onsdag, januari 13, 2010

Dagens Eko måste ha fel

Dagens eko rapporterar att Lena Ek kunde ha blivit ny svensk EU-kommissionär, men att detta avböjdes av centerpartiets högsta ledning.

Detta måste vara fel.

Centerpartiet har en stark och drivande partiledare som klart vann över sin motkandidat, Lena Ek, för mycket länge sedan. Båda är utmärkta politiker, som verkligen betyder mycket för sitt parti.

Lena Ek är sedan 5 år centerpartiets enda ledamot i EU-parlamentet, och gör där ett fantastiskt jobb, omvittnat av alla.

Vi är många som har förespråkat Lena Ek som EU-kommissionär, och självfallet måste hennes kandidatur ha drivits av centerpartiets högsta ledning. Något annat är faktiskt inte tänkbart.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

Viktig integritetsdebatt i Centerpartiet

Liberal och Långsint - Mikael Elmlund - har mycket starkt kritiserat Centerpartiet och inte minst mig - "en virrhjärna till bonde" - för att vi inte lever ut de liberala principerna om öppenhet och integritet fullt ut.

Jag har menat att som världen tyvärr ser ut så får tyvärr vissa integritetsintrång under sträng kontroll accepteras för att skydda medborgarna mot säkerhetshot och terror.

Mikael lämnar nu centerpartiet efter en utträdeskamp som inte står nedläggningen av Saab efter, skulle jag vilja säga. Utdragen och plågsam.

Jag beklagar ändå det, och jag länkar till mina blogginlägg i våras om "FRA-kritiker - ni behövs i Centerpartiet" och "Är FRA-kritiken varmluft eller solsken - kyla eller mörker".

En aktuell integritets- och säkerhetsdebatt handlar om klädröntgen (nakenscanning) och jag har inte uteslutit detta i några inlägg. Jag får på pälsen för detta av flera som undrar vad jag är rädd för, och principiellt menar att risken för terrordåd på flygplan är så liten att säkerhetskontrollerna snarare borde upphöra än förstärkas.

En viktig debatt, och jag länkar till några av inläggen; Amanda Brihed - "Dagens knuff - Den sanna statistiken om risken för flygbomber och Danielssons absurda rädslor", , och Fredrik Moberg - "Staffan Danielsson är skiträdd", .

Jag klistrar också in min kommentar till denna debatt i en tidigare tråd på denna blogg:

"Alltså. den här integritets- och säkerhetsdebatten kopplat till flygresor och risken för flygkapningar och terrordåd är viktig.
Jag har deklarerat att jag inte utesluter att klädröntgen i vissa lägen skulle kunna accepteras, om detta bedöms öka säkerheten vid flygresan. Jag instämmer i att redan dagens säkerhetskontroller innebär integritetsintrång och att diskussionen om gränserna för detta är viktig.

En del inlägg förefaller rent principiellt mena att hot mot flygresor inte är mera frekventa än att tåg eller bussar sprängs i luften eller kapas, och att säkerhetskontrollerna vid flyget därför borde bort.

Jag kan ha respekt för denna linje som väl ansluter till analysen att ett öppet liberalt samhälle inte ska försvara sig mot t ex terrordåd eller andra säkerhetshot utan lita på att det goda i längden besegrar det onda just genom att man vågar leva ut sina principer fullt ut.

Jag är som ni vet mera pragmatiskt lagd. Jag måste som riksdagsledamot inte bara kunna debattera med Er som motsätter er t ex viss underrättelseinhämtning och säkerhetskontroller, för att förebygga säkerhetshot och terrordåd. Jag måste också kunna stå till svars gentemot dem som kan komma att drabbas av detta, om t ex ett flygplan störtar på grund av att säkerhetskontrollerna dragits in eller minimerats.

Skulle det svenska folket tydligt ansluta sig till uppfattningen att säkerhetskontroller vid flygresor bör upphöra eller minimeras eftersom detta långsiktigt bättre leder till en mindre risk för terrordåd, då gäller givetvis detta. Jag kan ha en stark sympati för denna principiella uppfattning, men har för egen del som ni vet landat i analysen att som världen ser ut så behövs dessa förebyggande åtgärder. Och jag menar också att detta är förankrat hos medborgarna.

Men debatt är grundläggande och avgörande i en levande demokrati. Jag har full respekt för er analys, som principiellt driver dessa frågor, och jag visar den respekten - tycker jag - genom att ta era synpunkter på fullaste allvar och diskutera."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,