fredag, februari 13, 2009

Laddat i EU-nämnden om energi och solidaritet!

Denna förmiddag kom statssekreterare Ola Alterå till EU-nämnden inför dess samråd med regeringen inför nästa veckas ministermöte i Bryssel.

Ministerrådet ska anta den andra Strategiska energiöversynen vilken är en handlingsplan för försörjningstrygghet och solidaritet mellan länderna. I raden av initiativ lyfts åtgärder inom följande fem viktiga områden ut: Infrastruktur,externa relationer, solidaritet, energieffektivisering samt inhemska energikällor.

Regeringen har varit drivande i förhandlingen och ställer sig bakom åtgärderna.

Socialdemokraterna anmälde avvikande mening med ett grumligt resonemang att värna svensk basindustri. (Det handlar nog om Mona Sahlins märkliga uttalande att inte längre handla med el mellan Sverige och andra länder vilket det rått bred enighet kring, och som hon själv drev hårt som ansvarig minister). Mycket märkligt. Sverige är ett litet exportberoende land som förespråkar frihandel för utveckling och tillväxt. Sverige står också bakom ett tryggare EU och Europa genom en utvecklad infrastruktur för både transporter och energi m.m.

Maud Olofssons statssekreterare var uppenbart bekymrad över socialdemokraternas nya tonläge, och vädjade om besinning.
Även jag ställde några frågor utan att att få riktig klarhet Ställer inte längre socialdemokraterna upp på den mycket stora enigheten i EU att öka försörjningstryggheten med energi inom unionen. Ska Sverige återgår till ett nationalistiskt tänkande och bromsa nya elledningar mellan länder eller t o m klippa av de som finns?

Obegripligt. Ibland kan energinätverken behövas för export, men ibland för import, vid t ex tomma vattenmagasin.

Frågorna om vart socialdemokraterna är på väg under det nya ledarskapet hopas sig. Jag hoppas verkligen att den sansade tonläget i energiförhandlingarna kan vara en signal om besinning från deras sida, men jag är på intet vis säker.

Läs även andra bloggares åsikter om , , , , , , , , ,