onsdag, juni 21, 2006

Bodström på hal is!

Landets justitieminister - Thomas Bodström - agerar som vanligt med självförtroende och säkerhet. Men den här gången biter det inte riktigt, och han är ute på hal is. Vadå påverka ett ärende, säger Bodström, om vi kallar in en åklagare för att kolla hur han jobbar med Pirate Bay, talar om att USA hotar med sanktioner om inte han slår till snabbt och begär återrapport inom några månader...Nejdå, för vi var ju noga med att tala om för honom att vi absolut inte vill påverka hans handlande i just det ärende som vi diskuterade och som USA begärde action i....

Ihåligt, min bäste Bodström, utomordentligt ihåligt!

Må KU fälla dig, efter den anmälan som Johan Linander (c) gjorde redan för några veckor sedan. (Nu kommer mp och v). Och må vi ändra tillbaka lagen så att inte alla kriminaliseras som fildelar, vilket bara centern ville för ett år sedan.

Vi har en vital debatt i frågan om upphovsrätt contra allemansrätt i Linköpingscentern. Låt mig återge ett inlägg i debatten som ligger nära min egen syn, av en ungdomlig äldre centerpartist med bred erfarenhet..:

 
"För min del handlar fildelningsfrågan först och främst om rätten till privat kommunikation utan insyn. Om polisen på samma sätt som man ingripit i internetkommunikationen, skulle ge sig in i vår privat post ellet telefontrafik skulle vi uppfattas som en polisstat.Därför måste man se på den här frågan från grunden, d v s hur kan upphovsmannarätten till musik och film skyddas utan att göra intrång på vår rätt att fritt kommunicera.
 
I begynnelsen spreds kultur mellan människor genom direkt kontakt. Allt sedan vi utvecklade vårt skriftspråk och detta blev tillgängligt för var och en har sättet att sprida kultur förändrats. Med teknikens landvinningar har förutsättningarna därefter förändrats med rasande fart. Nu befinner vi oss plötsligt uppvaknande i en helt ny situation då det inte längre är möjligt att skydda sin upphovsmannarätt utan att göra intrång i vår privata kommunikation. Hur gör man då ? Försöker man finna nya vägar för att sprida sina alster eller sätter man polisen på att bevaka våra datorer.
 
För det är ju så det nuvarande upplägget med fildelning har konstruerats, som privat kommunikation mellan människor där man likt citat ur en dikt  som någon annan  skrivit i brev till sin käresta, skickar snuttar av filmer eller musikstycken. 
 
Detta handlar om något, verkligen om vart vi är på väg med övervakningssamhället.
 
Det är nog dags för musikindustrin och Hollywood att inse att man nu måste hitta nya former för att tjäna sina miljarder. Hur det skall gå till är deras problem ,inte samhällets."