torsdag, oktober 05, 2017

Mina 26 + riksdagsmotioner sept 2017

Mina riksdagsmotioner september 2017

Jag lägger en del energi på att ta fram motioner i mindre och större frågor som jag vill lyfta fram för diskussion i riksdagen och dess utskott.

Visserligen avslås de oftast, men utskotten tvingas motivera sig och ibland tar regering eller riksdag intryck.

Jag har länge motionerat om att den byråkratiska och orättvisa TV-avgiften ("public service”) borde ersättas av en avgift på skattsedeln, vilket nu verkar bli fallet.

Jag har också länge stridit för att det uttryckligen skulle bli förbjudet att sms:a eller använda telefonen i bilen utan handsfree, vilket också nu är på g.

Likaså kravet på skriftliga avtal vid telefonförsäljning.

Rätten till dödshjälp är en annan, svår fråga, som alltjämt är tabu men där jag är övertygad om att en noga reglerad rätt kommer att införas inom 3-5 år, typ..


Förra året lade jag fram de här motionerna.

Detta är de flesta av årets motioner:



3. Utred vin och öl i livsmedelsbutiker och lanthandel på landsbygden.








11. Körduglighet och brister i synfältet.

12. Enklare körkortsprov.









21. Fingeravtryck och ansiktsidentifiering.

22. Garantipension och vanlig pension.

23. Stångådalsbanan, Tjustbanan och riksväg 35.

24. Arbetsmiljön i skolan.

25. Skrotningspremie för gamla bilar.