lördag, mars 01, 2008

Anders Björk kämpar mot demoner...

Landshövding Anders Björk räds inga överord när han i ständigt nya DN-artiklar öser galla över att länen inte bör bli färre regioner med ökat regionalt inflytande. även om en enig regionkommitté föreslår det och även om en massiv majoritet av kommun- och landstingspolitiker vill det.

Det är ett övergepp på demokratin att Sverige får en modernare och bättre fungerande regionindelning, enligt Björk.

Min fråga till Anders Björk är vad han gjorde på 1990-talet då en fjärdel av Sverige delades in i två stora regioner, Skåne och Västra Götaland. Levde han rövare då som nu när en sex-sju län blev två stora regioner? Eller accepterade han det som skedde då men vill nu förhindra för övriga delar av Sverige att följa efter?

Dessa regioner är det idag ingen som vill upplösa och återgå till de tidigare länen. regionerna fungerar allt bättre och kan med större tyngd och regional förankring utveckla sjukvård och infrastruktur med mera inom sitt område. Som östgöte vet jag att vi inte har den kraften och att vi enligt Björk och moderaterna ska förvägras den under kanske det kommande decenniet också.

Jag hoppas att hela eller delar av Småland och Östergötland snarast möjligt kan bilda regionen Östra Götaland (eller vad den ska kallas). Dvs att länen Kalmar, Jönköping och Östergötland samt ev Kronoberg slår sig ihop, och bildar en stark region mellan Skåne och Mälardalen. Jag vet att det tyvärr finns en tveksamhet här och var i Småland, inte minst i Anders Björks gamla hemlän Jönköping, men jag hoppas att insikten ska växa om vikten av att möta framtiden i större regioner med ökat regionalt inflytande!

Det är ett mycket tungt ansvar som Björk och m nu tar på sig när de obstruerar i regionfrågan.