lördag, maj 02, 2015

Mjölkkor ska ha det bra, ej beteskrav för frigående!

Svensk mjölkproduktion är mycket illa ute, produktionen sjunker och priserna är idag orimligt låga, många 100-tals bönder hotas av betalningsinställelse och konkurs/utförsäljning.

Den svenska djurskyddslagen är strängast i världen. Den kan behöva förenklas och ändra på några punkter, så att konkurrenskraften förbättras och importmjölk och -ost kan trängas tillbaka.

Astrid Lindgren-lagen från 1988 stadgar att alla mjölkkor ska ut på bete. Då stod korna huvuddelen av året uppbunda i trånga lagårdar. För dem var det naturligtvis en befrielse att få komma ut på bete under sommarhalvåret.
Djurskyddslagen kräver därför än idag att alla kor ska ut på bete minst sex timmar per dag under minst några månader.
För de cirka 30-40 procent av korna som fortfarande står uppbundna är denna regel självklar och riktig.
Men är den det för de allt flera kor som året om rör sig fritt i modern lösdrift med tillgång till foder, mjölkning och ligg- och rastplatser under hela året?
Enligt mig och alltfler mjölkbönder; nej! Om korna har det bra under 9-10 månader under året i sina lösdriftslagårdar, så torde de ha det även under de återstående 2-3 månaderna.
Djurskyddslagen ska se till att korna har det bra, men inte ålägga extra välfärd som därtill inte självklart är alls nödvändig.

Jag skriver idag på SVT Opinion om detta.  Och jag har skrivit om det många gånger förr.