måndag, augusti 29, 2016

Jag replikerar Jerzy Sarnecki på DN Debatt

Professor Jerzy Sarnecki skrev på DN Debatt nyligen att "Ökad invandring leder inte till fler brott".

Jag anser detta vara provocerande, tillspetsat och delvis osant.

Och jag anser det beklämmande att Sarnecki kan påstå detta med tillgång till brottsstatistik som medborgare och riksdagsledamöter inte har tillgång till.

Den svenska brottsstatistiken borde bl a därför snarast föras mera som den gjordes tidigare, och som den förs i sannolikt alla övriga EU-länder. Och naturligtvis borde Brå på eget initiativ, eller på uppdrag av regeringen, snarast göra en tredje rapport om brottsligheten som de som gjordes 1996 och 2005.

Jag replikerar här Sarnecki på DN Debatt.

Ofullständig brottsstatistik ger Sarnecki övertag.

Jag skrev på SvD Brännpunkt för lite sedan att Sverige bättre och öppnare borde redovisa brottslingars bakgrund, t ex nationalitet och födelseland.

Nu skriver experten Jerzy Sarnecki att, enligt rubriken (som kanske DN satt), "Ökad invandring leder inte till fler brott"...

Han menar att det är fattigdom och utanförskap och arbetslöshet som orsakar att fler begår brott, inte det faktum att man invandrar till Sverige.

Visst finns det sådana starka kopplingar.

Men rubriken är ändå provocerande, tillspetsad och delvis osann.

Jag replikerar Sarnecki på DN Debatt.

Och bloggaren mm Leo Kramar smular sönder Sarneckis ytligheter än mer.

Statsvetaren Anders Sundell beskriver det balanserat och bra i detta inlägg på forskarbloggen Politologerna. 

Per Gudmundson i SvD skrev i juni 2011 om invandrades överrepresentation i brott, i förhållande till sin andel av befolkningen, i Norge och Sverige. Artikeln  är 5 år gammal men torde ha relevans även idag, och den belägger att Sarnecki gör det alltför enkelt för sig i sin analys.

Tyvärr finns det inte många artiklar eller analyser på detta område, mycket beroende på att Sverige sedan 1994 inte i sin brottsstatistik för någon reguljär statistik över brottslingars nationalitet eller födelseland. Inte heller får Brottsförebyggande Rådet (BRÅ) längre några uppdrag från regeringen att göra sådana analyser som man gjorde 1996 och 2005 om brottsligheten bland svenskar och invandrare.

Statistiken finns sannolikt om man gör djupbearbetningar som t ex forskare som Sarnecki kan göra, men den är inte tillgänglig i den offentliga debatten, t ex har jag som riksdagsledamot inte kunnat få fram detta genom riksdagens utredningstjänst, RUT.

Jag finner detta djupt otillfredsställande i en öppet och demokratiskt och liberalt samhälle som Sverige, att relevant statistik fördöljs eller undanhålls för medborgarna.

Det leder till att professor Sarnecki kan göra felaktiga påståenden på mediasveriges främsta debattplats utan att någon kan replikera honom utifrån faktiskt brottsstatistik. På sådana villkor sker ofta den politiska och mediala debatten i mer slutna och odemokratiska samhällen.

Det är faktisk beklämmande att detta sker även i Sverige.

Den svenska brottsstatistiken borde snarast föras som den gjordes tidigare, och som den förs i sannolikt alla övriga EU-länder. Och naturligtvis borde BRÅ på eget initiativ, och på uppdrag av regeringen snarast göra en tredje rapport om brottsligheten som de som gjordes 1996 och 2005.