torsdag, december 01, 2011

JAS-debatt med Svenska Freds i P1

Scheiz beslut att välja 22 st JAS Gripen stridsflygplan till sitt flygvapen är en stor fjäder i hatten för Saab och för svenskt ingenjörskunnande och hög teknologisk kompetens.

Det är en bra affär för Schweiz som får ett avancerat och mångsidigt och mycket prisvärt plan. Och det är bra även för Sverige inför kommande beslut om att utveckla JAS Gripen vidare, eftersom fler flygplan berörs.

Detta debatterade jag med Anna Ek från Svenska Freds i P1 Morgon i morse, här.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,

Bred samsyn i försvarspolitiken - Bra för Sverige!

Förra mandat perioden var debattklimatet dåligt mellan alliansen och socialdemokraterna (som höll ihop med V och MP). S gick ifrån enigheten i Försvarsberedningen om en personalförsörjning i försvaret på frivilligheten grund, och gjorde mycket väsen av att man ville ha en viss värnplikt för den första tre månadersutbildningen för soldater. Och man anslöt sig till Vänsterpartiets och Miljöpartiets besparingsraseri på försvaret och ville minska försvarsanslaget med 2.000 miljoner kronor...

Håkan Juholt var då ute i kylan och säkert bekymrad.

Nu har hans inflytande ökat, och det är mycket positivt att Socialdemokraterna nu accepterar en personolförsörjning på frivillighetens grund och är med och följer och påverkar hur denna stora reform på bästa sätt ska genomföras. Det är många svårigheter som behöver lösas på vägen även om riktningen är rätt, och det är bra att en bred riksdagsmajoritet nära kan följa och ta ansvar för hur den på bästa sätt ska genomföras.

Det är också anmärkningsvärt hur radikalt olika de rödgröna partierna har tagit ställning till kommande års försvarsbudget. Socialdemokraterna har ökat sitt budgetalternativ med hela 2 miljarder kronor och är i nivå med Alliansen! Medan V och MP ligger kvar på knappt (Obs!) 2 miljarder i nedskärning.

Självfallet innebär socialdemokraternas positionsförflyttningar att det kan möjliggöra en bredare samsyn om det svenska försvaret, vilket Centerpartiet alltid sett som positivt. Detta är också vad som nu sker, vilket jag hälsar med tillfredsställelse!

Idag har således allianspartierna kommit överens med både Socialdemokraterna och Miljöpartiet om att Sverige ska fortsatt leda den nordiska stridsgruppen (NBG) fast inte 2014, som var planerat, utan tidigast 2015. Se också Sten Tolgfors blogg.

De 6 partierna är också överens om att en luftförsvarsutredning ska tillsättas som utifrån den grund som snart läggs om hur JAS Gripen ska uppgraderas ska analysera luftförsvaret efter år 2040. Oppositionen inklusive SD har ju krävt en luftförsvarsutredning medan alliansen menat att det skulle kunna försena nödvändiga beslut om uppgraderingen av JAS Gripen. Jag har för Centerpartiets del inte uteslutit att det tid efter annan kan finnas behov av en stor försvarsutredning eller luftförsvarsutredning.

Den träffade uppgörelsen är bra eftersom kommande beslut om uppgradering och vidareutveckling av JAS Gripen tillförs som en förutsättning för utredningen. Och även om 2040 ligger mycket långt fram i tiden kanske utredningen kan hitta några bärande principer som kan komma till nytta i den fortsatta utvecklingen av Sveriges luftförsvar.

De sex partierna är också sedan tidigare överens om Sveriges deltagande i FNs fredsinsats i Afghanistan, under ledning av Nato.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,

Debatt om JAS Gripen med Svenska Freds i P1

JAS Gripenprojektet är en stor framgång för svenska ingenjörskunnande och högteknologisk kompetens! Hävdade jag i en debatt med Svenska Freds i P1s nyhetsmorgon idag.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , ,