lördag, oktober 13, 2007

brutal försvarspolitik, modell (s)

Jag har nog inte hämtat mig än efter att ha läst oppositionens budgetförslag om försvaret.

Vänsterpartiet överraskar tyvärr inte, nästan 15 miljarder vill man spara på försvaret under mandatperioden, en "slakt" med förödande konsekvenser om den - gud förbjude - skulle få gemomföras. Våra internationella engagemanag i spillror liksom försvarets moderna vapensystem. Värnplikten ska byggas ut samtidigt som resurserna minskar. Jag har ställt frågan om rekryterna ska möta en ev. fiende med gevär istället för med moderna vapen.

Miljöpartiet skriver ändå genomarbetade och intressanta motioner, även om även de vill skära ner försvaret med nära 7 miljarder kr mer än regeringen fram till nästa val. Och märk väl, att då innebär regeringens förslag att man sparar 2 miljarder under mandatperioden relativt årets budget. Alltså v 17 miljarder och mp 9 miljarder under mandatperioden jämfört med om dagens nivå behållits.

Men så det mest intressanta, socialdemokraterna. Som med den nya partiledaren i spetsen begärt partiledaröverläggningar eftersom regeringen överger samförståndet i försvarspolitiken genom att utan föregående säkerhetsanalyser "skära ner" försvaret med sammantaget 2 miljarder de kommande tre åren. En kritik som nu slår tillbaka med full kraft.

Socialdemokraterna anvisar i konsekvensens namn 350 mkr mer än regeringen för 2008. Men för 2009 och 2010 vill man utan de analyser man kräver av regeringen själva skära ner försvaret med 7,5 miljarder kr mer än regeringen, dvs med 9,5 miljarder kr jämfört med idag. Man överträffar miljöpartiet i nedskärningar.....

Det är är mycket allvarligt för försvaret, och för Sverige. Centerpartiet har ju alltid arbetat för ett brett samförstånd i dessa frågor, som ju handlar om vårt lands säkerhet. Vi samarbetade med socialdemokraterna i många år, och sedan 2004 inom alliansen, när socialdemokraterna valde att hålla ihop med v och mp istället. Skillnaden i 2004 års försvarsbeslut mellan alliansen och dåvarande regeringen (med stöd av v och mp..!), var 400 mkr.

Förra året behöll socialdemokraterna denna skillnad gentemot alliansregeringen, och ville inte öka våra internationella insatser som regeringen. MP och v blommade däremot ut i nedskärningar med många miljarder med v som obestridd "värsting".

Mot denna bakgrund, dvs dels s tidigare mer sansade politik och dels deras krav på analyser innan besparingar görs, är det fullständigt obegripligt hur man nu kan vilja skära ner det svenska försvaret med över 9 miljarder fram till 2010, mer än vad miljöpartiet vill.

Man hänvisar lite slappt till att kostnaderna för inköpen av JAS Gripen minskar framöver,och det är ju korrekt. Men försvaret består ju av så många fler förmågor och vapensystem, och vill man plötsligt skära ner 7 miljarder så drabbas naturligtvis en rad av dessa. S talar så väl om den svenska försvarsindustrin i sin budgetmotion samtidigt som man vill dra ner inköpen av försvarsmateriel mer än miljöpartiet......

Det är möjligt att s är ovana vid att lägga oppositonsbudgetar och står helt handfallna utan tillgång till det regeringskansli man varit så bortskämda med att ha innehaft. Ingen vidare kvalitetsstämpling på deras oppositionspolitik i så fall.

Och dessa 7 miljarder har ju naturligtvis använts i att t ex höja A-kassan eller andra löften...

Det är tungt och trist att se s tappa fotfästet i försvarspolitiken, och det är inte bra för Sverige.

Jag hoppas att den här försvarsbudgeten för s är någon sorts olycksfall i arbetet och att deras faktiska budgetsiffor förändras under hösten...