fredag, april 18, 2008

Varför subventionera city-hyror?

Idag kostar en hyreslägenhet i centrala Stockholm ungefär lika mycket som en motsvarande i Rinkeby eller Tensta. De som lyckats få ett hyreskontrakt i centrala Stockholm gynnas medan de i förorterna missgynnas.

Det är rimligt med ett mer marknadsanpassat hyressystem, där hyreslägenheter i mycket attraktiva lägen kostar mer än i mer perifera lägen.

Nu mobiliserar socialdemokrater och deras hyresgäströrelse. På tio år kan hyrorna i centrala lägen höjas med över 60 procent...Och detta trumpetas ut via TT och media precis som avsett.

Men hallå. På 100 år blir alltså höjningen kanske 600 procent och på tusen år kanske 6.000 procent....

Utredarens förslag är en takprocentsats för hyreshöjningen i gynnade lägen på max 5 procent per år. Lönehöjningarna de kommande 3 åren är ca 3-4 procent per år.

Det låter som ett rimligt steg för att långsamt låta även bostadsmarknaden fungera mera enligt marknadsekonomins spelregler.