söndag, december 02, 2007

intensiv försvarsvecka!

"Mina" utskott är försvarsutskottet och EU-nämnden, båda mycket intressanta. Det allra mesta av mitt arbete i riksdagen kretsar kring detta.

Veckan som kommer blir intensiv. Imorgon kl 11 är det årets budgetdebatt om försvaret, på tisdag kommer försvarsberedningens omvärldsrapport och på torsdag har centerpartiet och Folk och Försvar ett högaktuellt seminarium på kungliga myntkabinettet vid slottet om försvarsindustrins utmaningar.

Jag återkommer till morgondagens försvarsdebatt, men det finns en hel del att diskutera, bl a socialdemokraternas begynnande instabilitet - som jag ser det - både i sin försvarsmotion och i det plötsliga nejet till gasledningen i östersjön. Jag tar också upp en hjärtefråga för mig, att världssamfundet starkare och tydligare måste fördöma medvetna terrormassmorden på oskyldiga människor.

"För den globala utvecklingen och säkerheten är det därför avgörande att klimat- och energifrågorna drivs till en lösning. Även den fruktansvärda verkligheten att fundamentalistiska terrorgrupper bedriver sin kamp genom medvetna massmord på oskyldiga civila, barn, kvinnor och män i bussar, på gator och i folksamlingar måste få ett slut. Vi får aldrig acceptera dessa stridsmetoder, där ändamålet tillåts helga även de mest avskyvärda medel, och jag tror det är oerhört viktigt att alla goda krafter starkare än idag fördömer dessa medvetna massmord och dem som står bakom dem."

Försvarsberedningens omvärldsanalysarbete under året har varit mycket spännande och givande på många sätt, rapporten är tydlig och diskussionen kring den ska bli intressant att följa och delta i. Ekots lördagsintervju påstod att vi lyckats komma till en bred samstämmighet. Skulle så vara fallet så har det ett stort värde, tycker jag, men det vet vi ju inte förrän på tisdag.

Sverige har ju ett högkvalitativ försvarsindustri, uppbyggd sedan sekler (har besökt kockums i Karlskrona där faryg tillverkats i flera hundra år). Sveriges alliansfrihet har gjort att vi utvecklat och tillverkat mycket själva, ofta högteknologiska produkter som JAS Gripen och u-båtar med mera. Nu ska försvarsmateriel mer upphandlas på marknaden och egenutveckling komma i andra hand, vilket tillsammans med lägre anslag ger minskade beställningar till den svenska försvarsindustrin. Å andra sidan är förhoppningen att de kan öka sina marknadsspositioner utomlands, som redan är betydande.