måndag, oktober 13, 2008

Växtförädling med genteknik (GMO)

ATL rapporterar om en demonstration i Helsingborg; med krav på Nej till GMO i jord och på bord:

"Ett uttalande med krav på jordbruksministerns avgång antogs. LRF utpekades som den främsta kraften bakom den förda jordbrukspolitiken som "i mer än ett halvsekel gynnat kött-, fläsk- och mjölkfabriker".

Ett 60-tal personer deltog i demonstrationen. Den arrangerades av 18 organisationer, bland andra Förbundet Sveriges småbrukare, Folkrörelsen Nej till EU, Greenp eace, Grön ungdom, vänsterpartiet och Svensk-kubanska föreningen. Enligt Rune Lanestrand är det glädjande att så många organisationer nu sluter upp bakom gmo-motståndet, och demonstrationen ska ses som ett avstamp för en intensifierad kamp mot gmo."

En blandad - får man väl säga - folkrörelsepalett mobiliserade mot GMO.

All respekt för engagemanget, men jag håller inte med.

Jag tror att de flesta accepterar bättre sorter av olika grödor genom växtförädling. Gentekniken är ett sätt att växtförädla på ett snabbare sätt. Den måste kontrolleras och regleras, självklart.

Den tar allt större plats i jordbruket över världen. I potatis kan t ex motståndskraft mot det fruktade bladmöglet kanske byggas in, vilket skulle kunna minska bekämpningsmedelsanvändningen drastiskt och möjliggöra för ekologisk odling, som idag har stora problem.

I Eu finns det en tveksamhet och även motståndsgrupper enligt ovan. Samtidigt blir det allt svårare att kunna köpa majs och sojabönor på världmarknaden som är rimligt GMO-fria. Och kostnaden stiger, och EU-jordbrukets konkurrenskraft kan försämras.

Vore GMO farligt skulle självfallet varken övriga världen eller Europa acceptera tekniken. Min bedömning är att denna växtförädlingsteknik har förtjänster och även vissa nackdelar, men att verkligheten talar för att även EU bör öppna för GMO-användning i kontrollerade former.

Svensk-kubanska föreningen får ursäkta.