måndag, oktober 14, 2019

C och Staffan D: Svensk migrationspolitik som EUs. Äntligen överens!

Det tog 7 år. Jag har sedan 2012 argumenterat för att Sveriges migrationspolitik  måste anpassas i EU-riktning. 
Jag har fått stark kritik från mitt parti, från min regionaltidning Corren och från många samhällsdebattörer och mediaröster. Jag vanhedrades som främlingsfientlig eller värre. 
Nu formulerar sig mitt parti och vår partiledare ännu starkare än vad jag har gjort. Det tog 7 år.

Centerpartiet 2019-10-21:

”Vår migrationspolitik kan inte nämnvärt skilja sig från andra EU-länders" (Se originaltweet längre ner)

Staffan Danielsson 2012, och framåt:

Danielsson argumenterade redan 2012 och framåt för att Sverige måste anpassa sin asyl- och migrationspolitik i riktning mot övriga EU-länder, t.ex vad gäller medicinsk åldersbestämning, temporära uppehållstillstånd och anhöriginvandring mm. Han var och är kritisk till Centerpartiets partistämmobeslut att Sverige borde öppna sina ambassader världen över för flyktingar som vill söka asyl i Sverige. (Wikipedia)

Migrationspolitik är ingen aktion. Vi ska stå upp för asylrätten. Om man får avslag ska man också lämna. Vår migrationspolitik kan inte nämnvärt skilja sig från andra EU-länders. Vi behöver fler lagliga vägar, och lägga fokus på de mest utsatta. #pldebatt


Partiledare Annie Lööf i riksdagsdebatten den 16 oktober 2019:

"Anf.  63  ANNIE LÖÖF (C) replik:
Herr talman! Nu står ju Centerpartiet för en reglerad invandring med fokus på såväl ordning och reda som humanism, och vi vill styra om till mer lagliga vägar. Vi i Sverige kan inte nämnvärt skilja oss från andra europeiska länder."Tillagt 30 oktober 2019; Här ett blogginlägg från 2016, skrivet i den tidens debattklimat, där jag gör en genomgång över varför och på vilka punkter jag anser att C har politiska migrationskrav för Sverige som i hög grad avviker från reglerna i övriga EU-länder. Om Centerpartiets nya position ska vara trovärdig måste rimligen dessa krav tas bort, t ex om tillfälliga uppehållstillstånd, inget försörjningskrav för snabb anhöriginvandring, att Sverige som enda land ska öppna sina ambassader för flyktingar som vill söka asyl i Sverige, att transportörsansvaret på flyglinjer till Sverige tas bort så att asylsökande fritt kan flyga till Sverige, att vistelsetiden för medborgarskap ska sänkas från 5 till 3 år (kortast i världen tror jag, Tyskland och Finland har 9 år), att arbetskraftsinvandringen ska bli ännu friare till enkla jobb mm, att Sverige ska utreda  en övergång till territorialprincipen för medborgarskap istället för nuvarande härstamningsprincipen (i så fall skulle alla barn som föds i Sverige automatiskt bli svenska medborgare, en väldig pull-faktor i så fall för att ta sig till Sverige och föda barn), mm

Här några länkar från 2012 och framåt med några egna artiklar och blogginlägg, samt också några exempel på hur jag hudflängts för min ståndpunkt att Sverige borde anpassa sin migrationspolitik i rikning mot övriga EU-länders, alltså mycket försiktigare än vad Centerpartiet nu så entydigt deklarerat. 

Bloggaren Cornucopia kommenterar min DN-artikel

Många skällde mig för "brun" och "främlingsfientlig". Sanna Rayman en av få som försvarade mig

Jonny Cato är ny migrationspolitisk talesperson för C efter Johanna Jönsson. Han och Annie Lööf skriver på DN debatt, och han intervjuas i Expressen.

Min kommentar:

Centerpartiet är alldeles uppenbart under omsvängning i migrationspolitiken i mer realistisk riktning, vilket jag naturligtvis hälsar med tillfredsställelse. Däremot försvinner trovärdigheten när Jonny Cato, ny talesperson för C, nu menar, i en Expressenintervju, att omsvängningen inte är någon omsvängning eller skärpning av centerpartiets migrationspolitik. Det innebär att Centerpartiet i många år har haft uppfattningen likt mig att Sveriges migrationspolitik i nämnvärd grad inte kan avvika från övriga EU-länders. Är det någon mer än honom som kan tro på detta? Om så var fallet, varför har jag skällts ut och isolerats när jag 2013 och 2015 osv sa detsamma som C plötsligt nu säger?