fredag, februari 17, 2017

Replik i Corren om brottsstatistik

Det är ju ingen mänsklig rättighet att få in en kort slutreplik i en dominerande regionaltidning på 3 kritiska inlägg om den insändare om mina framgångar i migrationspolitiken som jag var glad att få publicerad. Tidningen bestämmer.

Jag fick idag in en slutreplik på 6 meningar vilket jag får vara tillfreds med. 3 inledande meningar fick dock strykas eftersom de inte kunde accepteras. Nämligen dessa:

"Det är inte lätt att bli profet på hemmaplan.Widar Andersson i Folkbladet vill resa staty över mig medan Christian Dahlgren i Corren nog helst såg att jag lämnade riksdagen.
Mina insatser på riksplanet speglas sällan i Corren så jag är glad att jag kunde skriva om mina framgångar i migrationsfrågor på debattplats.

Replikerna från Christer Larsson och "Din vän bonden" hoppas jag går att läsa via länkarna.

Christian Dahlgrens replik hänvisade till en debattartikel jag som pensionär undertecknade tillsammans med tre från KD på DN Debatt i december 2014, där vi menade att det är bättre att kunna
samtala med Sverigedemokraterna istället för att helt isolera dem. (Rubriken har DN satt, se nästa stycke vad vi skrev).

Nyckelmeningarna är dessa:

"Vi kan aldrig acceptera Sverigedemokraternas människosyn och fördomsfulla attityd mot invandrare. Vi vill inte medverka till att fler medborgare utvecklar negativa attityder till invandring
på grund av att migrations- och integrationspolitiken inte fungerar. Vi måste nu skärskåda den
svenska flyktingmottagningen och dess kapacitet. Att kategoriskt ignorera Sverigedemokraternas
närvaro i riksdagen är att ge dem en populistisk frisedel istället för att bekämpa deras främlingsfientlighet. Vi anser att partierna bör kunna samtala med Sverigedemokraterna; nuvarande isoleringsstrategi kan faktiskt till och med vara kontraproduktiv".

Jag undertecknade alltså detta som pensionär för några år sedan och måste erkänna att jag alltjämt inte ser någon stor skillnad mellan att alliansen är beredda att regera i minoritet och hoppas på ett upprepad passivt stöd från SD, eller att man för samtal med riksdagens alla partier i vissa frågor i utskotten.

Jag respekterar att Centerpartiet har en annan uppfattning, det är fel att samtala om politik med Sverigedemokraterna, vilket Östgötacenterns distriktsstyrelse mycket tydligt säger i ett färskt uttalande, här på debattplats i Norrköpings Tidningar.

"När det gäller Sverigedemokraterna har Centerpartiet valt väg. Vi kommer inte samarbeta med dem. Vi kommer varken förhandla eller kompromissa med dem eller göra oss beroende av dem. Detta gäller såväl på lokal som regional nivå som på riksnivå".