fredag, maj 18, 2018

Fakenews från Migrationsverket om deras åldersbedömning av ensamkommande 2015.

När vi diskuterar viktiga samhällsfrågor i Sverige, och i USA, måste naturligtvis debatten utgå ifrån verkligheten och inte från "Fake News".

Jag har diskuterat rättsskandalen när Migrationsverket under många år svek rättssäkerhet och likabehandling när man underlät att medicinskt kontrollera ålder på ensamkommande asylsökande som uppgav sig vara barn under 18 år, och istället i praktiken nästan jämt godtog den ålder som den asylsökande själv uppgav.

Jag har i detta blogginlägg redovisat varför jag kommer att avstå i frågan om amnesti/gymnasiestudier för ca 9.000 ensamkommande som alla fått avslag i flera instanser på sina asylansökningar, och jag skriver också om det vägval som jag anser att Sverige står inför i migrationspolitiken.

Corren och NT intervjuar mig om detta den 18 maj.

Jag hävdar bl a att starka indicier pekar på att över 30 % av dessa som nu ska få amnesti var och är vuxna män mellan 20 och 30 år, dvs över 3.000.

(tillagt 18 maj: Expressen gör en stor genomgång av de 9.000, dock helt utan att gå in på hur stor andel som kan ha varit vuxna män mellan 20 och 30 när de sökte om asyl i Sverige som barn under 18 år. Hoppas Ludde Hellberg läser detta blogginlägg..!).

Migrationsverket ifrågasätter i artikeln genom Irene Sokolow detta:

"På Migrationsverket saknar man statistik över hur många unga ensamkommande som var över 18 när de anlände till Sverige, men ställer sig samtidigt frågande till Staffan Danielssons uttalande.
– Syftet med lagförslaget är att ge de unga som bedömdes som barn när de ansökte om asyl, men drabbades av långa handläggningstider och därmed hunnit bli vuxna, en ny möjlighet att få uppehållstillstånd, säger Irene Sokolow vid Migrationsverket och fortsätter:
– De som bedömts som uppenbart vuxna när de ansökte om asyl, har under hela processen betraktats just som vuxna. De personerna omfattas inte av förslaget, säger hon."

Det hon säger, och vill förmedla en bild av, är tyvärr osant och ett praktexempel på Fake News som naturligtvis inte en statlig myndighet ska ägna sig åt.
Hon sätter bilden av att det skedde en ålderskontroll under 2015 när ca 36.000 ensamkommande, hela 40 % av alla som tog sig till EU, valde Sverige. Detta är fullständigt fel.
Migrationsverket upphörde redan kring 2010 med medicinska åldersbedömningar och godtog i praktiken nästan alltid den ålder som den asylsökande uppgav. Endast om det var fullständigt uppenbart att den asylsökande som uppgav sig vara barn istället var en vuxen man kring 30-40 år eller mer så betraktades ett fåtal som vuxna trots att de uppgivit sig vara barn.
Däremot godtogs de som uppgav sig vara barn trots att de sannolikt var vuxna män mellan 20 och 30 år regelmässigt som barn utan att någon medicinsk ålderskontroll gjordes. Dessa "barn" behandlades under hela asylprocessen som barn, placerades på HVB-hem med barn och fick vartefter oftast uppehållstillstånd och medborgarskap med personnummer som barn.
Migrationsverket genom Irene Sokolow ägnar sig alltså åt en mycket anmärkningsvärd desinformation när hon vill ge Correns och NTs läsare intrycket av att de unga som "bedömdes som barn" när de sökte asyl under 2015 faktiskt "alla" var barn och att de som var "uppenbart vuxna" inte fick söka asyl som barn. 
Correns och NTs läsare vet ju inte att med "uppenbart vuxna" avser migrationsverket män som är 30-40 år och mer. Därför ägnar sig tyvärr migrationsverket här åt att sprida falska och felaktiga budskap, man sprider alltså Fakenews. Och det ska myndigheter, och ingen annan, hålla på med. Gör man det är det utomordentligt allvarligt.

Förra flyktingombudsmannen Merit Wager, utsedd av Mauricio Rocas, driver sedan länge en blogg där miggor, migrationshandläggare, anonymt berättar om sin vardag på migrationsverket. I detta inlägg berättar en migga just om att godta personer som barn, och beordrats till det, "eftersom personen åtminstone inte ser ut att vara 40"..(Visst är det anonymt och därför osäkert men raden av inlägg på Merit Wagers blogg ger ändå en samlad bild med stor tyngd, skulle jag vilja hävda.

Här skriver Merit Wager själv om sina mångåriga erfarenheter av åldersbedömning och ålder. Och även här. Här en sammanställning av länkar.
Här några länkar till som belägger det jag hävdar: Här och här.


19 kommentarer:

Anonym sa...

Det är ännu allvarligare än det kanske ser ut att vara för det kastar en skugga på alla andra myndigheter.Tilliten till våra myndigheter minskar och därmed faller den goda staten samman.Många av de invandrare som kommer hit har dåliga erfarenheter av myndigheter i sina gamla länder och sen kommer man till en sk utsatt förort och tvingas utstå brott och kriminaliter och samhället visar sig inte ens där.Förtroendet för samhällets institutioner är befogat dålig och politiker bär den yttersta skulden som inte styr upp korruption och andra missförhållande.Ja tyvärr så bär du en kollektiv skuld tillsammans med övriga naiva politiker.Nu tror ni att vi skall låta er få fortsatt förtroende.DET är sannerligen naivitet på gräns till dumhet.Det behövs nya kvastar.

Anonym sa...

Alvarligt talat är du inte i fel parti? Centern och Annie ses av mångas numer vara till vänster om miljöpariet när det gäller invandring. Och lyssna på uppläxningen av Julia Caesar, 2 delar, om centerns nazistiska rötter.

gruelse sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
gruelse sa...

Det är inte bara Migrationsverket som sprider ”fake news”. Det gör även det politiska och journalistiska etablissemanget om allt som har med massinvandringen att göra. Speciellt haglar etablissemangslögnerna och tysthetskulturen om de negativa sidorna av massinvandringen.

Lögn 1: Tyskland har tagit emot mer invandrare på senare år än Sverige.

Sverige har tagit emot betydligt fler per capita. Det är så man måste räkna för att göra rättvisa jämförelser länder emellan. 2007 - 2016 var den totala immigrationen till Sverige 1141319, vilket delat på en befolkning på 10 miljoner ger 114 immigranter per 1000 invånare. 2007 - 2016 var den totala immigrationen till Tyskland 7346086, vilket delat på en befolkning på 83 miljoner ger 89 immigranter per 1000 invånare.
http://appsso.eurostat.ec.europa.eu/nui/submitViewTableAction.do

Lögn 2: Sedan 2015 har antalet asylanter i Sverige lagts på ett EU-minimum.

Detta motsägs avUNHCR:
” Although most refugees remained close to home, some moved further afield, resulting in an increase in refugee and asylum-seeker populations in some European States. In Germany, this population rose to 1.3 million people by the end of 2016, while in Sweden it reached 313,300.”

Utslaget per capita blir det 31 asylsökande per 1000 invånare i Sverige i slutet av 2016. Motsvarande siffra för Tyskland är 16 asylsökande per 1000 invånare.
http://www.unhcr.org/globaltrends2016/

Lögn 3: Invandrare vill inget annat än att arbeta när de kommer till Sverige.

De flesta asylanterna och invandrarna kommer från patriarkala muslimska kulturer från MENA. I dessa kulturer är inte höjden av framgång att arbeta hårt, utan att njuta ett arbetsfritt liv, där det hårda arbetet utförs av slavar. Araberna har varit mycket aktiva i den globala slavhandeln. Rika araber har också själva sett till att ha slavar. Detta ingår i deras kultur och har en mycket lång historia, som inte passar det kulturmarxistiska narrativet och Jerzy Sarnecki.

Därför är Sverige, med sina generösa bidrag för arbetslösa invandrare, så otroligt lockande. Så nästa gång ni ser farbröder med kontinentalt präglade anletsdrag som sitter och dricker kaffe hela dagarna på ett kafé så tro inte att jobberbjudanden fattas dessa arbetsskygga bidragstagande farbröder, utan de har uppnått höjden att vara människa. Sett ur deras perspektiv servar svenska arbetande skatteslavar dessa farbröder.

Anonym sa...

11,4 per 1000 invånare.Kör nu inte du också med fake news.

Anonym sa...

De farbröderna som du ser sitta och dricka kaffe jobbar ofta natt med städning när du kanske snackar skit eller sover.Vi skall ha en restriktiv invandring och haters som du skall lära fakta.Basta gruelse!

Anonym sa...

Lite olyckligt med nyspråk, i synnerhet när det är engelska termer, som inte ger samma språkliga pregnans som vårt modersmål. Fake betyder falsk, eller möjligen förfalskning.
Dvs Nyheter eller information som är falsk. En spade ska benämnas en spade, om det är en spade.

Det handlar i grunden om desinformation, som är lika gammalt som människodjuret. Det är förvisso inget nytt att makt = rätt, och den som sitter på makten har makt att göra vad som behövs för att upprätthålla föreställningen.

Att en myndighet ägnar sig åt falsk information, är så klart inget finansiärerna (skattebetalarna) känner sig så bekväma med, och därför har vi demokrati, en typ av marknadsekonomi, där väljarna kan byta ut den ledning som endera förskingrar deras "arbete och kapital" eller förfalskar beskrivningen av sitt värv.

Människodjuret är till sin natur en bedrövligt manipulativ varelse, så det hjälper inte så mycket att säga att det är fel av ett verk, att vara följsam mot den hand som göder, dvs RK.

Så detta med påhitt och vilseledning slår i längden i valen, endera gör maktens hantlangare (verken eller statens bolag) bort sig vid utövande av offentlig förvaltning (myndighetsutövning), eller så gör politiken bort sig själv, oftast går detta hand i hand. S.W

Anonym sa...

De som vet hur det är ute i världen, vet att det i normalfallet är lite bättre i Sverige och att sannolikt 5 - 8 miljarder människor, om du fick möjlighet, skulle bli svensk medborgare, om de fick möjlighet. Människor i Sverige, som tycker det går åt fel håll, söker sig å andra sidan till bättre världar.

Att män, för det är egendomligt nog inte kvinnobarn, söker sig till Sverige, har att göra med att vi själva premierar detta, dvs att inte uppge sin korrekta identitet, där där man garanterat inte får stanna om man har "ordning på sina papper".

Vinsten är dessutom Jack Pott, om man uppger sig vara under 18, innebär så klart att man uppger en falska ålder. Allt annat vore "pling-plong" Detta blir ännu värre vid beaktande att det finns en och annan Jeppe som inte har rent mjöl i påsen och helt enkelt begåvas med ny identitet av Svenska staten. Varför skulle man inte söka sig till Sverige.

Hur somliga ens kan diskutera detta seriöst är enbart relaterat till egenintresse för viss opinionsbildning. En arena för vissa Svenskar att posera, utan eftertanke på konskevekser eller tanke på rättssäkerhet. Det finns inga sanningar, utanför möjligen logiken. att kräva att staten (dvs en underbetald handläggare på Mig.verket) har bevisbördan, och att denna ska vara bortom rimligt tvivel, är en spekulering i sannolikhet. Det är inte klokt att vuxna människor i Sverige sitter och diskuterar detta omvänt.Utgångspunkten är att det inte går att ta sig till Sverige (transportdirektivet) utan papper och utan pengar.

Utgångspunkten, so aldrig uttalas, är att "ensamkommande" är synonymt med en ung vuxen man som slängt sina identitetshandlingar, för att göra det så svårt som möjligt för handläggaren att vederlägga falska uppgifter. Vad som är "rättssäkert" handlar ju om vad man anser är rätt. Rätt att belöna båg, eller rätt att belöna sanning. Kvinnor och barn som sitter fast i flyktingläger premieras inte. det är de hårda frågan. Hade det varit någon ruter med talet om medmänsklighet, skulle vi säga, hur många ritktiga värnlösa barn kan vi rädda i ett flyktingläger, för ca 2 miljarder kronor?

För 2 miljarder kan man för 1000 kr rädda 2 miljoner barn, dvs det räcker sannolikt till mat och medicin för 3 månader för 2 miljoner individer. Dvs 9000 unga försigkomna män, mot 2 miljoner barn. Tanken svindlar, om det skulle vara skarpt läge. S.W

Anonym sa...

Det säger sig självt, om man tror på marknadsekonomi i dess urform, att om det är lönsamt att ta sig till just Sverige och uppge att man är ett barn, och ingen kontroll sker, och man får ett av skattebetalarna betalt ombud, (det får inte medborgare när det kommer till förvaltningsrätt)Ä, så kommer denna företeelse att sprida sig som en löpeld.

Det enda som förefaller kunna få något att hända, är omvändelse under galgen, dvs när systemet klappar ihop. Att våra politiker inte ställer sig på rättssäkerhetens sida, dvs värnar asylrättens grund, utan tvärt om uppmuntrar till människohandel och falska (fejkade) uppgifter, säger lite om statens egen etik. Alltså egentligen, enligt regelboken, ska det inte vara möjligt, om tex tänker sig en Svensk domstol, eller polisväsen, som förfalskar fakta i målet, för att uppnå ett visst syfte. I grunden
ska naturligtvis förvaltningsmyndigheter falla för frestelsen att lämna ut falsk information. Det säger sig själv, det kommer att gå åt h-e, om det nu inte redan gjort detta.

Det är nog.... därför vi har demokrati, om nu inte våra nuvarande demokratiska partier tänkt på det tidigare, att makten inte är sprungen ur partiledningen eller partigängarna, utan från medborgare med rösträtt. Det är lite därför som det popar (efter populus) upp utmanare till makten, först Kd, sedan Mp, sedan NyD, sedan SD, och nu under vardande, MED och AFS, bland annat. Det är en en helt naturlig sak, som inte har ett dugg med om nuvarande partier delar eller inte delar värderingar med uppstickarna, det viktiga, för demokratin, är att de som sitter i de gamla eliterna, alltid för sent upptäcker att det var deras egen kompass, som lite visade fel, ifråga om vad "marknaden" dvs valmanskåren, anser som "rätt". Marknaden har alltså inte fel, och gillar man inte läget, för delar av politiken, tex Folkisarna, anser att just deras intellektuella kapital är mer värt än andras. Eftersom man inser att de egna ideerna om staten (vsm som ska styra, och detta ligger rätt nära Platons idéer med en särskilt lämpad styrelseelit av filosofer) så vill man avskaffa demokratin lokalt och tänker sig något slags styrelseskick på "diktat" von oben.

Det är bara ett annat synsätt, i fråga om var den yttersta beslutsmakten ska ligga:
- hos de som pliktar med arbete och skatt, eller
- hos de som beskattar, överheten.

Det är ju ingen ny företeelse, detta att vilja bestämma över andras pengar (och arbete), omnipotensen är minst lika gammal som Gudarna. Klarar vi inte av det genom list (bedrägeri/falskt tal) så blir det krig/rån. Att arbeta 40 h och få 30 h av dessa ianspråktagna, är kanske inte direkt rån, men kräver ändå ganska god pedagogisk förmåga att sälja in, om villkoren inte passar och det går att byta uppdragsgivare till någon som bara nallar hälften. Det är inte lite det heller. S.W

Anonym sa...

Det skulle onekligen uppfattas som trovärdigt, om "nya" Bäverpartiet gick till val på att utlova skarpt: Hälften kvar. Alla som arbetar ska få hälften av sitt arbete kvar efter skatt. (helst ska man räkna in även arbetsgivaravgifter) Dvs av 100 kr går max
20 kr till kommunen, 10 kr till sjukvård etc 10 kr till staten och 10 kr till pensionen.
Så får politiken rätta munnen efter matsäcken, annars kanske ingen vill arbeta, om det nu är en global världsordning vi strävar mot, varför inte förbereda sig, medan tid är.
fri invandring och höga skatter, som förefaller vara dagens paroll, kommer helt enkelt inte att fungera. Det är urbota funktionell dumhet, falska premisser hur människor fungerar.

Det är alltså snickesnack inom politiken, vilsenheten med kompassen, det spelar inte så stor roll. Har de inte begripit grunden för demokrati - att väljarna kan välja eller välja bort, vem som ska få styra skeppet. Eller var de som betalar mest skatt kan välja att bosätta sig - så kommer det att bli utbytta :-) Det är rätt och riktigt, inte minst i en demokrati, där väljarna överlåter makt över dem själva, liksom beskattningsrätt, mot att de får något i utbyte. What´s in it for me. Vore människan solidarisk, skulle vi inte se Centerpartiets pardansande inför valet med S, eller är det en trekant med MP och S, och samtidigt kräva att alla frågor ska göra upp i alliansen före, andra partier diskuterar med andra uppfattningar. Det är sas hm, lite narcissistiskt, från väljarnas ögon alltså.

Sannolikt är problemet inte större än att det uppstått en politisk adel, som lever gott på kombon fiskehistorier, monopolet att beskatta, och som under inga omständigheter själva vill arbeta med produktion, tex att vara industriarbetare, lärare, polis eller sjuksyster. Det är när allt kommer omkring betydelgit bekvämare att arbeta med politik och bättre pension. Så även detta är marknadsstyrt. Vem fan vill arbeta som lärare i en soppa av social missär med låg lön och usla arbetsvillkor, och med en rektor, helt utan lärarbakgrund, rekryterad med bakgrund som "säljare" best case.

I länder där staten inte fungerar, inte statsmakten själv, utan själva staten, som inte är partitrogen, så går det inte att införa demokrati. Ta Egypten, det finns ingen oberoende stat, det är klaner eller så är det brödraskapet. I Sverige är politiken på väg att avskaffat statens fungerande kärnor, sannolikt för att politiken inte förstår
detta med att även om staten inte är god, så är varje annat alternativ sämre. Det kokar sannolikt ner till detta med opartiskhet, saklighet och opartiskhet. Den dag staten i för hög grad är partisk med skattebetalarnas resurser, så är statens saga all. S.W

Anonym sa...

B Dousa använder termen den korrekta och adekvata termen "pseudomarknad" om delar av friskolesystemet.

Staten tar upp skatt, fördelar genom upphandling av någon kommunal eller statlig dilettant, som skriver avtal mellan en privat part att utföra offentliga uppgifter. Tjänar marknaden pengar på detta, som tex detta med flyktingar, så kommet detta att öka, det är en marknadsnaturlag. Tjänar man på att vara "ett barn" så blir det fler "barn" förvisso manliga och inte utan spår av skäggväxt, än om statens skulle uppmuntra mottagande av kvinnor eller barn som inte uppnått puberteten. Det handlar i grunden om politiker som vare sig från höger eller vänster begripit hur marknadsekonomi fungerar, men det gör marknaden.

Eftersom politiken inte riktigt begriper, eller vill begripa, så kommer rekylen från väljarna, vilket är helt rätt. Beskattningsobjekten bestämmer ytterst, antingen genom att inte arbeta, (tex att poliser lämnar poliskåren) eller att staten sänker kraven på arbete och utbildning, genom att inte kontrollera, eller genom att beskattningsobjekten röstar bort makteliten. Ska det vara så himla svårt att begripa.

Ju mer etablissemanget "fejkar" dvs förfalskar den verklighet de vill styra och ställa över, desto snabbare går förfallet och desto snabbare blir de utbytta. Det är faktiskt spännande, vad som sker i Europa och särskilt i Sverige. Styrmodellen är anpassad för Svenskar och frammejslad även under åren före demokratins genombrott.

Mycket talar för att vår egen statsmakt, genom att i för hög grad politisera förvaltningsstaten, tex våra universitet, som sedan Thams dagar har en egen politisk överhöghet, helt enkelt att grävt graven åt sig själv. Situationen på våra universitet är bedrövlig. Visst kan man överväga att rektor inte ska vara ordförande för styrelsen, som faller var före Tham, men att staten ska utse representanter, är så dumt att klockorna stannar. Att stoppa in tomtar och troll i våra universitetsstyrelsen är nästan lika dumt som att låta religiösa dårfinkar styra över utbildningen i skolan. S.W

Därtill fenomenet att våra politiker i grunden förstått detta med produktion, dvs att man själv inte vill delta i produktionen, men känner sig skickad att styra och ställa över denna. Det luktar inte lite överhet. Framför allt går det i längden inte att utöva makt eller vara framgångsrik genom att berätta sagor och berättelser, jo det gör det, för fårskallar som tex de stackare som var med i Knytby eller sekten Bagwhan, men normalt inte.

Det går igen, känslan, dejavuen, på slutet i DDR, dvs deras egen nyhetsbyrå, själva inte trodde ett enda dugg på vad de trumpetade ut, så när det var något viktigt, som behövde verifieras, och förefalla vara sant, så började man hänvisa till BBC "denna nyhet är verifierad av BC" och då innebar detta att alla andra uppgifter alltså var fejkade (falska), vilket alltså de flesta redan kände på sig. När de själva, de som sitter och trumpetar, själva inte tror på vad de trumpetar ut, så är det ganska när fall. S.W

Anonym sa...

Det är lite det vi ser framför oss nu - en krock mellan det somliga benämner ideologier OCH vad som är grundläggande krav på ett fungerande samhälle, basbehoven (typ Maslov)
Man ser sällan, numera, diskussionen uppdelad mellan "klassiska" positiv och negativ frihet.

...............FRIHET.............
.................I................
Positiv frihet < - > Negativ frihet
(vänster)............(höger)
....I...................I....
....=...................=
Rättigheter +........Frånvaro från tvång
Skyldigheter.

Varje rättighet som kostar en insats av en resurs, måste inhämtas någon annan stans.
Varje utgift som EU har, måste tas in någonstans ifrån, och det är numera följande nettobetalare: Tyskland, Nederländerna, Österrike, Sverige, Danmark och Finland.
Samma länder som betalar mest, är också de som tagit emot mest migranter per capita.
Resterande medlemmar är för att använda Söderstens term från 1992, tärande.

Så hur mycket somliga talar om ideologi, så ligger det nära till hands att tänka att vad man egentligen talar om är intresse. man tenderar till att inte den ideologiska position man har, efter vad som ligger i ens eget individuella intresse. Få egna företagare röstar på Mp eller Vp, och somliga företagare inom det välfärdsindustriella komplexet röstar på M eller C. Förr röstade tjänstemännen på Fp och S osv.

För att riva av plåstret, ingen gillar en tvångströja, ingen gillar en rutten chef, ingen gillar hopplösa utsikter, och det spelar nog inte så stor roll om den orättfärdiga tvångströjan är EU, staten, kommunen eller om tvångströjan är en privat snöd skrupellös arbetsgivare. Värst är nog tvångströjan om vi blir rånade eller utsatta för utpressning, och därför låter vi oss bli beskattade, att att vi får behålla något efter vårt värv.

Så fort vi kan, så försöker vi hitta en grönare plätt gräs att hoppa till. Det må vara en partner....en bostad, ett arbete, men kanske inte våra egna barn. Resten är utbytbart, inklusive ideologi och lojalitet. Kommunen och bostadsområdet är grunden, gillar vi inte ordningen lokalt, flyttar vi, så fort vi bara kan.

Förtroendet för den bakomliggande kraft (staten) som möjliggöra ett civiliserat samhället som bygger på frivilliga överenskommelser, är alltså grunden.
Affären, överenskommelsen, håller, så länge det fungerar och ingen blåser någon. Om någon drar undan mattan för förtroendet i en affärsrelation, så är det för alltid borta.
Förtroendet försvinner snabbare än kvickt med falska nyheter, förfalskad fakta och förvanskade förespeglingar. Så bara termen "ensamkommande" eller "papperslös" är ett sätt att vrida lite på vad det egentligen handlar om.

Det borde heta flyktingar, är det inte flyktingar enligt konvention, så är det människor utan flyktingskäl, såvitt det inte är arbetskraftsinvandrare. Men språkbruket missar helt att det egentligen är en fråga om människor som av olika skäl söker sig en bättre framtid. Det gäller såväl den som är flykting som den som inte är det. Frågan handlar mer om var plikten/ansvaret ligger, för att sörja för uppehälle. Det är inte nödvändigtvis de kommunala skattebetalarna i en kommun, och anser MR-lobbyn detta, och kommuninvånarna har en annan uppfattning, så löses detta först i kommunala val, som sedan spiller över på riksnivå.

Det går helt enkelt inte i längden att leverera osanningar, inte för att man inte kan skoja skjortan folk, för det kan man, utan för att de helt enkelt inte fungerar med ett samhälle som bygger på för mycket skojeri, styrmekanismerna blir fel, och långsiktigt klappar bygget samman, som tex i Sovjet, Zimbawe eller Venezuela (eller Rom), dvs mekanismen upphör att fungera. S.W

Anonym sa...

Samma skatt för olika kommuner, men olika grad av "leverans" ger alltså upphov till missnöje och flyttströmmar, av den gyllene medelklassen, som upprätthåller det vi normalt benämner "staten" Flyttströmmarna sätter avtryck på priset på bostäder och på att det är svårt att rekrytera kompetens folk, utanför några centrala huvudorter.

Det är inte jättesvårt att förstå - tex på ett företag eller inom management, ansvaret kan inte delegeras, inte ytterst. Det ankommer ägaren, i Sveriges fall väljarna själva.

Däremot kan befogenheter och behörigheter delegeras. Ansvaret för demokratin vilar på medlemsländerna, där dessa delegerar befogenheter för Unionen att stifta lagar. Fungerar inte delegationen, så kan man endera ändra befogenheten, tex minska EUs behörighet, eller så kan man lämna, the power of good bye.

När ansvarsutkrävandet brister, tex hur Führern ledde sitt krigskabinett, dvs att behålla alla befogenheter hur striden skulle föras, och delegera bort ansvaret till fronten, dvs till produktionen, så gick det gudskelov inte bra. Stalin var inte riktigt lika galen, och insåg till slut, att delegera till någon som hade kompetens. Churchill visade samma tendenser, att vilja styra och inte leda, och det som höll honom borta var förmodligen viljan att bli historisk, dvs han ville inte ha sitt namn i krigskabinettets protokoll, att ha lagt sin näsa i blöt, som han inte skulle.

Man kan tänka sig att många politiska idéer och beslut numera inte går att ställa enskilda politiker till ansvar för. De är fenor på att gömma undan sig från beslut som är svåra, och fantastiskt duktiga på att hålla sig framme när något går bra, inte enbart VM-guld. Ansvaret för ett kommande haveri på bostadsmarknaden kommer inte att kunna utkrävas. Ansvaret för 40 år av eftersatt järnvägsunderhåll kommer inte heller att kunna utkrävas. Ansvaret för att avskaffa det nationella försvaret, går delvis att komma åt, någonstans började det 1998 och blev allvar av 2002 med uppgörelsen med Mp. Det intressanta är att Alliansen fortsatte på samma linje, och besluten kan inte ha med någonting annat att skaffa än att man saknade penningar och gjorde andra prioriteringar.

Tex detta med de icke existerande ryska hoten i relation till EUs pågeående expansion, var ju faktiskt rent nys från Reinfeldt och Co. Det borde skrivas en bok över alla uppenbara dumheter och rövarhistorier som vårt etablissemang hittat på genom åren, där det alltså är fullt logiskt rimligt att ingen vaknar upp, förrän vi har Trump mitt i rummet. Det är inte ok att dra fiskehistorier, om det inte gäller det egna intresset.

Kokas allt ner till ansvar, (om nu någon lite undrar varför det är oro i leden i våra partiledningar, så är det inte svårare än att våra ledare kanske måhända tar ut lite för mycket skatt, i förhållande till uppfattad återbäring i de breda samhällslagren.
FÖr det är ju knappast så att allt missnöje kanaliseras via SD eller soffan. Den allt högre graden av partibyten mellan val, och mellan kommun, landsting och stat, visar på någon typ av marknadstänk hos väljarna. Att ha samma valdag för alla nivåer är nog det största strategiska misstag svenska politiker någonsin gjort. Ansvaret för den viktigaste nivån, försvinner från dagordningen, och därmed dras mattan sakta undan fötterna på den centrala nivån. Styrmekanismen, demokratiskt ansvarsutkrävande, upphör att fungera som det är tänkt. En slags monopolisering av det centrala maktperspektivet, som fullständigt slår undan basen, produktionsenheterna som kallas kommuner. S.W

Anonym sa...

Så det som är klurigt är att fundera på hur den högsta ordningen egentligen tänkte.
SD kom in i Riksdagen 2010, och Mp (eller SD) blev vågmästare, samtidigt som M sopade banan med alla andra. Hur tänkte hövdingen här, fortsätta nedläggningen av försvaret går att koppla till strategin att gå med i Nato, dvs att ställas inför fullbordat faktum. men att helt strunta i konsekvensanalys genom att inta samma position som mp avseende migration, kan inte enbart förklaras med rädsla för att förlora valet 2014. Man måste ju ha insett att om SD kom in i valet 2010, så skulle man kratta manegen ytterligare i valet därefter. Kanske var analysen att det var företrädesvis S som skulle förlora till SD, arbetare, som inte hade råd att rösta med fötterna. För det kan inte enbart ha varit omtanke, det måste ha funnits med en kalkyl om att "förändra Sverige för alltid" utan att förlora makten. Det blir mer och mer underligt, när man tänker på saken, eftersom det fanns alarmerande statistik om utanförskapsområden redan före 2006, och perioden 2006 - 2010 satt ju regeringen Reinfeldt själv på fakta (och på sanningsministeriet.
Jo, efter valet 2010, så tillsätter man alltså Ullenhag. Det hela blir mer och mer mysko, hur de tänkte. och Ockhams rakkniv säger att Reinfeldt och Co var snöflingor,
dvs privilegierade sextiotalister, uppväxt i burgna kommuner (i ett fördömt sosse-80-tal). Kanske. Man får inte veta. Men i en rävsax, politiskt alltså, är vi satta i.
Soppan efter först Reinfeldt, sedan nuvarande regering, går helt enkelt inte att utdöma ansvar för. Den regering som tillträder kommer inte kunna lösa så många problem, och därmed är risken stor att man duckar, samtidigt som klimatet ändrats, dvs det är svårare att vara politiker idag, eftersom samhällsekvationen inte är enklare att lösa nu, än 2002 - 2014. Det är väl därför symptomatiskt att våa medier jagar efter den "nyupplysta" sanning som skulle kunna vara på återgång, under den tid som flytt. S.W

Detta med att förfäkta sanning är nog inte helt görbart, även om det faktiskt är bra med DNs och SvDs initiativ, tex DN i fredag om beskattning, (fast visst saknas ett komparativt perspektiv för andra jämförbara länder. Eller SvD poäng med att visa med en skala, i vilken grad partiledaren svarar på frågan. Dvs relevansen. Alltid några steg framåt, och förhoppningsvis gagnande av försäljningen. man får hålla tummarna för marknaden. S.W

gruelse sa...
Den här kommentaren har tagits bort av skribenten.
gruelse sa...


Desinformation är väl ett bättre ord än det svengelska "fake news".

Desinformationen nådde nya höjder 19 december 2011 då Regeringen, dvs. integrationsminister Erik Ullenhag (FP), på Regeringens hemsida lanserade 13 förmenta myter om invandring, som det var tänkt att Regeringen skulle spräcka.

Hemsidan http://www.regeringen.se/sb/d/2279/a/181576 finns inte kvar. Men här är de förmenta myterna:

Myt 1: Det pågår en massinvandring, om några årtionden kommer svenskar att vara i minoritet i sitt eget land.
Myt 2: De flesta så kallade flyktingar saknar flyktingskäl.
Myt 3: Sverige är på väg att bli ett muslimskt land.
Myt 4: Barnen får inte sjunga nationalsången och skolavslutningar får inte hållas i kyrkan.
Myt 5: Skolorna får inte längre servera fläskkött.
Myt 6: Judarna kontrollerar medier och politik i Sverige, USA och flera andra länder.
Myt 7: Sverige anpassar sig till kvinnofientliga traditioner.
Myt 8: Invandringen har lett till en våg av kriminalitet.
Myt 9: Invandringen kostar Sverige tiotals miljarder kronor varje år.
Myt 10: Invandringen leder till lönedumpning.
Myt 11: Invandrarna tar jobben från svenskar.
Myt 12: Om man ifrågasätter invandrings- och integrationspolitiken så blir man stämplad som rasist.
Myt 13: Det finns en tyst majoritet som anser att invandringspolitiken är en katastrof.

Det kan starkt ifrågasättas på demokratiska grunder att Regeringens hemsida ska användas till desinformation. Tillråga på allt är många av de så kallade myterna inga myter utan mer att betrakta som just sanningar. T.ex:

Myt 1. Enligt den ansedda "The Economist" så är Sverige drabbat av "mass immigration".

” Mass immigration is posing serious problems for the region. For the Nordic countries to be able to afford their welfare states they need to have 80% of their adults in the workforce, but labour-force participation among non-European immigrants is much lower than that. In Sweden only 51% of non-Europeans have a job, compared with over 84% of native Swedes. The Nordic countries need to persuade their citizens that they are getting a good return on their taxes, but mass immigration is creating a class of people who are permanently dependent on the state.”
http://www.economist.com/news/special-report/21570836-immigration-and-growing-inequality-are-making-nordics-less-homogeneous-ins-and

Myt 3. stöds av PEW som säger att Sverige, som inte har något kolonialt förflutet att tala om, kommer få Europas högsta andel med muslimsk befolkning år 2050 i ett "medium migration scenario" (20,5 %) och i ett "high migration scenario" (30,6 %).
http://www.pewforum.org/2017/11/29/europes-growing-muslim-population/

Myt 9 stöds av den av Finansdepartementet beställda ESO-rapporten, 2009:3, "Invandringen och de offentliga finanserna", som säger att utrikesfödda kostar statskassan 1,5 - 2,0 % av BNP. då BNP ligger på ca 4000 GSEK så blir kostnaden, mycket riktigt, tiotals miljarder kronor.

Att myt 12 stämmer kan jag personligen intyga. Men bläcket på rasiststämpeln håller på att torka pga. överutnyttjande. Det nya "rasist" är uppenbarligen "haters", vilket jag nyligen har fått erfara.

Anonym sa...

Att våra partiledare lägger verkligheten till rätta ingår i deras jobb, annars blir de inte långvariga, i ngn mening är de kränkare av budskap, o inga direkt skolade ledeare. Det är när de lyckas tämja själva staten, myndigheterna, att springa med och jamsa med, som det uppstår problem. Eliasson i all ära, men han var partigängare i varje atom. Att sätta en partist som chef för Sveriges kanske top tre viktigaste myndighet, när alla chefer ska söka om alla tjänster, var kanske inte helt genomtänkt, just eftersom uppdraget var så hopplöst. Lite som att sätta Inez Uzman eller Ullenhag eller Tolgfors som ÖB, man kanske inte får med sig kåren ut i skarp strid. Dvs statsmakten förlorar själv så in i bängen på att politisera myndigheterna, detta vet de om, o ändå kan de inte låta bli. det går inte att leda, utan adekvat info, så de gräver lite graven själva, att det går att leda ett helt land, med mummel och smarta säljande ord. Det blir fel Command, controll, communicate. Men, får man inte in rätt input från fältet, från skyttegraven, så fattar man oftast fel beslut. Man får inte in rätt input, om. An inte gillar läget, och är ärlig med att fatta beslut som bygger på rim och reson. Kommunerna har varit slasktratt o soptipp länge nu, och rikspolitiken skördar frukten, förmodligen ligger lösningen i att sudda ut gränser, dvs göra kommuner större, så att man kan dölja problemen med skattekraft. Varför inte bara en ende kommun :) S.W

Anonym sa...

Krängare, annars blir det krankt. S.W

gruelse sa...

Att Migrationsverket blint litar på identitetslösa invandrares utsagor om ålder och utvandrarland samt det kommande stollebeslutet av det politiska etablissemanget att ge amnesti åt ca 9000 s.k. ensamkommande flyktingar, ingår i den förda destruktiva massinvandringspolitiken. Denna massinvandringspolitik försvaras med alla medel, även med desinformation (fake news) och rena lögner, vilket jag har gett prov på.

Jag vet att det finns många välfärdsprofitörer, flyktingadvokater, egoistiska "godhetsapostlar" samt tidigare kommande invandrare inom det lukrativa flyktinggeschäftet som drar ekonomiska och andra fördelar av den förda destruktiva massinvandringspolitiken. Men varför får dessa charlataner vara så tongivande i svensk nutidsdebatt, som förs på MSM:s plattformar? Jag undrar vad ont har konungariket Sverige gjort, eftersom de destruktiva massinvandrarkrafterna med bl.a. lögnen som vapen nu kan härja fritt på beslutsfattande nivå?

Även den tidigare så omhuldade biståndspolitiken med 1 %-målet får stryka på foten när massinvandringen ska ha sitt, genom att man plockar pengar från biståndsbudgeten för att bekosta massinvandringen till Sverige. Därmed berövar man tusenfalt fler hjälpbehövande i katastrofområden deras livsuppehälle bara för att ensamkommande s.k. flyktingbarn ska ha en dräglig lyxtillvaro i Sverige med t.ex. gratis elektroniska prylar med tillhörande abonnemang, gratis flyktingombud, gode män och hela baletten.