fredag, november 13, 2009

Låång EU-nämnd - mjölkfond och GMO

EU-nämnden, där ministrar på fredagen kommer till riksdagen för att förankra sina förhandlingsupplägg inför nästa veckas Brysselministerråd, är alltid intressant, men 09-14 i oavbruten ministerrad tar lite på krafterna.

Några intryck idag.

Carl Bildt, alltid påläst och intressant.
Cecilia Malmström, brinner för EUs utveckling.
Gunilla Carlsson, samtalade med stort allvar i någon timma om vikten av att utveckla Sveriges och EUs biståndsinsatser i världen, med intensitet och engagemang.
Eskil Erlandsson, kunnig i det stora men även i det nog så viktiga om fisknätens maskstorlek och torskens längd.
Hans Lindblad, statssekreterare på finansdepartementet, var oerhört tydlig om vikten av en stram EU-budget och talade klarspråk från hjärtat om Europaparlamentets utgiftsökningsiver...

Några observationer bara om mitt "gamla" specialområde där jag fortfarande bär ett stort engagemang, jordbruket.

Sverige är idag nog ledande i EU att driva på för fri handel och minskade stöd. I bred politisk enighet.
Ibland blir det nästan rörande hur total samstämmigheten är över alla blockgränser.

Mjölkproduktionen inom EU - som är mycket arbets- och kapitalkrävande - har det oerhört kärvt med pressad likviditet och konkurser som ökar.
En kvalificerad majoritet av 21 länder kräver extra insatser genom en temporär mjölkfond, vilket ordförandelandet Sverige motvilligt tvingats acceptera. Under stort jämmer.

Polen medgavs vidare att genomföra statliga insatser för att stimulera en nödvändig "struktur-rationalisering" av det mycket småskaliga jordbruket till lite större enheter. Sverige har stött detta på olika sätt under många decennier, men i EU-nämnden var det veklagan över att inget land kunde rösta nej för att förhindra Polen - och kanske några andra länder i liknande situation - att göra detta.

GMO-frågan var uppe helt kort, och regeringen kommer att rösta för godkännandet av en växtsort som både EUs och Svensk expertis gav helt OK för. Men den samlade rödgröna oppositionen gick helt emot detta, liksom många EU-länder.

Vi vet ju hur de flesta kommuner och landsting resonerat, matinköpen sker till stor del från länder som inte uppfyller de höga miljö- och djurskyddskrav som svensk lagstiftning ställer upp för det svenska jordbruket. Här behövs verkligen ändring, vilket jag har interpellerat jordbruksmnistern om, debatt nästa vecka, tisdag.

Och vad gäller GMO, då? Europa bromsar men denna växtförädling sprider sig över Nord- och Sydamerika och även i Asien. Även här minskar den svenska GMO-fria produktionen medan importen säkert ökar av mat och foder från växter med ursprung i förädling med hjälp av GMO. Jag återkommer till detta.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , ,