måndag, januari 18, 2010

Kalla krigsfläktar i Sälen

Som alltid en intressant första dag i Sälen på Folk och Försvar. Försvarsminister Tolgfors hade en rapp och bra genomgång av försvarets nya inriktning som får beröm av både Annika Nordgren Christensen och Mark Klamberg .

ÖB var entydig i sin analys och uppfattning i fråga om frivillighet som rekryteringsgrund för försvaret.

Jag deltog med Karin Enström (m), Urban Ahlin (s) och Peter Rådberg (mp) i ett scenariespel av Bo Hugemark och Johan Tunbergerm med moderator Lars Adaktusson. Det osade rätt mycket kalla kriget om det, Ryssland genomför stora militärmanövrar nära "något baltiskt land", Nato vill mellanlanda i Sverige, ÖB vill skicka trupp till baltlandet osv. Indikationer på att Ryssland överväger att erövra Gotland...

Jag betonade att Ryssland idag varken är kommunistiskt eller inkluderar de stater som nu är fria länder och med i EU och Nato, att Rysslands folkmängd minskar till nermot 140 milj invånare, och att realismen i att Ryssland skulle angripa ett land som är med i Nato och EU - och kanske också Sverige - och därmed utlösa ett storkrig torde vara begränsad. Försvarsministern påpekade också att Rysslands försvarsbudget uppgår till runt tio procent av EUs.

Jag har också läst Hugemarks/Tunbergers skrift "trovärdig solidaritetsförklaring" där de menar att denna (inom EU och i Sverige) kräver försvarsplanering med bl a de baltiska staterna och därmed behöver Sveriges försvarsbudget öka på sikt med 13 till 15 miljarder kr.

Jag håller inte med. EUs solidaritetsförklaring innebär att länderna ska hjälpa varandra vid kriser och katastrofer, även militära, inom ramen för sina resurser. Den innebär inte med automatik att dessa ska öka inom specifierade områden.

Men behöver då inte Sveriges försvarsbudget på sikt öka?

Försvaret av Sverige är mycket viktigt och förtjänar en öppen och bred debatt. Först gäller det att göra en omvärldsanalys, och jag instämmer i att Rysslands utveckling de senaste åren inger oro. Försvarsberedningens lackmustest visar på rött.

Därför bör den vilande Försvarsberedningen aktiveras och göra en förnyad omvärldsanalys. Finns en bred samsyn kan denna även innefatta en analys över Sveriges bi- och multilaterala samarbeten och deras utveckling i enlighet med försvarsberedningen enhälliga förslag får två år sedan, och i enlighet med centerstämmans beslut i våras.

Jag har också under de senaste åren diskuterat Sveriges försvarsbudget i procent av BNP i relation till andra länder, och konstaterat att den relativt t ex de nordiska länderna har sjunkit. Detta och omvärldsutvecklingen indikerar att den kan behöva förstärkas.

Först därefter kommer vilka effekter som dessa analyser kan få för försvarets inriktning i olika avseenden. Centerpartiet står fullt ut bakom riksdagens försvarsbeslut vad gäller inriktning och budget men är självfallet berett att diskutera förändringar allt eftersom omvärlden och verkligheten förändras.

Uppdaterat 19 januari: DN skriver om scenariespelet, och förespråkar NATO-anslutning. Jag vill återigen framhålla att lika väl som en förnyad omvärldsanalys bör göras innan man i konkreta delar (typ Fp) vill förändra det rykande färska inriktningsbeslutet så bör frågan om Sveriges olika militära allianser först analyseras innan eventuella slutsatser dras. Detta har knappeligen gjorts på ett heltäckande sätt sedan 1950-talet (?). Både en enig försvarsberedning och Centerpartiet menar att det börjar vara dags för en sådan analys.


Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , ,

8 kommentarer:

Andreas Nilsson sa...

Johan Tunberger var tidigare överdirektör vid FRA. Det vet du säkert.

Jag skulle vilja hävda att det uppmålade scenariot är mycket representativt för hur FRA och besläktade myndigheter ser på omvärlden. Precis så här unkna och snedvridna är deras värderingar.

Och Bo Hugemark, en av författarna till Operation Garbo, vet nog alla vad han står för.

Dessa hotbildsskadade mörkermän bör snarast puttas ned från sina taburetter.

Tunberger har inte heller kunnat hålla sig ifrån FRA-debatten. Enligt honom handlar hela FRA-lagpaketet om att hålla koll på ryssen. Naturligtvis.

De är så förutsägbara de små liven. Och de kommer aldrig själva att inse hur löjliga de är.

Anonym sa...

Anderas Nilsson,
Du snackar i nattmössan.
Både Tunberger och Hugemark vet vad de pratar om till skillnad från våra "experter" till politiker.
Inte ens en blind, döva och almänt störd person kan missa åt vilket håll utvecklingen är på väg i Ryssland.

jan-olov sa...

Det största hotet mot Sverige är vår ovilja att ta till oss fakta och anpassa oss för det. Ladoga2009/Zapad 2009 övade just i sista skedet 28-30 september 2009anfall mot de baltiska länderna så scenariet är tyvärr aktuellt.I juli 2007 övades det också.
Jag tycker att vi lämnar etiketterna kalla kriget,invasionsförsvar och rysskräck bakom oss och reflekterar på ett sakligt sätt vad som faktiskt tyvärr ske. Vi behöver inte förstora det räcker mer än väl det som faktiskt övas.

Befolknings storlek 140 msek är inte en relevant parameter eftersom vi INTE avser att slåss mot den ryska befolkningen.
Däremot är det väldigt relevant att veta att Ryssland har 1 miljon soldater dimensionerar för 4 1/2 luftlandsättningsdivision (mer än Natos samlade kapacitet), 80 mekaniserade brigader, 4 marininfanteribrigader (därav 336 marinfanteribrigaden och 76 luftlandsättningsdivisonen i närområdet och som båda användes i samtidigt i det fiktiva anfallet mot baltikum. Den sammanlagda volymen var lika stor som vår målbild 2014 ca 8 bataljoner.

jan-olov sa...

Andreas,
jag tycker dina förklenande kommentarer om Tunberger/Hugemark inte har i bloggvärlden att göra.

Rysk försvarsekonomi så vet vi ju vad som har beslutats fram tom 2020och vilken organisation som skall vara intagen 2015/2020 och graden av modern materiel.

Inget annat land i vårt närområde planerar för sådana ökningar inte ens Kina.

En sak du/många glömmer bort har påtalat några ggr men här kommer en refresh.
Ryssland har inte kastat bort sin militära materiel,infrastuktur i någon högre grad eller utbildad personal.
Vad det hittills har gjort är ju att modernisera det man har vilket är billigt och ger snabb effekt (vilket är den största missbedömning MUST,försvarsbredning gjort).
Det är därför dom redan NU kan öva operativa Luftlandsättningar och Landstigningar samordnat i östersjön tvärtemot MUST/Försvarsberedningen föräkran att det inte var möjligt på 10 år.

Vi däremot har kastat bort det mesta vi skaffat från 50-80 talet,förintat vår militära infrastruktur och raderat personposter i pliktverkets databaser över utbildad personal.

Det är alltså skälet att GAPET i militär förmåga mellan Sverige och Ryssland är så stort NU (de behåller-vi kastar) och kommer att escalera trots våra aviserade förstärkningar.
Grundfelet är att vi dimensionerar mot historiken och INTE FRAMTIDEN som idag är känt. Det är detta som är vårt systemfel vad gäller försvarsplanering och vi upprepar det igen.
jag blir besviken på er i försvarsutskottet,försvarsministernoch försvarsledningen att ni inte klarar av att vända detta.

Andreas Nilsson sa...

Att vissa bara orkar.

Jag tror inte längre det fungerar att skrämma upp svenska folket med ryssen. Ett eventuellt ökande gap mellan Sveriges och Rysslands militära förmåga innebär inte automatiskt att hotbilden mot vårt land ökar. Det är nog bara fyrkantiga militärer som kan få till den logiken.

Jag har också befunnit mig på en post i statsapparaten, där jag tagit del av visst underrättelsematerial och s.k. kvalificerade hotbildsbedömningar. Om skattebetalarna bara visste vilket skräp som produceras i underrättelsesfären. Det är bra med hemligstämpel ibland...

Inte har jag kommit till någon annan slutsats på basis av dessa uppgifter. Däremot har jag hos många bedömare upplevt ett enkelspårigt tänkande visavi Ryssland. Den intellektuella nivån brukar inte vara den högsta, milt uttryck.

Men jag förstår att många av nostalgikerna längtar tillbaka till ubåtshysterin, då det var lättare att mjölka politikerna på pengar.

Stockkonservativa hökar som Tunberger och Hugemark har inte i offentlighetens ljus att göra. De borde krypa tillbaka under sin sten, där de hör hemma. Jag har haft mycket med sådana som dem att göra. De skrämmer mig på mer än ett sätt.

jan-olov sa...

andreas,

jag håller meg till det som är känt och beskriver det som faktiskt pågår. Det är dina ord skrämmas.
Min begäran till politikerna är att de skall beställa och försvarsmakten leverera ett försvar som klarar av ett väpnat angrepp och den enda aktören med kapacitet i östersjö området är Ryssland. Sannolikheten för att den skulle användas vet jag ärligt talat inte eftersom jag inte deltar i Ryska federationrådets möten.
Sluta med att förklena olika debattörers inlägg.
Lägg gärna fram fakta istället som motsäger det jag och flera säger/skriver.
Med hopp om en trevligare debatt:-)

Anonym sa...

"Försvarsministern påpekade också att Rysslands försvarsbudget uppgår till runt tio procent av EUs."
Kanske missar även du med flit att nämna att källan till detta var Sipris årsrapport 2008 över 2007 års utgifter. Men statistik och jämförelser är ett grumligt hantverk, mer intressant är vad man gör nu och beslutat inför kommande decennium. /BoBult

Anonym sa...

När jag tjänstgjorde i försvaret fanns det 32 bataljoner. Hade minskat från 38. Men det var det gamla invasionsförsvaret, kalla kriget och massor av rysskräck. Och nej, jag är inte det minsta nostalgisk över det.

Så om vi glömmer det och tittar på nuläge och framtid så förefaller behovet på den militära sidan vara ca 10 moderna bataljoner vilket talat för värnplikt. Det skulle öka dagens försvarsbudget med många miljarder och %.

Därtill tror jag att det finns ett än större och kommande behov av civil försvarsberedskap vilket borde ingå i ett återupprättat värnpliktsförsvar.

Fast allt detta kräver en större målbild och vision än vad någon nu aktiv politiker verkar intresserad av att driva. Så som vanlig skattebetalare, i den övre kvartilen, får jag övergå till att blankrösta i fortsättningen. Jag får ju ändå inte det jag vill för alla pengarna och målbilderna känns bara som budgetregulatorer och inte verklighetsbaserade. Visioner saknas helt.

Som civil sympatiserar jag med er "i branschen" som har goda ambitioner och visar massor av frustration.
/Morfar (icke-borgerlig kapitalist)