måndag, januari 18, 2010

S-v-mp: Mindre vapenexport-större försvarsindustri...??

Efter statsministerns avspända förvars- och säkerhetsanalyser idag i Sälen hade Mona Sahlin ett dito genomarbetat linjetal om rödgröna kompromisser. Talet hade ett lugnt tonläge och betonade den grundläggande samsynen i Sverige på detta område men markerade vad de rödgröna vill ändra på.

Jag gillar anslaget men det skiljer ju ändå en del del, och därtill är man oeniga och begraver sina konflikter i nya översyner osv, t ex vad gäller värnplikten.

Mona Sahlins besked - var det för de rödgrönas räkning - om Afganistan lät bra; fortsatt svensk fredsinsats tills Afghanistan själv klarar sin säkerhetssituation. Men Lars Ohly på presskonferensen deklarerade flammande att det för vänsterpartiet är en ödesfråga att Sverige genast lämnar detta land åt sitt öde vad gäller fredsinsatser...

Svensk vapenexport ska minskas genom strängare regelverk, det gladdes Ohly och Peter Eriksson åt.

Mona Sahlin gladdes åt att svensk försvarsindustri ska stärkas för alliansfrihetens trovärdighet. Men hur i helskotta ska detta gå till om exporten ska minska och försvarsbudgeten ska minska med 2-3 miljarder??

"Rädda Saab - rädda försvarsindustrin" är s slogan. Erk du, Maja du, var ska vi ta´t?

Jag återkommer senare.

Kalla krigsfläktar i Sälen

Som alltid en intressant första dag i Sälen på Folk och Försvar. Försvarsminister Tolgfors hade en rapp och bra genomgång av försvarets nya inriktning som får beröm av både Annika Nordgren Christensen och Mark Klamberg .

ÖB var entydig i sin analys och uppfattning i fråga om frivillighet som rekryteringsgrund för försvaret.

Jag deltog med Karin Enström (m), Urban Ahlin (s) och Peter Rådberg (mp) i ett scenariespel av Bo Hugemark och Johan Tunbergerm med moderator Lars Adaktusson. Det osade rätt mycket kalla kriget om det, Ryssland genomför stora militärmanövrar nära "något baltiskt land", Nato vill mellanlanda i Sverige, ÖB vill skicka trupp till baltlandet osv. Indikationer på att Ryssland överväger att erövra Gotland...

Jag betonade att Ryssland idag varken är kommunistiskt eller inkluderar de stater som nu är fria länder och med i EU och Nato, att Rysslands folkmängd minskar till nermot 140 milj invånare, och att realismen i att Ryssland skulle angripa ett land som är med i Nato och EU - och kanske också Sverige - och därmed utlösa ett storkrig torde vara begränsad. Försvarsministern påpekade också att Rysslands försvarsbudget uppgår till runt tio procent av EUs.

Jag har också läst Hugemarks/Tunbergers skrift "trovärdig solidaritetsförklaring" där de menar att denna (inom EU och i Sverige) kräver försvarsplanering med bl a de baltiska staterna och därmed behöver Sveriges försvarsbudget öka på sikt med 13 till 15 miljarder kr.

Jag håller inte med. EUs solidaritetsförklaring innebär att länderna ska hjälpa varandra vid kriser och katastrofer, även militära, inom ramen för sina resurser. Den innebär inte med automatik att dessa ska öka inom specifierade områden.

Men behöver då inte Sveriges försvarsbudget på sikt öka?

Försvaret av Sverige är mycket viktigt och förtjänar en öppen och bred debatt. Först gäller det att göra en omvärldsanalys, och jag instämmer i att Rysslands utveckling de senaste åren inger oro. Försvarsberedningens lackmustest visar på rött.

Därför bör den vilande Försvarsberedningen aktiveras och göra en förnyad omvärldsanalys. Finns en bred samsyn kan denna även innefatta en analys över Sveriges bi- och multilaterala samarbeten och deras utveckling i enlighet med försvarsberedningen enhälliga förslag får två år sedan, och i enlighet med centerstämmans beslut i våras.

Jag har också under de senaste åren diskuterat Sveriges försvarsbudget i procent av BNP i relation till andra länder, och konstaterat att den relativt t ex de nordiska länderna har sjunkit. Detta och omvärldsutvecklingen indikerar att den kan behöva förstärkas.

Först därefter kommer vilka effekter som dessa analyser kan få för försvarets inriktning i olika avseenden. Centerpartiet står fullt ut bakom riksdagens försvarsbeslut vad gäller inriktning och budget men är självfallet berett att diskutera förändringar allt eftersom omvärlden och verkligheten förändras.

Uppdaterat 19 januari: DN skriver om scenariespelet, och förespråkar NATO-anslutning. Jag vill återigen framhålla att lika väl som en förnyad omvärldsanalys bör göras innan man i konkreta delar (typ Fp) vill förändra det rykande färska inriktningsbeslutet så bör frågan om Sveriges olika militära allianser först analyseras innan eventuella slutsatser dras. Detta har knappeligen gjorts på ett heltäckande sätt sedan 1950-talet (?). Både en enig försvarsberedning och Centerpartiet menar att det börjar vara dags för en sådan analys.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,