söndag, januari 27, 2013

ÖB, försvaret, Sverige och Nato

4 aktuella ord i rubriken..!

Jag har skrivit mycket om vikten av att Sverige analyserar sina militära samarbeten inom Norden, med EU och med Nato. I SvD idag intervjuas bl a jag om detta, även i Expressen.

ÖB uttalade i mellandagarna till försvarsreportern Mikael Holmström, SvD,  att försvarets uthållighet vid olika scenarier kunde vara  nere i en vecka. Därefter fick ÖB avbryta Folk och Försvarskonferensen i Sälen och sjukskriva sig p g av arbetsutmattning.

Chefsåklagare Tomas Lindstrand, ansvarig för säkerhetsmål, överväger att åtala ÖB för brott mot rikets säkerhet...Mikael Holmström kommenterar.

Här mitt uttalande i dagens SvD:

"Centerns Staffan Danielsson menar att det säkerhetspolitiska läget nu gör att Sverige förutsättningslöst måste pröva möjligheten att samverka med andra nationer, inom Norden, Europa eller med Nato.
– Mycket talar för att försvarsbudgeten måste ökas och min analys är att den måste ökas mer om vi inte utvecklar ett närmare samarbete med andra nationer. Sverige har aldrig i modern tid varit mer beroende av sin omvärld för att försvara sig. Ändå blockeras en analys av den frågan i försvarsberedningen av både Moderaterna och Socialdemokraterna. Följden är att vi i stället med många små steg närmar oss Nato allt mer, men helt utan en öppen debatt, säger Staffan Danielsson."