fredag, februari 09, 2018

Ledande internationell kriminolog tar Jerzy Sarnecki och Morgan Johansson i örat!

Underrubrik:

Jerzy Sarnecki vaknar! Och svänger! Larmsignal!


Jerzy Sarnecki har länge sagt att Sverige aldrig varit tryggare, och mycket liknande.

Nu är det plötsligt annat ljud i skällan. Jag citerar när Sarnecki den 8 feb 2018 intervjuas i Forskning och Framsteg.

Min bedömning är att verkligheten blivit så allvarlig att även Sarnecki måste låta "alarmistisk". Fullständigt borta är hans mantra sedan 10 år och mer att även den grova brottsligheten minskar.
(Se länkar till när jag interpellerar Morgan Johansson och när jag replikerar Sarnecki på DN Debatt).

Några citat, och hans omsvängning är fullständig och mycket anmärkningsvärd.

Jerzy Sarnecki:

"Läget är jävligt allvarligt".

"– Detta har tagit oss och polisen med total överraskning, fortsätter han. Det tar tid att lära sig att bekämpa detta. Det kräver gigantiska resurser. Och det ser faktiskt väldigt illa ut just nu."

"Han bekymrar sig även för att skjutandet har börjat sprida sig utanför de typiska utanförskapsområdena och han jämför med Chicago på 1920-talet.
– Inom kriminologin finns det omfattade kunskaper om den tidens gäng i USA. Våra problem är än så länge inte lika allvarliga, men mekanismerna bakom dem är i stor utsträckning desamma, säger han."
"– För svenska förhållanden är detta skjutande praktiskt taget totalt okänt, så på kort sikt ser det illa ut – polisen saknar på många håll än så länge kompetens och personal för att bekämpa det, säger Jerzy Sarnecki."
----------------------------------------------------------------------
Äntligen får också Sarnecki, med flera ( tex justitieminister Morgan Johansson), mothugg från ev högt kvalificerad expert som smular sönder Sarneckis och Johanssons ständiga mantra, "socioekonomiska faktorer förklarar allt".
Det gör det inte:
"Även om Jerzy Sarnecki är förvånad över utvecklingen, så finns det andra som inte är det, till exempel Per-Olof Wikström, som är professor i kriminologi vid Cambridge university. Han fick år 2016 som förste svensk det prestigefulla Stockholm criminology price för sin forskning om ungdomsbrottslighet. Han har tidigare arbetat på Stockholms universitet, varit forskningschef på Brå och jobbat på Polishögskolans forskningsenhet. Han har nu varit forskare i Cambridge i tjugo år, och följer utvecklingen i Sverige via medier. Han avstår i regel från att själv medverka i medier.
– Redan när jag jobbade på Brå på 1990-talet varnade vi för utvecklingen i vissa stadsdelar, säger han."

Och Wikström fortsätter:
"– Socioekonomiska faktorer är inte så viktiga som många tror. Att försöka förutsäga någons brottslighet utifrån föräldrarnas utbildning och ekonomi och så vidare är svårt, då sambandet är mycket svagt. Men eftersom polis och socialtjänst oftast kommer i kontakt med personer med sådan bakgrund, så tror många att det finns ett starkt samband. Men merparten blir ju inte kriminella, trots dessa faktorer, säger han."
Och: "I de socialt utsatta områdena handlar det snarare om att det finns många dysfunktionella familjer och dysfunktionella skolor. Enligt hans och hans kollegers senaste systematiska forskningsgenomgång i frågan, så förklarar social utsatthet oftast runt 3–4 procent av variationen i befolkningens brottslighet. Men däremot kan moraluppfattning och självkontroll, i kombination med de moraliska sammanhang som man vistas i, förklara uppåt 60 procent av variationen bland ungdomar. Dessa resultat är bland annat presenterade i boken Breaking rules, som publicerades 2012."
Wikström pekar istället på segrationen, och han är liksom jag - och DNs ledarsida m fl - kritisk till att BRÅ valt att sluta publicera statistuik över invandring och brottslighet...Hear! Hear!
"Han ser även segregationen som ett stort bidragande problem.
– Att koncentrera många människor med många problem – allt ifrån drogproblem och problem förknippade med att man är ny i landet – är mycket tveksamt och troligen de främsta orsakerna till att vi har vissa bostadsområden med en hög kriminalitet bland de boende.
Per-Olof Wikström är apropå denna fråga dessutom kritisk till att Brå valt att sluta publicera statistik över invandring och brottslighet. Senast detta skedde var år 2005.
– Det har troligen motsatt effekt jämfört med vad man önskar. När det gäller en så komplicerad fråga som invandring och brottslighet behöver vi mer – inte mindre – kunskap."
Mikael Rying, som är kriminolog vid NOA hos polisen och Sveriges ledande expert på denna fråga, avslutar (se de två sista meningarna):
"Men segregationen ökar i Sverige och antalet utsatta områden växer, samtidigt som allt färre klarar den svenska grundskolan. I höstas rapporterade Skolverket att 17,5 procent av eleverna som gick ut årskurs nio under våren 2017 saknade gymnasiebehörighet. Det är den största andelen någonsin, och den har ökat kraftigt de senaste åren. För bara fem år sedan var andelen drygt 12 procent. De som inte klarar grundskolan är framför allt pojkar och framför allt elever med utländsk bakgrund.
– Det är en tickande bomb, säger Mikael Rying. Många frågar sig hur det har kunnat gå så här långt."