måndag, mars 13, 2017

Chefsläkare sponsras av kristen tankesmedja mot dödshjälp

(Tillagt 26 mars: Här är de 3 inledningsinlägger vid den kristna taneksmedjan Claphaminstitutets och tidningen Dagens debatt: http://www.claphaminstitutet.se/)

(Länk till bildande av nätverk i riksdagen).

Den kristna värdekonservativa, skulle jag tro, tankesmedjan Claphaminstitutet som en rad frikyrkor och katolska kyrkan står bakom har låtit några högt kvalificerade läkare i palliativ vård mm kritiskt granska Oregonmodellen för rätt till dödshjälp, som är tillgänglig för ca 50 miljoner amerikaner, och snart även i Kanada.

Rapporten ska diskuteras onsdag kväll den 22 mars och de som sponsrat rapporten, Claphaminstitutet, skriver att "rapporten utgör en tydlig varningssignal och ger argument till varför Sverige aldrig bör öppna dörren för dödshjälp i någon form".

Aldrig, det är stora ord med evighetsperspektiv..., nog sagt. Och dödshjälp finns ju redan genom att stänga av respiratorer samt genom terminal sedering (drömlös sömn) vid svåra lidanden i livets slutskede. Abort, som är vanligt, innebär ju också att ofödda liv upphör.

En chefsläkare bakom rapporten, läkarförbundets ordförande Heidi Stensmyren och en enkel riksdagsledamot (jag) ska sedan diskutera rapporten.

Vem som blir offerlammet i den skaran är lätt att inse, där sponsorerna redan givit facit i sin inbjudan till diskussion (eller är det tänkt som dialog..?) där tidningen Dagen också är medarrangör med Claphaminstitutet, som alltså sponsrat de båda läkarnas opartiska och objektiva (?) arbete med rapporten.

Nåväl, jag går dit utifrån min övertygelse om att individens frihet och yttersta vilja måste kunna respekteras vid svåra lidanden i livets slutskede, att detta inom en del år är verklighet i Sverige och alltfler länder i världen, och att vägen dit för att utforma tydliga och stränga regler är att frågorna utreds av en kvalificerad av regeringen tillsatt utredning.

Den som motsätter sig en sådan utredning och istället låter en konservativ kristen tankesmedja sponsra sig själva i en rapport där svaren varit rätt givna på förhand tar på sig ett väldigt stort ansvar, anser jag.

Claphamsinstitutets inställning är entydig, aldrig dödshjälp. Läkarförbundets medlemmar är delade och det finns ett brett stöd i folkoipinionen, vilket flera folkomröstningar i USAs delstater entydigt visat.

Det är ändå, tycker jag, utomordentligt anmärkningsvärt, att ledande chefs- och palliativläkare som säkert motsätter sig en seriös statlig utredning kring dessa frågor och de gråzoner som idag existerar, väljer att söka förhindra att detta utreds genom att låta en kristen tankesmedja sponsra dem till att, säkert mycket kritiskt, granska den dödshjälp i USA och Kanada som växer och som fått starkt stöd i folkomröstningar.

Visst ska detta granskas men då i ett helhetsperspektiv och med oberoende expertis och med representanter för medborgarna, dvs riksdagsledamöter, också med.

Här en länk till en del av det som faktiskt sker i världen och i Sverige i den så viktiga, och svåra, frågan om rätten för en individ att få sin yttersta vilja respekterad vid svåra lidanden i livets slutskede.