söndag, oktober 27, 2013

SNF bidrar till nedläggning av svenskt jordbruk

Jag skrev i Aftonbladet om Naturskyddsföreningens infama kampanj mot det vanliga miljövänliga svenska lantbruket, lätt kamoflerad till en kampanj för att alla - I Sverige och Världen - borde köpa mat odlad enligt ekokonceptet, där bl a ingen mineralgödsel tillförs.

Ordförandena i Naturskyddsföreningen svarade stilenligt med att jag "för giftjordbrukets röst"...Beklämmande.

Jag skriver idag en slutreplik i Aftonbladet rubricerad "SNF bidrar till nedläggning av svenskt jordbruk":

"Svensk ekomjölk är att bra miljöalternativ, men det är faktiskt vanlig miljövänlig svensk mjölk också. Naturskyddsföreningens ordföranden utmålar i stället föraktfullt och helt felaktigt 95 procent av de svenska bönderna som "giftjordbrukare".
När man beskriver världens mest miljövänliga jordbruk på det sättet missleder man konsumenterna och bäddar för att hälften av dem nu i stället köper importerad mat från länder med sämre djurskydd och mer kemikalieanvändning.
Detta är den stora miljöfaran, att svenskt jordbruk läggs ner vilket hotar en levande svensk landsbygd, den biologiska mångfalden och arbetet för att sluta kretsloppen.
I stället för att arbeta sida vid sida med Centerpartiet för att stärka det svenska lantbruket i sin helhet väljer Naturskyddsföreningen att inta extrema positioner som bidrar till ökad import och nedläggning av svenskt jordbruk.
Som natur- och miljövän vill jag, och säkert många andra, kunna vara med i SNF. Tänk till, SNF, och gör det möjligt!"

Svar på och slutreplik till Mikael Karlssons och Johanna Sandahls replik "Ekologiskt är framtiden för svenskt jord-bruk" publicerad 23 oktober. Läs artikeln och kommentera den på aftonbladet.se.

OBS: Ekoproduktion är ett miljövänligt koncept. Men även det vanliga miljövänliga jordbruket, inom världens strängaste miljö- och djurskyddslagar, är ett bra miljöalternativ. Jag har full respekt för båda, men Naturskyddsföreningen bara för det ena, vilket tyvärr bidrar till att många istället köper mat importerad från länder med sämre miljö- och djuromsorg.