onsdag, januari 13, 2010

Viktig integritetsdebatt i Centerpartiet

Liberal och Långsint - Mikael Elmlund - har mycket starkt kritiserat Centerpartiet och inte minst mig - "en virrhjärna till bonde" - för att vi inte lever ut de liberala principerna om öppenhet och integritet fullt ut.

Jag har menat att som världen tyvärr ser ut så får tyvärr vissa integritetsintrång under sträng kontroll accepteras för att skydda medborgarna mot säkerhetshot och terror.

Mikael lämnar nu centerpartiet efter en utträdeskamp som inte står nedläggningen av Saab efter, skulle jag vilja säga. Utdragen och plågsam.

Jag beklagar ändå det, och jag länkar till mina blogginlägg i våras om "FRA-kritiker - ni behövs i Centerpartiet" och "Är FRA-kritiken varmluft eller solsken - kyla eller mörker".

En aktuell integritets- och säkerhetsdebatt handlar om klädröntgen (nakenscanning) och jag har inte uteslutit detta i några inlägg. Jag får på pälsen för detta av flera som undrar vad jag är rädd för, och principiellt menar att risken för terrordåd på flygplan är så liten att säkerhetskontrollerna snarare borde upphöra än förstärkas.

En viktig debatt, och jag länkar till några av inläggen; Amanda Brihed - "Dagens knuff - Den sanna statistiken om risken för flygbomber och Danielssons absurda rädslor", , och Fredrik Moberg - "Staffan Danielsson är skiträdd", .

Jag klistrar också in min kommentar till denna debatt i en tidigare tråd på denna blogg:

"Alltså. den här integritets- och säkerhetsdebatten kopplat till flygresor och risken för flygkapningar och terrordåd är viktig.
Jag har deklarerat att jag inte utesluter att klädröntgen i vissa lägen skulle kunna accepteras, om detta bedöms öka säkerheten vid flygresan. Jag instämmer i att redan dagens säkerhetskontroller innebär integritetsintrång och att diskussionen om gränserna för detta är viktig.

En del inlägg förefaller rent principiellt mena att hot mot flygresor inte är mera frekventa än att tåg eller bussar sprängs i luften eller kapas, och att säkerhetskontrollerna vid flyget därför borde bort.

Jag kan ha respekt för denna linje som väl ansluter till analysen att ett öppet liberalt samhälle inte ska försvara sig mot t ex terrordåd eller andra säkerhetshot utan lita på att det goda i längden besegrar det onda just genom att man vågar leva ut sina principer fullt ut.

Jag är som ni vet mera pragmatiskt lagd. Jag måste som riksdagsledamot inte bara kunna debattera med Er som motsätter er t ex viss underrättelseinhämtning och säkerhetskontroller, för att förebygga säkerhetshot och terrordåd. Jag måste också kunna stå till svars gentemot dem som kan komma att drabbas av detta, om t ex ett flygplan störtar på grund av att säkerhetskontrollerna dragits in eller minimerats.

Skulle det svenska folket tydligt ansluta sig till uppfattningen att säkerhetskontroller vid flygresor bör upphöra eller minimeras eftersom detta långsiktigt bättre leder till en mindre risk för terrordåd, då gäller givetvis detta. Jag kan ha en stark sympati för denna principiella uppfattning, men har för egen del som ni vet landat i analysen att som världen ser ut så behövs dessa förebyggande åtgärder. Och jag menar också att detta är förankrat hos medborgarna.

Men debatt är grundläggande och avgörande i en levande demokrati. Jag har full respekt för er analys, som principiellt driver dessa frågor, och jag visar den respekten - tycker jag - genom att ta era synpunkter på fullaste allvar och diskutera."

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,

11 kommentarer:

ConnyT sa...

Du upprepar att detta framförs av dina kritiker: "...att risken för terrordåd på flygplan är så liten att säkerhetskontrollerna snarare borde upphöra än förstärkas"

Jag undrar jag VAR du har läst detta!?
Jag har inte sett NÅGON som vill att säkerhetskontrollerna ska upphöra.

Känns som att du bygger halmgubbar.

Scary Devil Monastery sa...

Jag ställer mig också undrande.

Det jag har sett har snarare varit förespråkande för att införskaffa flygkontroller som ger verklig säkerhet i stället för dyra och ineffektiva "skådebrödslösningar".

Staten Israel är den förmodligen mest terrorhotade och hanterar säkerheten på ett HELT annat sätt. Nakenscanning har exempelvis aldrig ens kommit på fråga.

Samtidigt har USA det svårslaget största säkerhetsnätet i världen med möjligt undantag för Kina och där har de fått problemet att datamängden de hanterar har vuxit så pass mycket över deras förmåga att hantera den att "kalsongbombaren" lyckades gå ombord på planet trots att han satt på en watch list och UTAN PASS.

Mitt förslag är att vi om vi vill skydda flygtrafiken snarare väljer att emulera Israel's exempel.

Du nämner litet om ditt ansvar som riksdagsman. Jag vill hävda att som riksdagsman är det även din förbannade plikt att se till att vi slipper bli pådyvlade trasiga TV-shopslösningar.

Jag tror jag nämnt det i ditt inlägg om FRA, men här kommer det igen i kortform - satsa inte på lösningar som inte fungerar. Det är våra skattepengar ni leker med.

Hans Lindgren sa...

Staffan, du börjar alltmer bli en verklig belastning för partiet.

ConnyT sa...

En annan fråga till dig Staffan.
Du skriver:
"Jag måste också kunna stå till svars gentemot dem som kan komma att drabbas av detta, om t ex ett flygplan störtar..."

Du behöver stå till svars om en terrorist spränger ett plan men inte t.ex. om en rattfyllerist frontalkrockar med en barnfamilj på E4:an. Är det så du uppfattar läget?

Är ditt ställningstagande då baserat på att du är mer rädd att få kritik (ställas till svars) i det ena fallet eller anser du att liv som förloras på det ena sättet är mer "värda" rent principiellt?

Staffan Danielsson sa...

Conny: Menar du alltså att kritikerna ser dagens säkerhetskontroller på flygplan innefattande metallröntgen, kroppspåläggning och även avklädning ibland som helt OK , medan gränser går vid genomlysning av kläder? Jag är tveksam till både vissa av dagens kontroller och till klädröntgen, men jag accepterar dem i dagsläget om de tillför säkerhet av betydelse.

Jag har självfallet ett ansvar för att vi ska ha så hög trafiksäkerhet som möjligt, och på en rad andra områden. Flygsäkerhet ligger i första hand på branschen och flygföretagen, men även på stater och på internationella regelverk.

ConnyT sa...

En sänkning av max-hastigheten på alla våra vägar innebär med all säkerhet en väsentlig minskad risk i trafiken. Varför driver du inte den frågan?

Vad baserar du ditt påstående att naken-scanning tillför någon väsentligt till säkerheten? Har du någon referens?

Jag tycker egentligen inte, som jag sa tidigare, att naken-scanning i sig är en stor grej. Jag förstår bara inte ditt principiella resonemang att vi alltid ska ha maximal säkerhet på vissa saker oavsett negativa konsekvenser (terrorsim) men inte på andra saker som är betydligt farligare.

Kan du förklara hur du tänker här?

Om ett plan sprängs av en terrorist som har en bomb i analen, kommer du då direkt förespråka kropps-öppning-kontroll?

Staffan Danielsson sa...

Men är vi så långt ifrån varandra ifråga om scanning/röntgen?

Jag kräver det inte alls, säkerhetskontrollerna i sin helhet måste granskas och diskuteras i grunden, det är bra.

Men jag utesluter det inte OM det i vissa lägen kan bedömas förbättra säkerheten. Det är väl också din uppfattning, vad jag förstår?

Staffan Danielsson sa...

Och vad gäller säkerheten i trafiken.
Lika väl som man måste göra en avvägning mellan olika säkerhetsinsatser vad gäller t ex underrättelseinhämtning och flygsäkerhet så måste ju detta också göras för trafiken.

Jonas sa...

Staffan, din argumentation blir allt grumligare. Du lägger ord i munnen på oss som det passar.

Jag har inte förordat att säkerhetskontrollerna på flygplatserna borde upphöra.

Det enda jag gjorde var att citera Centerns talesperson i rättspolitiska frågor, Johan Linander. Han - och därmed ditt eget parti - har tagit kraftigt avstånd från nakenskanningen. Samtidigt poängterade han övertron på säkerhetskontroller och pekade på alternativa sätt att bemöta säkerhetshot.

Tydligen uppfattar du Linanders utspel som att Centern skulle propagera för ett avskaffande av kontrollerna på flygplatserna. Jag tror att ni, minst sagt, har allvarliga interna problem i partiet.

Johan har också framfört på sin blogg att han är mycket tacksam för att partiets talesman i dessa frågor inte är en viss Danielsson.

Tor sa...

"Jag måste också kunna stå till svars gentemot dem som kan komma att drabbas av detta, om t ex ett flygplan störtar..."

Att utkräva personligt ansvar av politiker för alla de olyckor som kan inträffa är ungefär lika klokt som att låta brottsoffer bestämma förövarens straff. Båda två skulle leda till mycket olyckliga obalanser. Man måste se denna balans ur ett samhällsperspektiv snarare än att skydda enskilda människor i enstaka situationer till vilket pris som helst.

Jag tycker att ConnyT:s kommentarer till både detta och föregående inlägg var kloka.

Leif Nixon sa...

Staffan, jag skulle också gärna vilja att du ger en källa när du säger saker som "[vissa] menar att risken för terrordåd på flygplan är så liten att säkerhetskontrollerna snarare borde upphöra än förstärkas". Jag har inte sett någon påstå att säkerhetskontrollerna borde upphöra.

Du skriver också "Men jag utesluter det inte OM det i vissa lägen kan bedömas förbättra säkerheten.". Men det räcker inte att en åtgärd kan bedömas förbättra säkerheten! Man måste ju också ta hänsyn till kostnaden (både i monetära och etiska avseenden), och man måste ta hänsyn till totalbilden.

Det är inte rationellt och rimligt att införa allt dyrare och alltmer kränkande kontroller av just specifikt flygresenärer, när terroristerna lika gärna bombar tåg.