onsdag, april 06, 2011

Från Islamabad till New Delhi

Jag är denna vecka på en mycket intressant studieresa i Svenska FN-förbundets regi.

Vi har i tre dagar besökt Islamabad och Peshawar i Pakistan. Vi var nära Peshawar i flyktinglägret Jalozai där ca 100.000 människor (knappt 20.000 familjer) lever som flytt/beordrats fly från närbelägna provinser där strider mellan armén och talibangrupperingar pågår.

Lägret administrerades av FN, man bodde i tält på åkerjord. Läget verkade fungera väl och vi såg både sjukvårdstälten och skoltälten på ett område. Människorna är oftast analfabeter och kvinnorna bär burka. På sommaren kan det bli 45-50 grader varmt och självklart innebär lägertillvaron svåra påfrestningar.

Talibanerna som trängt fram och tagit över byar och infört sharialagar, förvägrar i vanlig ordning flickor utbildning och förbjuder t o m vaccinering. I provinsen Baluchistan i sydvästra Pakistan är det mycket oroligt och man mördar systematiskt politiker, journalister och jurister med mera. Guvernören för Punjab, största provinsen, sköts nyligen ihjäl och en minister som ville minska sharialagar mördades av en massmordsterrorist (självmordsbombare) i Islamabad. Någon ledande politiker i parlamentet från de sydvästra delarna lär ha försvarat att 8 flickor mördades genom att begravas levande.

Vi åtföljdes av starkt beväpnade poliser, de och militärer finns utposterade längs vägar och i huvudstaden Islamabad där myndigheter och biståndsorgan finns. Byggnaderna var rena forten.

Pakistan består av ca 180 miljoner invånare, bildades efter andra världskriget efter våldsamma strider mellan hinduer och muslimer. Landet domineras av den väldiga floden Indus som för vatten från bergsmassiven ner till Karachi vid arabiska havet.

Landet är fattigt men ekonomin har tillväxt, och sedan tre år har en folkvald regering tagit över efter militärstyret. Armén har fortfarande en mycket stark ställning och halva statsbudgeten går till den. I Kashmir står Pakistans och indiens krigsmakter mot varandra vid en omtvistad gränslinje, båda länderna har kärnvapen..

Pakistan har drabbats av väldiga katastrofer de seaste åren, flera stora jordbävningar, flera väldiga översvämningar, terror, ekonomiska kriser, energikris med mera. Tack vare FNs bistånd och egna ansträngningar lyckades man förhindra - en tredjedel av landet och 21 procent av åkermarken drabbades av översvämningarna - både omfattande svält och epidemier.

Pakistan gränsar förutom till Indien till Iran, Afghanistan och Kina och självklart är området en krutdurk. Talibanernas extremism och situationen i Afghanistan förstärker detta.

Vi fick mycket att fundera på när vi träffade reprentanter för FNs olika organ, som gör mycket betydande insatser, för tankesmedjor och människorätts- och kvinnoorganisationer, för regering och parlament. Samt med Sveriges ambassad med den modiga och drivande ambassadör Ulrika Sundberg i spetsen.

Nu fortsätter resan i New Delhi med också ett mycket intressant program. Självfallet är sådana här nedslag på plats i verkligheter långt bort från Sverige mycket värdefulla för mig i mitt arbete i försvars- och utrikesutskotten.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,