister.

Vi söker upp en postmodernist på någon samhällsvetenskaplig institution i närheten av en storstad och fastställer att det är en riktig postmodernist (utan att bry oss om det är en genusteoretiker). Av hypotesen följer konsekvensen logiskt att eftersom postmodernisten har tomtar på loftet så måste det vara en genusteoretiker.... men om det nu är en postmodernist som är genusteoretisker och inte har tomtar på loftet, så kanske man kan börja ett intressant samtal, dvs om intentionen är rätt. Då har man mas vunnit kunskap, från bägge läger. Naturligtvis är hypotesen ovan om postmodernsiter garanterat lånt ut i tassemarken, för att tjäna som exempel.

Fallibilismen tror att en kumulativ utveckling av kunskap är möjlig, bara inte att kunskapsutveckling inte är enkelt trappstegsformad (eller är utan fallgropar) Fundamentalt för en välformulerad fallibilism är begreppet om ”sanningslikhet” också myntat av Popper och implicerat av Peirce (korrespondensteori om sanning). Man får vänja sig vid att det är skillnad på sanning och sanningslikhet. och man får lära sig att skilja på god intention och ond. Är intentionen från de bägge ikväll god, så kommer de inte medvetet missförstå varandra, och bägge kan kåras till vinnare, är intentionen ond, dvs man försöker skapa begreppsförvirring och bemöter inte varandras argument på ett hederligt konstruktivt vis, så förlorar alla, inte minst kombattanterna.

Inom medicinsk och naturvetenskaplig forskning har den vetenskapshistoriska kunskapen lett till att fallibilismen blivit forskarnas s.a.s. spontana (intuitiva) epistemologiska uppfattning. Det går inte att komma dragande med socialt konstruerat kön på en institution för matematik eller fysik, sannolikt för att poststrukturalsiterna inte ens begriper vad de håller på med.

Hade nu inte socialkonstruktivismen dykt upp som mode, att sas undergräva vetenskapen per se, så skulle det förmodligen blivit samma utveckling inom humaniora och samhällsvetenskap. Men nu blev det inte det. Sociala konstruktioner styr vad som är sant och falsk, och eftersom allt som människor företar sig, kan antas utgå från sociala konstruktioner, så finns ingenting utanför det subjektivt förfäktade. Detta är inte bara en strid inom Svenska akademien.

Upplysningsethoset
"Sök med hjälp av empiri och ditt förnuft sanningen; låt i ditt sanningssökande inte ditt förnuft snedvridas av några emotioner, värderingar eller bundenhet till existerande traditioner."

Värderingsethoset.
fick stor spridning inom den icke-kommunistiska delen av
68-vänstern och kretsen kring den tidskriften "Häften för kritiska studier"

Värderings-ethoset uppmanar forskaren:
"Gör dig innan du påbörjar din forskning medveten om vilka värderingar och värdepremisser du har, och låt sedan dessa (förutsatt att du nu också i klart ljus accepterar dem) genomsyra din forskning."

Postmodernism-ethos:
"Gör dig fri från det traditionella sanningsbegreppet,
skapa sedan i din forskning de sociala konstruktioner som du av politiska eller andra värderingsmässiga skäl anser vara bra; eller (om du inte bryr dig om någon normativ dimension) helt enkelt faller dig i smaken."

Nyupplysningsethos
"Sök sanningen som den person du är, men inse att du förmodligen
bara kommer att nå en viss sanningslikhet, samt att du på något
sätt nästan säkert är åtminstone lite påverkad av din samhälleliga
position, bakgrund och lojaliteter."

Anonym sa...

Det går att anta att postmodernism-ethoset är en ganska enkel resa att ta sig förbi ett "köttberg". Det spelar inte så stor roll, visst finns det poänger att vi även styrs av värderingar (och kultur) i forskningen, eller som politiker :-) som vill stödja sina teser på forskning. Men allt slutar med empiri. Forskning som inte stödjer sig på empiri, är helt klart inte forskning, utom möjligen matematik.

Strävan efter sanningen hade upphört, och allt handlade om fiktion.
Dvs ska man säga något till andra, meningsfullt, ska det göras med ett språk som är meningsfullt. Dvs termerna måste vara definierade och riktade mot något, endera en definition eller en referens, eller helst bägge. Annars faller trovärdigheten i termen, och den kan inte representera meningsfulla begrepp eller relationer mellan dessa. Så det kokar ner till språkliga frågor, vad vi menar med något, tex definitionen av en förklaring eller vad som avses med en "betydelse"

I fiktionell intentionalitet (socialkonstruktivism) finns inte satisfieringsdimensionen; för påståenden om något, innebär detta att den sann-falska dimensionen har
eliminerats.

Representationella påståenden är sanna eller falska, men fiktionella påståenden är
varken sanna eller falska. De kan vara vad som helst, eftersom allt är möjligt i en subjektiv parallell värld. Min sanning är lika sann som din, säger matematikern till Pastor Helge i Knytby, och det stämmer ju. Min sanning är lika sann som din säger inte Åkesson till Annie, hans försöker rikta sin språkliga intentionalitet bort från en värdering och till något konkret eller empiriskt uppfattningsbart, medan fru Lööf inte är känd för att rikta sin intentionalitet mot något annat än värderingar.

Det är två helt olika människor och två helt olika hjärnor som möts. De argumenterar från vitt skilda utgångspunkter, och det ligger i farans riktning att de inte kommer att kunna förstå varandra ens om de ville.

Den (starka) socialkonstruktivismen måste i ljuset av distinktionen mellan fiktiv och representativ riktning (relationen till vilken slags referens termen de använder syftar mot, tex rasist) hävda antingen att all beskrivande intentionalitet ska betraktas som fiktionell intentionalitet, eller att distinktionen inte låter sig göras; varigenom ändå alla påståenden antar karaktären av fiktionell intentionalitet. S.W

Anonym sa...

Klarar man inte av att skilja dessa vetenskapsteoretiska begrepp åt, är sannolikheten hög att man talar förbi varandra, eller att man hänvisar till olika slags forskningstraditioner, där postmodernismen har tagit ett relativt starkt grepp om vissa institutioner på svenska universitet. Postmodernismen är så klart intressant, men ändock ett gift, eftersom ingenting denna lära predikar, egentligen kan vara sant, och allt faller tillbaka till uppfattningar och tro. En tid som med vissa undantag var förhärskande innan den vetenskapliga revolutioinen med start sent 1500-tal.

Att tex på fullt allvar hävda TF och RFs reglering av diskriminering, som stöd för att slippa bli kritiserad för att man förfäktar att alla människor (som man anser sig kunna kontrollera med hot om våld) ska leva till punkt och pricka efter en bok skriven på 600-talet efter kristus, eller att delar av vår demokrati ska inrättas efter påbud från en sådan skrift, som dessutom inte finns åtkomstbar i original och vars språk för länge sedan är bortglömt, är helt enkelt nonsens. Man får visst tro att det som står, (som man inte själv kan läsa på original eftersom språket inte längre finns) är sant, absolut. Men man kan inte komma dragande med att alla som själva förfäktar att detta med tomtar och troll får man hålla för sig själv och inte trycka ner i truten på andra. Detta är ett mycket gott exempel på riktadhet, dvs att språkliga begrepp om sanning, är riktade från ens egen subjetiva uppfattning om något som står i en bok, som ingen kan läsa.
En svensk översättning av samma bok, godkännes inte som grund för tolkning.

Dvs vad man menar eller avser är riktad mot något som är fiktivt, alltså går det i grunden inte att bemöta, på samma vis som utsgan:
- där står en spade.
- Ja där står en spade.
- Jomen visst är det en spade.
- Absolut, en spade är det bestämt.

- Nä, det är ingen spade
- Flämt, vad är det då, som står framför oss?
- En social konstruktion.
- OK, men ser det ändå inte ut som en spade, den är väldigt spadlik?
- Nä, den upplevelsen finns bara hos dig
- Åhå, men om det inte är en spade och den kanske inte finns mer än som upplevelse
- vad är det då?
- En social konstruktion sa jag ju.
- Ok, kan man gräva med en sådan?
- Jo, men det innebär strukturell diskriminering, eftersom den sociala konstruktionen "spade" är konstruerad av misshagligheter i forntiden för att gräva diken och förtrycka de queeersexuella. De har inte fått någon chans att gräva diken. Vi måste omvärdera vår syn på vad vi menar med diken. osv

Inte riktigt så illa kommer det att bli ikväll, men det kommer inte gå att ta miste på att kompatanterna har olika referenser till vad de talar om, och eftersom de som ska värdera vem som vann debatten, också har lite olika uppfattning om vetenskapsteori, och har olika skolning som journalister, där detta med att rikta objektivet mot ett subjekt, och bara beskriva, inte värdera, så är det ganska sannolikt att inte heller TV-tattarna kommer att bli klokare. Trots allt är fru Lööf skolad i detta med "berättelser" som ligger mycket närmare hur det borde vara, dvs fiktion. Medan Åkesson ligger mycket närmare, språkligt, hur det faktiskt är, (inte att det skulle vara sant), utan att referenserna i hans språk landar på gatan, och det är lite där matchen kommer att stå, mellan det fiktiva och det som låter sig representeras på något vis realt. S.W

Anonym sa...

Detta med Ogden, om termen som avses har en referens som är verklig eller fiktiv.
Utgången ger att ord kan vinna slaget om vem som bäst återger beskrivningen av något, tex arbetslösheten i område X hos gruppen Y. Men själva arbetslösheten hos den partikulära individen, ändras bara den dagen det finns att arbete att söka som vederbörande har kompetens för, och dessutom är beredd att acceptera. Så i fråga om arbetsmarknad och vikten av bävrar, kan nog sannolikt Jimmy och Annie mötas, dvs om de riktar sitt språk mot riktiga människor och vad som behövs för att arbetsgivare ska komma på tanken att anställa människor för uppgiften Z. Det går alltså inte att föra meningsfulla samtal om inte samtalet är meningsfullt, dvs har en mening som är riktat mot något som är på riktigt, utan intentionen att skapa fiktion. Upplevelsen av att naturvetenskap är humbug, betyder inte att det är humbug, inte ute i naturen, och egentligen inte ute på gatan heller. Antingen så får man stryk och blir rånad, eller så blir man inte det. Och här ligger grunden för sannolikhet, dervivatan på detta över tid, ger grund till om oron är befogad eller inte. S.W

Källa till ethos-delen:
Insikt och Handling, Ett levande forskningsethos av Ingvar Johansson

http://www.fil.lu.se/fileadmin/_migrated/content_uploads/Insikt_och_handling_vol._23_-_2010.pdf

Anonym sa...

Bäva månde folket.De som önskar ett splittrat folk har lyckats.Liberalismen har lyckats splittra folket.Vi behöver ledare som med hårdföra metoder enar vårt folk.Björklund har rätt,liberalismen,den för folket skadliga,liberalismen är död.Både islamism,kommunism och fascism kan flexa musklerna när det behövs.Jag spår att inom tio år har vi blodiga sammandrabbningar mellan dessa storheter.Var fan skall hederligt folk ta vägen? Svara nån!

Anonym sa...

Jag har en konkret fråga till C.Hur tänker man sig fortsatt samarbete med de allianskollegor som har riksdagasledamöter med kopplingar till den av FOI utpekade organisationen Expo? Liberalerna har några stycken med täta band till Expo.

https://nyhetsbyran.org/2018/05/22/foi-expo-pekas-ut-som-extremvanster/

Anonym sa...

Vi skall försöka att inte glömma er tid vid makten.Kan ni ge besked om ifall alliansens samarbete med Expo skall återupptas?

http://www.friatider.se/regeringen-samarbetar-med-expo

Anonym sa...

Så vi ska rösta på Allijjansen och fortsätta på den inslagna vägen? Eller ska riktningen läggas om? Nu gjorde vi just undantag för ca 9000? vuxna män utan skäl men det ska vi inte göra igen för efter valet ska vi börja ta ansvar... Vems politik M eller C kommer gälla, tror väljarna är värda ett glasklart svar exakt vad som kommer?

Anonym sa...

Kan ni politiker ge svar, vi är ett litet land med liten befolkning, hur blir fortsättningen? När ska våra barn vända sig mot mecka? För man ser en viss trend här, detta är bara 12 år.

Alliansen tog emot
2006 - 95.750
2007 - 99.485
2008 - 101.171
2009 - 102.280
2010 - 98.801
2011 - 96.464
2012 - 103.059
2013 - 115.845
2014 – 126.966

Det röda laget
2015 – 134.240
2016 – 163.005
2017 – 144.489

Summa 1.381.558

Anonym sa...

Jag är inte politiker men med tanke på att den svenska befolkningskurvan går åt motsatt håll så dröjer det kanske 20 år.Du vet,det är en omständlig,dyrbar och ineffektiv procedur att försöka rädda befolkningen med ivf-befruktningar.Bättre att ta hit fertila män från kulturer där religionen islam på ett sätt skyddat befolkningen.Det används inte tiondelen miljögifter i dessa länder.Så ja,vårt sätt att leva tar kål på oss.Det är bara början och det är männens fertilitet som först skadas.Så är det.Västerländska män dör ut.Tro fan att människor med sunda vätskor och med alla sinnen i behåll grovt motsätter sig vårt sätt att leva.Det är inget för mänskligheten hållbart levnadssätt.

Anonym sa...

Det blir islam som räddar mänsklighetens fortlevnad.Infertila svenska män som dricker kranvatten med rester av östrogen,äter bröd med restet av bekämpningsmedel,äter med bestick som är tillverkade av radioaktivt skrot med mera kommer inte att bidra till att mänskligheten fortlever.Tio generationer där skador i atvsmassan dupliceras för varje ny generation har gjort att vi kommit till livets slut.Titta bara vilken skillnad det är på muslimska resp svenska ungdomar.De senare(särskilt pojkarna) ger ett fysiskt svagt intryck.Den som har sk.djuröga kan se vad som är friskt resp sjukt i allt levande.Tack så mycket kemiska industrin! Fy fan säger jag men till synes sköter sig enligt Expressen de som är överrepresenterade vid våldtäkter.Livet skall fortgå till nästan varje pris."Den som har något att säga tiger men tar ett steg framåt".Svenska män gapar och skriker på internet emedan invandrarna tiger och gör jobbet.Nu skålar vi i ett glas vatten med det kvinnliga hormonet östrogen.

Anonym sa...

På 60-talet när jag växte upp så var det stora hotet världens överbefolkning, och faktum är att det tror jag fortfarande på.
Sveriges jordbruksareal räcker till att försörja cirka miljoner människor. Det betyder att vi bör minska befolkningen till hälften.

Anonym sa...

Och så föll en siffra bort.
5 miljoner är taket för hur många som kan försörjas av vår jordbruksareal.

Anonym sa...

Med föddlotal som ständigt sjunker så löser för oss okända krafter det.En starkare och mer livsduglig människoliknade ras tar den vita människans plats.

"Vi" behöver inte bekymra oss mer.Resterna av oss blir väl snarare ett miljöproblem,fulla som vi är av allehanda farliga ämnen.Jerzy Sarnecki har ju rätt även om han i sin position inte skall relativisera- det finns oändligt större problem än några dödsskjutningar i Sverige.Annie Lööf som hade chans att visa att man tar miljöfrågorna på allvar babblar om "nazister" Sverige behöver ett ledarskap som ser helheten och som inte låter lobbyister styra politiken.Orban och Erdogan är föredöme på den puknten.Skicka Lööf till nån av dem.Hon behöver lära sig hur man på trovärdigt sätt styr landet.Hon gör väl ändå anspråk på att få komma till den direkta makten.Nä,tvi vale för sådana klåpare som hon.

Anonym sa...

Det är rent ut sagt för djävligt hur ni har svikit dagens ungdomar.Lokalpolitiker i Kristianstad undrar ifall deras budskap inte har gått hem och en centerpsrtist skyller på grupptryck när SD får nåra 60 procent vid skolval.Hoppas att dagens ungdomar ställer er till svars.Lagar kan ändras och varför skulle såna som ni undgå ansvar? Kalla det för vad ni vill men att inte tjäna det svenska folket kallar jag landsförräderi.Ni får sparken i höst till en början.Riktiga figurer är ni.

gruelse sa...

Genmäle till kommentatorn som titt som tätt lovsjunger muselmanernas förment goda spermakvalitet:

Om det nu så vore, att de muslimska männen är så virila, varför tillåter sig de muslimska männen att hunsas som hundar av det kristna USA, som relativt friktionsfritt kan exploatera MENA-ländernas olje- och gastillgångar? Tack vare USA:s exploatering av MENA:s fossila energitillgångar är levnadsstandarden i USA bra mycket högre än i MENA. Jag har ytterst svårt att tro att det skulle bero på altruism som de muslimska männen skulle uppvisa gentemot det kristna (=”otrogna”) USA. Det finns nämligen inget i koranen som stöder altruismhypotesen.

Sedan förstår jag inte hur lättvindigt de muslimska männen tillåter, trots koranens bud, att kristen, amerikansk militär får uppehålla sig på muslimsk mark, litet hur det faller USA in.

Att det kommer många rituellt könsstympade, oftast lögnaktiga män från mestadels analfabetiska, muslimskt patriarkala, kusingiftermåls- och inavelskulturer från MENA till Sverige är ett faktum. Här är vi ense. Men att dessa muselmaner skulle ha förment bättre gener än etniska svenskar ( obs, ej att förväxlas med svenska medborgare), är bara sådant man förmodligen kan läsa på islamska kvacksalveribloggar eller i protokoll från batikhäxornas sammankomster, och har föga med verkligheten att göra.

Massinflödet av muselmaner från mestadels kusingiftermåls- och inavelskulturer är endast en produkt av det landsförrådande, EU-vurmande politiska etablissemanget, utan stöd från det etniskt svenska folket, i syfte att förstöra nationalstaten Sverige till fromma för det överstatliga EU. Svenska politiker, som ävenledes har påfallande lätt till fällknivsbeteende om så behövs, vill ju vara bäst i klassen när de frotterar sig med kollegor och EU-apparatjikar i Bryssels maktkorridorer.

Massinflödet av muselmaner från kusingiftermåls- och inavelskulturer gör inte den svenska folkstammen bättre. Tvärtom! Inavel via kusingiftermål innebär att genetiska defekter frodas i muselmanernas arvsmassa. Det är därför det finns relativt många missbildade avkommor i MENA. Detta kan man inte läsa i svensk MSM, men så är det! Jag vet det från säker källa på plats! Att man inte ser dessa missbildade avkommor i MENA:s gatubild beror på att de göms undan. Det är tabu att visa upp dem.

Jag kan ju nämna här att relativt många missbildade avkommor från MENA har med extern hjälp hittat sig hit till Sverige. När den missbildade avkomman väl har kommit Sverige, så kan hen genera många sköna skattefinansierade inkomster till den familj, som kommer från samma genpool som den missbildade avkomman, och som säger sig ansvara för vården av densamma. Det har ju visat sig att personlig assistans är många gånger ett synnerligen lukrativt geschäft för invandrare med defekt genpool och bristande moral!

Kort sagt och med bäring på det kommande stollebeslutet att ge 9000 ensamkommande s.k. flyktingbarn amnesti, så är massinflödet av muselmanerna till Sverige ett djävla genetiskt nerköp!

Anonym sa...

De Afghanistanska "muselmanerna" lyckades driva ut Sovjet.De lyckades driva ut USA.De har lyckats med att driva ut de som de betraktar som fiender.Det är mer än vad vi svenskar har lyckats med.Hata är stort men att hata rätt är större.Är det några som eventuellt skall hatas så är det till 100 procent våra politiker som med hjälp av diverse löst folk inom journalistkåren som har höjt marxistliberalismen till gudomliga höjder.Hata de som springer sprutmedelsmaffians ärenden och som tack får 10 års förbrukning av stråförkortningsmedel.Fattar du inte att allt fokus medvetet läggs på invandringen för att förblinda dig för de verkliga problemen.Problemet är inte livet utan den livsstil som mer eller mindre snabbt tar död på oss.Rikta ditt hat mot rätt saker Gruelse.Skit i att ägna ditt liv åt statistik men ut och uppfyllen denna jord.
Puss och kram!

Anonym sa...

Vad tycker man om att privata intressen mutar politiker? Så här går det till när särintressen bakbinder politiker.VW och Eon sponsrade Annie Lööf med gratis bil.Hon kommer inte att göra om det denna valrörelse men på vilka andra subtila sätt kommer särintressen försöka påverka valrörelsen? Hur djävla korkad som politiker är man inte som tar emot rena mutor.Det är inte mutor i juridisk bemärkelse men att ens vill smutsa ner sig är obegripligt.Inte konstigt att svenska bilägare inte får stöd av politikerna vid avgasbedrägeriet.Vi skall inte ha korrumperade politiker som tex.Annie Lööf.Anonym sa...

Hajo, det går att dividera om allt möjligt, dock är det inget litet problem med kombon:
- social ojämlikhet
- kulturell, religiös, etnisk friktion
- könsobalans (migration av män+ abort av flickfoster)
(Är så klart bra för att dämpa befolkningsutvecklingen)
Men...
Det kommer att gå fullständigt åt h-e pga främst det 3e skälet, ackompagnerat av de 2 första.
Rosling var inne på detta, som matematik, just här verkade dock inte resonemanget om att det krävs en (1) kvinna för att det ska bli minst ett (1) barn passa.
Enl marknadsekonomins lagar borde underskott på kvinnor jämte att det bara är kvinnor som kan föda barn leda till ökad status för kvinnor. Minst jämställdhet, där norden kommit längst.

Den där lilla räkneövningen 1+ 1 = 2 löser de inte med migrationen av ”ensamkommande” män.
Det blir det rovdrift på flickor, dvs i kulturer med månggifte verkar kvinnans status vara relaterad till mannens ätt. Underskott på kvinnor i kombination med att kvinnor ägs av familjen, innebär att döttrar bjuds bort relativt unga, av matematiska skäl. 1+1=2 dvs underskottet ska plockas hem någonstans, reproduktivt, då går man ner i ålder. Svenska kvinnor, som väljer själva, väntar mot 35-40.

Våldtäkter är ett uttryck, gifta bort minderåriga ett annat. Rena rov ett tredje. Men vanligast genom historien är nog att döda männen och lägga kvinnorna under sig. Man förslavar dem. Bakom fängsel. Förbjuda utbildning, förbjuda vistelse utan manlig ledsagare, samt den milda formen men beklädnad från topp till tå, och att den som inte följer reglerna hamnar i en del trubbel. Alltså, alla dessa män ökar konkurrensen om kvinnor. De som inte lyckas den legala vägen hittar vägar runt. Resultatet blir i vart fall ökade konflikter mellan män, i ständig jakt på att öka sin ställning, att attrahera o försörja familjen. När våra politiker monterar ner välfärdsstaten, torskar kvinnorna mest. De blir beroende av männen igen. Det är en ödets nyck att det är nyliberalerna och ident-vänstern som bombar kvinnorna tillbaka till Mellanöstern, old school. De bemedlade kvinnorna är inte utsatta, vänta och se valanalys, vilka kvinns som röstar C, mp respektive Sd. Arbetartjejerna, lantlollorna och invandrarbrudarna i orten har ingen stor nytta av Gudruns fina flickor, vänsterns renläriga eller Mullehipsters på Söder.
Klart många svenska killar kommer hamna i bakvatten, konkurrensen ökar, och fler barn blir det nog bara om kvinnor inte får välja så mycket själva... så fler barn blir inte gjorda, men det blir så klart mer kamp. länge leve Patriarkatet. För ju fler män vi importerar, människor är en handelsvara som allt annat, desto mer patriarkalt blit så klart samhället. Såtillvida, matematiskt, är Sd minst patriarkala.
Avs väljare är c och m mycket mer lika än S, som borde spricka på kombon välfärdsstat + fri migration + rättigheter för alla. När medelklasstjejernas frihet inskränks i för hög grad, är det bara att gratulera Sd till ännu en målgrupp. Killar, svenska, har Sd redan tagit storslam hos. Vänta o se, tom delar av Stockholm har fallit i SDS händer, märkligt nog mer hos de unga. Man blir ju bra nyfiken på debatten om vi infödda män importerade 100.000-tals flickor/kvinnor, som vi kallade barn, och anställde som tjänstekvinnor, dvs enkla arbeten :-)
S.W
PS ironi? Nä, absolut inte, dubbelironi, nä, inte det heller. Det är bara att räkna, tex på våldtäkter, koorrerelar mot överskott män+ icke kontroll på kvinnor. Våldtäkterna kommer alltså att öka, utom där kvinnor är säkra, vilket normalt sammanfaller med social kontroll.
Leve friheten. Alltså vår individuella, hur det går för våra döttrars frihet, att inte kunna vistas på bygden ens dagtid utan förkläde, är faktiskt inte vårt problem, inte polisens heller. Sd

Anonym sa...

Det som kommer att sänka S är DN's positiva rapportering om den nuvarande ekonomiska boomen.Det må vara sant men DN's tidigare historia som fake newsförmedlare bidrar enbart till att misstroendet växer ännu större.DN är spiken i kistan för S.När DN talar rasar S kan man sammanfatta det med.Vi får se ifall min teori stämmer vid nästa opimätning.