tisdag, juli 23, 2013

Vi måste sluta drömma om Sörgården...

satte DN Debatt som rubrik på min debattartikel om jordbruket idag, där jag försvarar landsbygdsminister Erlandssons 4-punktsprogram för att öka det svenska jordbrukets konkurrenskraft, och där jag kritiserar Astrid Lindgren-veterinären Kristina Forslund som vill ha strängare svenska djurskyddsregler och mindre jordbruk.

Jag förstår att det finns de som sätter i halsen och undrar. Jag ber er, läs min artikel noga. Jag står för varje ord och är övertygad om att det är verkligheten jag lyfter fram. Jag vill inget hellre än ett livskraftigt svenskt jordbruk med god konkurrenskraft som kan vända den negativa utvecklingen på mjölk-, nötkött- och grisköttsområdet till tillväxt och att kunna ta tillbaka marknadsandelar från importmaten.

Men utmaningen är stor och ska detta lyckas måste utöver de åtgärder som landsbygdsministern och Centerpartiet drivit fram i alliansregeringen också hans senaste 4-punktsprogram förverkligas, samt även, enligt min bestämda uppfattning, mina förslag om nya riksdagsmål, tillsättandet av en livsmedels(- och säkerhets)beredning samt en bred kraftsamling.

Så allvarligt är faktiskt läget för världens miljö- och djurskyddsmässigt bästa lantbruk idag på framförallt animalieområdet.

Mitt förslag om en livsmedelsberedning mm har jag utvecklat i detta blogginlägg, läs det gärna noga!

Ni som är övertygade om att framtiden för svenskt jordbruk ligger i en storskalig övergång till ekologisk odling är säkert besvikna på mig. Jag tror ändå ärligt att ekokonceptet är en viktig nisch där Sverige ligger främst i världen med 5 procent av produktionen som eko. Skulle politiken driva fram ändå långt större ambitioner är jag mycket orolig för att den utvecklingen som vi redan ser på mjökområdet, där efterfrågan inte längre ökar och där ett prispressande överskott finns, skulle kunna sprida sig och hårdast drabba dagens etablerade ekolantbrukare.

Jag har vänt mig till ekolantbrukare i detta blogginlägg och utvecklat min syn, läs det gärna noga!

I min desperation tillät jag mig den 1 april i år att med svart satir försöka visa hur bräckliga många vällovliga försök att ytterligare miljöinrikta det svenska lantbruket egentligen är, och hur negativa effekter detta sannolikt skulle få för kretslopp och matproduktion i Sverige, och för Östersjön.

Även inom regeringen har Centerpartiet krafter att brottas med som ibland bromsar t ex att en livsmedelsberedning tillsätts mm, vilket jag tydliggör i detta blogginlägg. Det handlar om M och ibland FP. Här ett annat inlägg om detta

Jag har på SvD Brännpunkt kritiserat att "olaglig skolmat slår ut svensk produktion", samt ytterligare en gång på Brännpunkt kritiserat kommunernas agerande och angivit recept..

Jag var i höstas invecklad i en hård debatt med Naturskyddsföreningens ordförande Mikael Karlsson. Jag var säkert provocerande mot honom och han var oförskämd mot mig. Han och hans förening lanserar nu en kampanj för att Sveriges, och säkert världens jordbruk, helt ska avstå från t ex mineralgödsel och annan teknik enligt det radikala ekokonceptet. Detta skulle enligt min mening minska livsmedelsproduktionen, leda till en prisexplosion på mat och öka hungern i världen. Här en ytterligare precisering av min kritik.

Jag anser att V, SNF, MP och delvis S med sina orelistiska förslag spelar rysk roulette med livsmedelsförsörjningen i Sverige och i världen, vilket jag skrivit debattartiklar om i bl a Göteborgsposten.

Jag har också starkt kritiserat många kommuners stora livsmedelshyckleri, vilket jag bl a skrivit detta blogginlägg om.

Ursäkta rätt många ord och länkar men varav hjärtat är fullt..!

Jag är alltså glad över att ha fått in debattartikeln på DN debatt som koncentrerat summerar Centerpartiets, med ytterligare förslag från mig själv, åtgärder och förslag för svenskt jordbruk. Jag är övertygad om att dessa frågor, om världens och Sveriges livsmedelsförsörjning, är mycket stora och bara kommer att växa. Jag är glad över att DN ger utrymme för denna oerhört angelägna och viktiga debatt och jag hoppas på en allt livligare dialog om detta i svensk samhällsdebatt. Jag kommer att svara på alla frågor som ställs till mig om detta och jag kommer att fortsätta att diskutera och driva dessa frågor, tro mig!

Tillagt samma dags kväll: Jag kommer att använda detta summerande blogginlägg som en referens till de uppfattningar jag har i de växande viktiga jordbruks- och livsmedelsfrågorna. Därför några länkar till.

Jag och Magnus Demervall (då Andersson) skrev på SvD Brännpunkt om att även gentekniken, rätt använd och under sträng kontroll, skulle kunna bidra i framtidens jordbruk. Även i detta blogginlägg diskuterar jag denna fråga liksom delvis också i detta, där jag även kritiserar SNF.

Hösten 2011 diskuterade jag, och andra kollegor, dessa viktiga frågor i budgetdebatten på jordbruksområdet.

Tidigare 2011 skrev jag också en principiellt viktig debattartikel om jordbruket i tidningen Land Lantbruk tillsammans med Annie Lööf och Leif Walterum. Viktiga delar av vårt budskap är nu på väg att förverkligas.

2010 skrev jag debattartiklar i många tidningar, här i Land Lantbruk, om den svenska maten som en bilarnas Rolls Royce medan svenskarna tyvärr alltmer köper en importerad Skoda. Skulle det inte räcka med en Volvo?

Jag ställde i maj 2010 en interpellation till jordbruksministern om det stora livsmedelshyckleriet  och att utvecklingen måste vända, där jag hänvisade till en tidigare interpellation 2005 till dåvarande jordbrukminister Ann-Christin Nyqvist (S). Jag skrev också debattartiklar med udden riktad mot SNF, MP och S.