tisdag, februari 28, 2017

I Radio Ög om kommuners matinköp, Svenskt!

Kostchefen i Motala ger inte mycket för maten från över 90 % av lantbruken i Motala. Östergötland och Sverige, enligt en intervju i Radio Östergötland. Ekologiskt är miljövänligast, det hörs ju på namnet. Och det kostar inte mycket mer heller. 
Säga vad man vill, ekovännerna har lyckats fantastiskt väl med att ta monopol på ett vetenskapligt begrepp och få med Sveriges politiker, media, handel och kommuner på att älska eko och vara mycket ljumma till den vanliga miljövänliga svenskproducerade maten.
Regeringen förstärker denna trend ytterligare genom att vilja se ett statligt mål att landets kommuner ska köpa in nästan bara ekomat från hela världen och sedan får det vanliga miljövänliga svenska jordbruket, som står för över 90 % av produktionen, dela på kanske 40 % tillsammans med den konventionella importmaten.
Signalen går inte att missförstå, "ekologiskt" är framtiden medan världens bästa vanliga miljövänliga jordbruk är på utgående...

Jag säger aldrig ordet "konventionell". Ställ det mot "ekologiskt", som borde heta organiskt/ biologiskt, inget odlingskoncept borde få ta monopol på ett vetenskapligt begrepp. Då låter ju eko mkt bättre än det hemska ordet "konventionell".

Jag kallar världens bästa vanliga miljövänliga jordbruk för just det. 
Jag respekterar både det och organiskt jordbruk som 2 goda och rätt likvärdiga miljöalternativ. 

Men att staten ensidigt kräver att huvuddelen av matinköpen ska komma från ekojordbruket från hela världen, samtidigt som det miljövänliga jordbruk som över 90 % av Sveriges Bönder bedriver knappt ska få sälja något till kommunerna, det är att skicka en kraftig signal till konsumenter, handel, kommuner och bönder att eko är framtiden och det vanliga miljövänliga jordbruket på utgående. 

Jag ser däremot båda som 2 miljövänliga koncept som bör utvecklas i mer hållbar riktning. 

 MP har alltså fått S med på att ensidigt prioritera ekojordbruket, vilket jag tycker är upprörande mot det dominerande miljövänliga svenska jordbruket. 

Den svenska modellens jordbruk, främst i världen, ska alltså bara få dela på max 40 % av kommunernas matinköp, enligt regeringen, tillsammans med importmaten, dvs kanske bara 10-15 %. Hur försvarar kostchefen i Motala, och landsbygdsminister Bucht, att den fina svenska mat som över 90 % av bönderna i Motala, Östergötland och Sverige producerar inte duger att köpas in av kommunerna mer än mkt begränsat? Här uttalar jag mig i Radio Östergötland.

Miljöpartiets syn på ekomat som överlägsen "fulmaten" från världens mest miljövänliga vanliga jordbruk, det svenska, framkommer glasklart när jag och min riksdagskollega Annika Lillimets (MP) imorse diskuterade i Radio Östergötland, det börjar 1 timme och 42 minuter in i sändningen, Morgon med Mathias Lindholm.    

Jag och Centerpartiet respekterar hela det miljövänliga svenska jordbruket, både det vanliga miljövänliga och det miljövänliga ekologiska. Tyvärr respekterar MP, SNF, många kommuner och nu även regeringen främst ekojordbruket som står för ca 7-8 % av matproduktionen, inte det dominerande miljövänliga jordbruket enligt den svenska modellen med stränga miljö- och djurskyddslagar.   Det är djupt olyckligt, anser jag, att kommuner knappt ska köpa mat från det jordbruk som 9 av 10 bönder bedriver . 

Radio Östergötland har diskuterat kommuner och matinköp och har nu en enkätfråga; ska maten i första hand vara ekologisk, närodlad eller god. God är ett sidospår, det ska ju all mat vara.
Hur jag röstar förstår ni ju av mitt mantra/råd till alla; Vill man handla miljövänlig mat så välj närodlat från Sverige före ekologiskt från hela världen!
MP, S, Naturskyddsföreningen och många kommuner prioriterar ekologiskt.
Rösta gärna!

Här länkar till en interpellationsdebatt med landsbygdsminister Sven-Erik Bucht för lite sedan, och till några tidigare blogginlägg av mig.

fredag, februari 24, 2017

Fokus och Granestrand granskar rättsskandalen ålderskontroll. Heders!

Jag ska åter JO-anmäla migrationsverket och dess ledning. 

Jag har gjort 3 tidigare anmälningar, som jag hänvisar till, trots att JO lämnat dem utan åtgärd. Nu tillkommer att tusentals afghanska asylsökande som av Migrationsverket godtagits som barn nu skrivs upp i ålder som vuxna, vilket ger dem stora trauman, lidanden och riskerar t o m att driva dem till självmord.

Denna purfärska artikel i Fokus är den nästan första journalistiska granskningen jag sett om den rättsskandal som jag anser att avsaknaden av medicinsk ålderskontroll inneburit. (Studio Ett gjorde något för ett år sedan);

Det är absurt att barnläkare tillåtits diktera att myndigheten Migrationsverket inte ska göra medicinska åldersbedömningar.

Det som saknas i artikeln i Fokus är en diskussion om hur stor andel av de som de föregående åren godtagits som barn under 18 år faktiskt inte är det utan istället mellan 20 och 30 eller mer. Min bedömning är att det handlar om över 30 %.

http://staffandanielsson.blogspot.se/search/label/invandring

Genom att Migrationsverket underkastat sig ansvarslösa barnläkare (som nu utan problem plötsligt accepterar tand- och knäledsröntgen som är ungefär lika tillförlitliga som de tand- och handledsundersökningar som tidigare gjordes och som alltjämt görs i nästan alla andra EU-länder) har alltså tusentals vuxna män givits asyl som barn, fått personnummer som barn, fått förmåner som barn och placerats på boende med barn. 

Det är detta som jag anser är en rättsskandal, och detta är en viktig orsak till att 40 % av alla ensamkommande till EU år 2015 valde att söka sig till Sverige med 2 % av EUs befolkning.

De lidanden och trauman som tusentals asylsökande från Afghanistan nu utsätts för när deras ålder skrivs upp av Migrationsverket, beror ju på just att Verket tidigare inte gjorde någon medicinsk ålderskontroll utan passivt bara fastställde den ålder som den asylsökande uppgav. Det invaggade naturligtvis de asylsökande i trygghet om att detta gällde. När nu regeringen, och Migrationsverket gör 180 grader helt om drabbas de som plötsligt blir vuxna män av att deras förmåner som barn upphör, vilket, oavsett vad deras ålder egentligen är, är en chock och gör många deprimerade och t o m självmordsbenägna.

Migrationsverkets ansvar för att under flera år ha godtagit den ålder som även vuxna män uppgivit vid sin asylansökan har alltså lett till att många av dessa nu hamnar i hopplöshet och förtvivlan. Därför bör JO pricka Migrationsverket och dess ledning för deras, som jag tycker, ansvarslösa handlande. Verket borde naturligtvis inte gjort något uppehåll i att bedöma ålder under ett antal år utan av både rättvise- och rättssäkerhetsskäl borde det varit en självklarhet för ansvarig myndighet att ta det ansvar som faktiskt åvilar den.

onsdag, februari 22, 2017

Bucht o MP vill se ekomat före svenskt, IP-debatt

Igår diskuterade jag regeringens livsmedelsstrategi och deras orimligt höga mål för just den organiskt/biologiskt certifierade maten från hela världen, som i Sverige kallas "ekologisk".

Moderaternas talesperson Jörgen Jacobsson Gjörtler hade ställt 2 interpellationer och Monica Haider (S) deltog också.

Här är riksdagens protokoll och web-TV. (Web-TV verkar ha problem, här länk till protokollet, scrolla ner till sidan 18)

Jag kritiserade starkt att regeringen först gör upp om mål för svensk livsmedelsproduktion, att den ska öka, vara konkurrenskraftig och hållbar mm. Hela livsmedelsproduktionen ska öka, både den dominerande miljövänliga och den ekologiskt certifierade. Både är rätt likvärdiga bra miljöalternativ, i världsklass.

Sedan lägger regeringen en proposition till riksdagen som talar rätt lite om hela det svenska jordbruket relativt hur ekomat från hela världen lyfts fram, där det svenska vanliga miljövänliga jordbruket livsmedel som står för över 90 % av livsmedelsproduktionen bara ska få köpas in av kommuner och regioner till bara 10-15 % medan ekomatens andel av det man köper in ska vara hela 60 %...
Signalen till konsumenter och lantbrukare är uppenbar, ekomaten är bäst medan världens bästa miljövänliga jordbruk är på utgående.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och Monica Haider talade nästan enbart om ekomaten förtjänster och målade upp en bild av den enorma efterfrågan som gav en stor lönsamhet för både bönder och livsmedelsindustri och handel.  Trots att de båda koncepten är rätt likvärdiga så ska nu kommuner och landsting uppmanas att mer än fördubbla sina ekomatsinköp trots att maten är 25-60 % dyrare och till dels kommer från länder långt bortifrån.

Jag har stor respekt för de båda miljöalternativen men anser att närodlat från Sverige är miljövänligare än organiskt/biologisk/ekologisk mat från hela världen.

Visst ska marknadens efterfrågan och kommunernas egna val avgöra hur matproduktionen utvecklas, självklart men ska verkligen Staten peka kommunerna på näsan hur de ska köpa in sin mat. Och ska detta ske så ska enligt min mening det främsta målet vara närodlad mat producerad efter Sveriges stränga miljö-och djurskyddslagar, inte importerad mat från t ex Italien, Argentina eller Thailand.

Östergötland har i sin regionala livsmedelsstrategi satt målet att offentliga sektorn ska upphandla 80 % av sin mat från det svenska jordbruket, klockrent!

Här några länkar till vad jag tidigare skrivit i dessa frågor. Även här.fredag, februari 17, 2017

Replik i Corren om brottsstatistik

Det är ju ingen mänsklig rättighet att få in en kort slutreplik i en dominerande regionaltidning på 3 kritiska inlägg om den insändare om mina framgångar i migrationspolitiken som jag var glad att få publicerad. Tidningen bestämmer.

Jag fick idag in en slutreplik på 6 meningar vilket jag får vara tillfreds med. 3 inledande meningar fick dock strykas eftersom de inte kunde accepteras. Nämligen dessa:

"Det är inte lätt att bli profet på hemmaplan.Widar Andersson i Folkbladet vill resa staty över mig medan Christian Dahlgren i Corren nog helst såg att jag lämnade riksdagen.
Mina insatser på riksplanet speglas sällan i Corren så jag är glad att jag kunde skriva om mina framgångar i migrationsfrågor på debattplats.

Replikerna från Christer Larsson och "Din vän bonden" hoppas jag går att läsa via länkarna.

Christian Dahlgrens replik hänvisade till en debattartikel jag som pensionär undertecknade tillsammans med tre från KD på DN Debatt i december 2014, där vi menade att det är bättre att kunna
samtala med Sverigedemokraterna istället för att helt isolera dem. (Rubriken har DN satt, se nästa stycke vad vi skrev).

Nyckelmeningarna är dessa:

"Vi kan aldrig acceptera Sverigedemokraternas människosyn och fördomsfulla attityd mot invandrare. Vi vill inte medverka till att fler medborgare utvecklar negativa attityder till invandring
på grund av att migrations- och integrationspolitiken inte fungerar. Vi måste nu skärskåda den
svenska flyktingmottagningen och dess kapacitet. Att kategoriskt ignorera Sverigedemokraternas
närvaro i riksdagen är att ge dem en populistisk frisedel istället för att bekämpa deras främlingsfientlighet. Vi anser att partierna bör kunna samtala med Sverigedemokraterna; nuvarande isoleringsstrategi kan faktiskt till och med vara kontraproduktiv".

Jag undertecknade alltså detta som pensionär för några år sedan och måste erkänna att jag alltjämt inte ser någon stor skillnad mellan att alliansen är beredda att regera i minoritet och hoppas på ett upprepad passivt stöd från SD, eller att man för samtal med riksdagens alla partier i vissa frågor i utskotten.

Jag respekterar att Centerpartiet har en annan uppfattning, det är fel att samtala om politik med Sverigedemokraterna, vilket Östgötacenterns distriktsstyrelse mycket tydligt säger i ett färskt uttalande, här på debattplats i Norrköpings Tidningar.

"När det gäller Sverigedemokraterna har Centerpartiet valt väg. Vi kommer inte samarbeta med dem. Vi kommer varken förhandla eller kompromissa med dem eller göra oss beroende av dem. Detta gäller såväl på lokal som regional nivå som på riksnivå".
onsdag, februari 15, 2017

S/LO vill strama åt arbetskraftsinvandring, inte C

Arbetskraftsinvandring är bra och nödvändigt.

Mikael Damberg och LOs ordförande skrev på DN Debatt att detta är nödvändigt, men ifrågasatte om samma regler ska gälla för högkvalificerade bristyrken som för enklare jobb där redan många köar för jobb i Sverige.

Stefan Hanna och jag hade samma ingång i en debattartikel i Dagens Industri förra året där vi bl a skrev:

"Arbetskraftsinvandring av eftertraktad yrkeskompetens och studenter kan aldrig vara ett problem och det är oklokt att stänga gränserna för dessa möjligheter. Däremot bör arbetsgivares rätt att anställa från andra länder till enklare arbeten där många i Sverige köar för jobb ifrågasättas. Det är inte rimligt att det är arbetsgivaren som avgör uppehållstillstånd och medborgarskap i dessa situationer.".

DNs ekonomireporter Tove Nandorf analyserar frågan här.

Centerpartiets ledare Annie Lööf och talespersonen i migrationsfrågor Johanna Jönsson ger LO svar på tal och vill inte se någon förändring av regelverken för arbetskraftsinvandring till enklare jobb.


tisdag, februari 14, 2017

Calmfors ger mina RUT-rapporter rätt! Och Centerpartiet!

Jag beställde och publicerade för knappt ett år sedan några RUT-rapporter om hur sakta flyktingar kommer i arbete.

Till skillnad från det mantra som media och politiker haft i många år, "det tar 7-8 år för flyktingar att komma i arbete och det är alldeles för långsamt", så visade RUTS siffror att efter upp till åtta år i Sverige har endast 25 % hel- eller deltidsarbete, och efter upp till 15 år bara 34 %. Av de som varit 15 år i Sverige har ca hälften hel- eller deltidsarbete.

Detta är utomordenligt allvarliga siffror som alltså framgår av dessa mina 3 blogginlägg, det första korrigerat av de senare, sifforna avser upp till 8 respektive 15 år.

RUTs uppgifter togs upp i ledarplats i stora tidningar som Expressen och Dagens Industri m fl, men ointresset var totalt bland nyhetsjournalisterna, vilket jag finner ofattbart. Fanns det alltså inget nyhetsvärde i uppgifterna?

Jo, naturligtvis. Men, jag tror att media i de bästa avsikter ogärna vill förmedla trista nyheter med negativa budskap, utan hellre vill spegla verkligheten genom ett förskönat raster. Jag kan förstå det, men det bryter ju mot alla professionella krierier för seriös nyhetspournalistik. Exemplet visar på åsiktskorridorens makt, som jag ser det.

Nu visar en färsk sammanställning från Arbetsmarknadsekonomiska rådet, med professor Lars Calmfors, att det faktiskt är precis så allvarligt som "mina" RUT-Rapporter visade. Kvinnor från Afrika har bara till 17 % heltidsarbete efter 15 år (?) i Sverige, och efter 5år har bara 3 % det.

(OBS att på detta samhällsområde råder inte alls samma beröringsångest med verkligheten som Sarnecki, BRÅ och justitieministern uppvisar på brottsområdet, där det är tabu att redovisa uppgifter på nationalitet eller födelseland..).

Calmfors m fl föreslår också i vanlig ordning åtgärder för fler enkla jobb, ungefär det som Centerpartiet länge kämpat för.

Kanske har Calmfors m fl t o m inspirerats att ta fram fakta genom "mina" RUT-rapporter, jag vill gärna tro det..

Men! Hur prioriterar undersökande journalistik vad de ska borra djupare i? Hur nyhetsvärderar media? Hur kan de missa att ta tag i denna verklighet som i många år presenterats i förskönande dimmor, långt från den tyvärr mycket bistra verkligheten.

måndag, februari 13, 2017

Riksdagens eller S/MPs livsmedelsstrategi? Eko först?

Landsbygdsminister Eskil Erlandsson tillsatte konkurrenskraftutredningen ca 2013 som levererade ett bra åtgärdsprogram 2014.

Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht och S/MP-regeringen har trots kris i t ex mjölkproduktionen inte genomfört knappt något av förslagen utan enbart inriktat sig på att diskutera en livsmedelsstrategi.

Alliansen kunde tyvärr inte anta någon sådan strategi under sina 8 år eftersom moderaterna inlade sitt veto, de ville ha en gemensam livsmedelsstrategi för alla EUs 28 länder. Ja, en helt ofattbar och sanslös inställning. M har ju börjar göra 180-graders svängningar i olika frågor (DÖ, migrationen, samtala med SD) och inledde detta redan 2014 genom att innan valet plötsligt ändra sig och börja förespråka en svensk livsmedelsstrategi. Bra, men det var så dags.

Strategins korta målformuleringar kunde efter utdragna förhandlingar godtas av riksdagens alla partier frånsett SD som inte var med i dialogen. De är rätt OK, tycker jag, med fokus på konkurrenskraft och att marknaden ska avgöra konsumenternas val av bra svensk mat eller svensk ekomat.

Nu har regeringens hela proposition kommit som är mycket mångordig men väldigt oprecis med många viktiga förslag från konkurrenskraftsutredningen lagda åt sidan, t ex nödvändigheten av att minska skatter på t ex diesel och annat. 

Här hoppas jag att riksdagen kommer att ge regeringen bakläxa, och att en majoritet kommer att driva igenom en rad nödvändiga åtgärder för ökad konkurrenskraft.

S/MP-strategin avviker också helt från de överenskomna målformuleringarna och fokuserar plötsligt i hög grad på att gynna svensk och ekologisk matproduktion från hela världen, genom mycket höga statliga mål för att ekoarealen ska nära fördubblas till 30 % till år 2030 och att offentliga sektorns inköp av ekomat ska vara hela 60 % år 2030.

Detta är, tycker jag ytterst anmärkningsvärt, eftersom livsmedelsstrategins målformulering talar om att öka produktionen av både den vanliga miljö- och djurvänliga svenska livsmedelsproduktionen och den svenska ekomatsproduktionen i takt med hur efterfrågan utvecklas på marknaderna. 

Det är direkt stötande, anser jag, att riksdagen nu ska skriva alla kommuner, regioner och myndigheter på näsan att man ska köpa ekomat före det svenska jordbrukets alldeles utmärkta vanliga matproduktion. Och även att utländsk eko alltså ska gå före världens bästa mat från det svenska vanliga jordbruket.

Utöver genom höga ekomål så föreslår S och MP, utöver redan existerande stöd för just ekojordbruket på 3/4 till flera miljarder beroende på hur man räknar genom EU-stöd, stöd till forskning och marknadsföring och ekogalor mm, att ytterligare insatser ska sättas in. 

Min uppfattning är att både det vanliga miljövänliga svenska jordbruket, och det svenska ekojordbruket, är 2 goda och rätt likvärdiga miljöalternativ, med lite olika för- och nackdelar.

Den svenska offentliga sektorn borde givetvis uppmanas av riksdagen att köpa så mycket som möjligt svensk mat genom att ställa krav på att svenska miljö- och djurskyddskrav ska vara  uppfyllda mm.

All respekt för svensk ekomat, givetvis, som är ett bra miljöalternativ liksom det svenska jordbruket i övrigt. 

Ekomaten är dock, trots alla stöd, ca 25-60 % dyrare. 

Jag tycker att kommuner m fl själva ska bestämma sina matinköp och att riksdagen ska lyfta fram värdet av att handla enligt svenska miljö- och djurskyddskrav och närproducerat från Sverige, vilket sluter kretslopp i Sverige och håller landskapet öppet i Sverige och värnar den biologiska mångfalden.

Det vore direkt stötande, tycker jag, om riksdagen uppsätter mål endast för ekomatsareal och ekomatsinköp men inte för den svenska livsmedelsproduktionen i sin helhet-

Kommunerna är idag mycket pressade och beräknas stå inför kraftiga kommunalskattehöjningar. Ska då matinköpen genom riksdagsuppmaningar bli 25-60 % dyrare?

Kommunerna köper in mat till skolor och äldreboenden mm. Är det verkligen t ex de gamla som efterfrågar just ekomat? Min tro är att de vill ha svensk husmanskost. 

Det är också stötande, i mina ögon, om riksdagen så skulle lyfta fram ekomatsmål på det dominerande miljövänliga jordbrukets bekostnad att signalen måste uppfattas som att just KRAV- och Ekocertifieringen är så mycket bättre än den svenska maten i övrigt att denna tillsammans med importmat endast ska få dela på 40 % av inköpen.

Gunnar Rundgren är en intressant jordbruksskribent med ett stort engagemang i att bygga upp KRAV och Alternativodlarnas riksförbund, nuvarande ekolantbrukarna. 
Han analyserar livsmedelsstrategin på ett tänkvärt sätt, som ni förstår håller jag med om en del men inte om allt.


På Expressen debatt om BRÅ och brottslighet.och Morgan Johansson

Min kampanj för öppnare brottstatistik och rapporter om svenskars och invandrares kriminalitet sedan augusti 2016 (artikel på SvD Debatt) har sedan följts upp med motion i riksdagen och genom att Rapport, Aktuellt och Agenda nyligen tog upp frågan.

Den erfarne brottsutredaren och polisen Peter Springare i Örebro har också uttalat sig i bl a ett Facebooksinlägg.

Jag skrev på Expressen Debatt den 9 feb en artikel om detta, som redan har delats över 3.300 gånger.

Här länkar till de många tidningsledare som stöder mina krav, från DN till Norrköpings tidningar m fl.


tisdag, februari 07, 2017

Morgan Johansson - Peter Springare

Jag skrev en debattartikel i aug 2016 om att brottsstatistik och brottsrapporter inte borde mörkas eller inte längre göras, med kritik mot BRÅ och Regeringen.

Justitieminister Morgan Johansson har sagt blankt nej i riksdagen, och detsamma när Aktuellt, Rapport och Agenda tog upp frågan.

Jag, liksom BRÅ i en rapport 2005, varnade för att utan en korrekt verklighetsbeskrivning så skulle ryktespridning ta fart och osäkerhet om verkligheten uppkomma. Som på alla andra samhällsområden, om statistik inte fördes.

Den erfarne polisen Peter Springare, nära pension, talar nu i ett facebooksinlägg ut om vilka brottslingar han möter i sin vardag, och att det är i hög grad personer med utländsk bakgrund.

För det har han raskt fått både stark kritik, t ex från rikspolischef Dan Eliasson, men även stöd i en växande facebooksgrupp med nu över 80.000 gillanoteringar.

Detta är ett solklart exempel på varför verkligheten även inom brottsområdet måste beskrivas med relevant statistik, och jag utgår ifrån att justitieministern och BRÅ snarast gör helt om och ser till att den kommer fram och att relevanta rapporter åter görs om brottsligheten bland svenskar och invandrare.