torsdag, maj 28, 2009

Yttersta vänstern och dito högern vill lämna EU, tillsammans...

Förra EU-valet handlade fortfarande rätt mycket om ja eller nej, skulle Sverige lämna EU eller ej. En rätt trist debatt.

I årets valrörelse har den frågan äntligen sjunkit undan, och nu handlar diskussionen mycket mera om hur EU bäst ska utvecklas. Det är intressantare och mer givande, jag tycker att intresset växer och jag hoppas på ett klart högre valdeltagande i år.

Det är två partier - Vänsterpartiet med rötter i kommunismen, och Sverigedemokraterna med helt andra rötter - som vill att Sverige ska lämna EU, och förmodligen att EU upplöses och att Sverige, Tyskland, Frankrike och andra länder gräver ner sig inom sina nationsgränser, minskar den fria rörligheten och återgår till egna valutor (inte Sverige), avbryter försvarssamarbeten och återinför passkontroller och tullar.

Ett bättre recept för att skapa en starkt negativ ekonomisk spiral och stagnation i Europa, samt för att radikalt öka riskerna för nya kommande krig och konflikter torde inte gå att hitta.

Det är betecknande att yttersta vänstern och yttersta högern har funnit varandra, och det får vi leva med, men det är desto mer glädjande att övriga partier diskuterar Europas och EU:s utveckling och att svenska folket blir alltmer positivt till EU.

Europeiska Unionen betyder oerhört mycket för Europas utveckling till en kontinent i fred och frihet, byggd på demokrati och på samarbete för handel och välstånd och för en god miljö. Det är bra att Sverige som EU-medlem kan påverka Europas och därmed även vår egen framtid.

Vår påverkan sker genom den svenska regeringen, och genom EUs parlament. Därför är det viktigt vilka partier och personer som får representera Sverige i parlamentet. Och därför är det viktigt att påverka detta genom att rösta i EU-valet!

Är du borgerlig och liberal i Sverige så röstar du rimligen på samma värdegrund i EU-valet, där samma skiljelinjer mellan partierna finns som i Sverige.

Vill du därtill lägga din röst på ett engagerat arbete i klimat-, energi- och miljöfrågorna är centerpartiet ett naturligt val! Centerpartiets Lena Ek har uträttat mycket i bl a dessa frågor, och är som vice ordförande i den liberala partigruppen ett mycket aktat namn i Bryssel.

Centerpartiet står för demokrati, öppenhet och tolerans, för att stärka individuella fri- och rättigheter, för att EU ska bli en global ledare att räkna med och för ett grönare och mer hållbart Europa som ska bli mer företagsamt och välmående.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,

Försvarsdebatter (IP) i riksdagen

I tisdags (scrolla ner)svarade försvarsministern på 5 s-interpellationer om försvaret; om den nya frivilliga "värnplikten"..,om signalspaning, om stridsflygsunderhåll och om försvarsindustrin.

Jag tog en paus i EU-valrörelsen och deltog i debatterna.

Här några korta citat, tänkta som aptitretare...:

"Försvaret är viktigt för Sverige, och försvaret är ett politikområde där det är bra med en bred samsyn i viktiga principfrågor.
Socialdemokraterna är i opposition och vill nu opponera, vilket är förståeligt. Om det skiljer i sak ska vi verkligen ta den diskussionen. Man försöker nu ge sken av att det finns en ravin mellan regering och opposition, fast det snarare i de frågor man tar upp handlar om ett mindre dike.
Försvarsberedningen var enig. Försvarsminister Sten Tolgfors och regeringen har lagt fram sitt förslag, mycket noga, utifrån den samsyn som glädjande nog fanns där. Anders Karlsson har lite tagit som sitt uppdrag i riksdagen att sänka den enigheten och bygga upp en ravin av det mindre dike som kanske finns.
Ett exempel som Anders Karlsson har nämnt är att ni vill ha färre heltidsanställda än vad regeringen vill och fler kontraktsanställda än vad regeringen vill. Regeringen har sagt att de heltidsanställda ska vara max 25 procent. Det är en rätt flytande diskussion – det kan vara 25, 24 och så vidare. Ni har sagt att något visst mått av plikt i den inledande tremånadersutbildningen skulle kunna vara bra, men helst ska det vara frivillighet. Vi fullföljer ju Försvarsberedningens linje om att tro att det ska fungera med frivillighet."

och:

"Det är bra att försvarsministern deklarerar att regeringen har för avsikt att återkomma i försvarsmaterielfrågorna. De är mycket viktiga för försvaret och självfallet även för den industri som konkurrerar om uppdragen.

Om detta blir i form av en uttalad strategi, som vi har varit inne på, som Anders Karlsson efterlyser, eller på annat sätt återstår att se. Uppenbarligen har försvarsindustrin ändå utvecklats väl under många decennier fram till nu.

Anders Karlsson pratar väl om försvarsindustrin. Det gjorde även jag. Och där tror jag att vi har en samsyn. Det är en styrka för Sverige att ha tunga industrier som är kompetenta och som kan bidra till välfärd och till efterfrågade produkter även inom till exempel försvaret. Så där är vi överens.

Samtidigt måste det svenska försvaret ha tillräckliga resurser för att kunna köpa de här produkterna. Då blir kanske Anders Karlsson stor i orden men rätt liten på jorden när han pratar om försvarsindustrin, för han och den övriga oppositionen vill minska anslagen till Försvarsmakten med 2 000 miljoner kronor per år.
Vi ska ha den försvarsmateriel till det svenska försvaret som det behöver. Den ska köpas i konkurrens. Jag hoppas att den svenska industrin är konkurrenskraftig och vinner upphandlingar, men det avgörs på marknaden, som nu finns. Och grunden för att kunna köpa tillräckligt mycket materiel och ha ett tillräckligt starkt försvar är att man anslår tillräckligt med pengar, Anders Karlsson.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , ,