onsdag, maj 13, 2020

Nya besked från C i migrationspolitiken

I detta blogginlägg, med länkar, gör jag en exposé över mitt utanförskap som riksdagsledamot när jag åren 2013-2018 tog debatten om att Centerpartiet borde ha en mer realistisk migrationspolitik i riktning mot övriga EU-länder.
Jag gläds också över att vår partiledare i riksdagsdebatten i november 2019, anslöt sig till min mångårig ståndpunkt, fast ännu skarpare, genom att entydigt slå fast att Sveriges migrationspolik inte i nämnvärd grad kan avvika från övriga EU-länders.

Centerpartiets migrationspolitiske talesperson Jonny Cato skriver nu i SvD att denna formulering inte längre gäller, nu är formuleringen tillbaka till att Sveriges migrationspolitik kan inte i "väsentlig grad" avvika från övriga EU-länders. Det gäller att hänga med i svängarna.

Reträtten till denna vidare formulering torde bero på att C står fast vid att barn och föräldrar ska kunna återförenas snabbt i Sverige om en av dem får tillfälligt uppehållstillstånd här, vilket inte är huvudregel i övriga EU-länder utan där kan en ensamkommande 17-åring få vänta att ta hit sin nära släktingar tills hen kan försörja dem.
Med centerlinjen kommer alltjämt drivkrafterna att välja Sverige att vara starka i denna fråga.

Centerpartier drev under de migrationsentusistiska åren ett antal frågor för att göra asylinvandringen mer generös, t ex att Sverige som enda land borde öppna sin ambassader världen över för de flyktingar som ville söka asyl i Sverige. Detta är fortfarande partiets linje, eftersom mina ändringsförslag avslagits vid flera partistämmor.

Ett annat exempel är detta:

* Betänkandet medborgarskap, reservation 2 från C:
"Den tid som en person måste ha sin hemvist i Sverige för att kunna ansöka om svenskt medborgarskap bör generellt förkortas till 3 år. Vidare bör regeringen utreda möjligheterna att införa principen om medborgarskap efter födelseland, den s k territorialprincipen".

Idag är kravet för att kunna ansöka om svenskt medborgarskap att man varit stadigvarande bosatt här i fem år. Är man flykting räcker det med 4 år.
Frankrike och Storbrittannien har också krav på fem år. Norge och Tyskland har krav på 8 år. Finland kräver 10 år. osv.
Att utreda territorialprincipen innebär att alla barn som föds i Sverige automatiskt skulle bli svenska medborgare. Om detta infördes skulle incitamenten för att ta sig till Sverige bli enorma. 

Inte heller denna fråga skulle jag tro att centerpartiet längre driver.

Det är bra att Centerpartiet rör sig i min riktning, som jag länge blev så utskälld för. Det är mindre bra att de nya beskeden växlar. 
Det är bra och nödvändigt att Centerpartiet inte längre kräver permanent uppehållstillstånd utan accepterar tillfälliga som huvudregel, som i övriga EU-länder. 

Däremot landar Centerpartiet åter på samma linje som V, MP och Fi vad gäller anhöriginvandringen, vilket gör frågan om var Centerpartiet landar i migrationskommittén öppen, med S och M eller med V och MP.

Eller, om S böjer sig för V och MP, med V, MP och S och kanske L och ev KD...?