torsdag, juni 21, 2018

Överens med CUF om narkotika - inte om öppna gränser

Centerpartiets Ungdomsförbund är en mycket aktiv och frisk fläkt, som ungdomsförbund ska vara. Och Centerpartiet attraherar nu alltfler ungdomar, runt 10-15 eller mer.

CUF vill t ex liberalisera Sverige mycket stränga narkotapolitik som kommit till vägs ände; tjugufalt fler dör i Sverige än i t ex Portugal och narkotikahandeln är huvudorsaken till de massmord som alltmer frekvent sker genom "skjutningar" mellan knarkgängen i storstäderna.

Jag kan i princip instämma i denna debattartikel från ledande CUF:are, och jag hoppas att Centerpartiet öppnar för en sådan omläggning av Sveriges narkotikapolitik.

CUF anser enligt denna debattartikel också att "stängda gränser håller inte i längden" och vill därför att Sverige ska öppna dem även om övriga EU-länder för en restriktivare politik.

Jag kan instämma i visionen om en värld utan gränser och utan krig, men enligt min mening kan inte ett enda land i EU föra en väsentligt mer generös asylpolitik än övriga EU-länder. Genom Schengenavtalets fria rörlighet kommer då alltfler av de som lyckas ta sig till EU för att söka asyl att ta sig till Sverige, vilket i längden kan göra att Sverige får problem med mottagande och integrering mm samtidigt som det kan bli långa väntetider och stora påfrestningar även för de som tar sig hit.

Visst kan CUF driva på om detta men jag menar att Centerpartiet måste står för en realistisk migrationspolitik, dvs Sverige måste i stor utsträckning anpassa sig till den migrationspolitik som övriga EU-länder har.