torsdag, oktober 18, 2007

Jas Gripen till Thailand?!

Så har då Gripen vunnit en upphandling i stenhård konkurrens med de bästa stridsflygplan som USA och Ryssland har. En framgång för svensk högteknologi.Kanske kan affären öppna vägen för en mycket större affär med Indien.

Men landet som vill köpa, Thailand, är just nu styrt av en militärjunta, sedan något år tillbaka. I december ska det hållas demokratiska val.

Frågan om exporttillstånd ska självfallet avgöras enligt den svenska vapenexportlagen och de myndigheter som prövar denna. Jag hoppas att utvecklingen i Thailand blir sådan att affären kan fullföljas.

Vapenexportlagstiftningen är speciell. Läser man lagen känns den väldigt restriktiv, medan praxis sedan länge är mer tillåtande. En utredning har föreslagit förändringar i regelverken, det finns förslag på nya kriterier, t ex demokrati, utöver de som nu gäller om respekt för mänskliga rättigheter. Jag hoppas att regeringen vartefter kommer med en proposition till riksdagen i frågan.

Frågan är svår, vi har en stark svensk försvarsindustri p g av vår alliansfrihet och ska den överleva när vi nu minskar beställningarna till Sveriges försvar är export en livsnödvändighet. Ju snävare exportregelverken utformas i Sverige relativt hur de ser ut i övriga EU-länder och USA, ju mer sannolikt att den svenska försvarsindustrin krymper ihop. Och då hänvisas Sverige till att köpa vapen av andra istället.

Mot detta ska ställas det kanske principiellt tveksamma att överhuvudtaget exportera vapen, och att exportera vapen till länder med felaktiga styrelseskick och sämre rättighetslagar. Var ska gränserna gå är faktiskt inte helt lätt att avgöra, och därför finns Inspektionen för Strategiska Produkter och Exportkontrollrådet.