söndag, februari 11, 2018

Nolltolerans mot snatterier och butiksrån, Med Mera!

Mitt mantra som eventuellt (..!) ny justitieminister!

Grov brottslighet måste bekämpas och slås tillbaka, det är prio ett. Nolltolerans, straffsatser, fler poliser med starkare befogenheter. Men vardagsbrotten måste också stoppas. En särskild kampanj mot butikssnatterier och rån behövs, nolltolerans även här. New York-modellen!

Ett litet exempel på naiva, dumsnälla Sverige. Butiker får inte portförbjuda de som upprepade gånger stulit i butiken. Ofattbart. Jag ska interpellera.

Butikshandlare på många håll i landet rapporter samma sak som här i Kortelanda i Göteborg. Och här också.

Spånga Centrum, nära Tensta, protesterar mot eskalerade våld. 

Jenny Sonesson beskriver i GP den negativa utvecklingen, och kräver att butiker ska kunna portförbjuda de som upprepat stjäl. (Inte tillåtet idag?, obegripligt).

Gäng i Malmö tog över butik.

Två bröder tog makten över centrum i Ronneby.

Massiv stöldvåg i Kungsbacka. Man tar det man vill ha, liten risk, inga eller låga straff.

Butikerna polisanmäler allt mindre, lönlöst. Här exempel från Kalmar. Och man får inte portförbjuda de som upprepat stjäl (naiva, dumsnälla Sverige..).

Hot, trakasserier och en ständig otrygghet. Livsmedelshandlarna kräver en justitieberedning dör handeln.

Här väpnat rån i Åkersberga.

Konsum stänger butik i Husby.